Відділ у справах молоді

Керівник відділу -  доцент Брославський Володимир Любомирович
Телефон: (0352) 43-60-83

Посвята в студенти ТНПУ ім. В. ГнатюкаВідділ у справах молоді є структурним підрозділом університету, через який здійснюється робота зі студентською молоддю.

У своїй діяльності відділ у справах молоді керується чинним законодавством України, Постановами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Статутом Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Правилами внутрішнього розпорядку, наказами ректора університету.

Керівництво Відділом здійснює керівник Відділу, який безпосередньо підпорядковується першому проректору. 

Основними завданнями відділу є:
  • Підвищення ефективності роботи з молоддю та виховного процесу оптимально поєднане із навчальним процесом та педагогічними практиками.
  • Впровадження у навчально-виховний процес нових методичних розробок з галузі виховання студентської молоді.
  • Моніторинг актуальних проблем студентського середовища та своєчасна підготовка матеріалів та заходів щодо їх вирішення.
  • Розробка рекомендацій до перспективного планування розвитку роботи зі студентською молоддю в університеті.
  • Планування роботи зі студентською молоддю в університеті, поточний та підсумковий контроль за виконанням планів.
  • Координація роботи зі студентською молоддю університету взагалі, факультетів, кафедр, кураторів.
  • Узагальнення підсумків, аналіз і поширення кращих здобутків роботи зі студентською молоддю факультетів, кафедр, кураторів.
  • Забезпечення вирішення відповідних постанов ректорату, вченої ради ТНПУ стосовно роботи зі студентською молоддю.
  • Використання сучасних науково-технічних досягнень в організації роботи зі студентською молоддю.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси