ТНПУ запрошує взяти участь у ІІ Всеукраїнській студентській науково-практичній online-конференції
ТНПУ запрошує взяти участь
у ІІ Всеукраїнській студентській
науково-практичній online-конференції


Шановні студенти та молоді науковці! Запрошуємо Вас взяти участь у ІІ Всеукраїнській студентській науково-практичній online-конференції «Мова, освіта, наука в контексті міжкультурної комунікації», що відбудеться 15 квітня 2021 року

Організатором конференції є кафедра англійської філології та методики навчання англійської мови Тернопільського національного педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка.

Співорганізаторами заходу є Маріупольський державний університет, Бердянський державний педагогічний університет, Національний університет водного господарства та природокористування, ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. 

За результатами роботи конференції буде сформовано електронний збірник тез.

Участь у конференції та публікація тез у електронному збірнику є безкоштовними


Секції конференції

Секція  1. Дискурс в міжкультурній комунікації: вербальні й невербальні засоби спілкування.

Секція  2. Лінгвокультурологія та когнітивістика.

Секція  3. Теоретичні і прикладні аспекти навчання іноземних мов в умовах полікультурної освіти.

Секція  4. Літературознавство та міжкультурна комунікація. 

Секція 5. Актуальні проблеми лінгвістики в синхронії та діахронії: стилістика, лексична семантика, фразеологія і граматика.


Робочі мови конференції – українська, англійська, німецька, французька.

Заявки на участь у конференції, електронний варіант тез доповіді  та рецензія наукового керівника приймаються оргкомітетом до 12 квітня 2021 року.

Адреса для надсилання тез та заявки на участь в конференції:

ul_hry@ukr.net з приміткою «студентська конференція»


Чекаємо Вас! Бажаємо багато цікавих виступів і дискусій учасникам конференції!

Інформаційний лист та форма заявки на участь розміщені у 
додаткуІІ Всеукр студ конференція

Кафедра англійської філології
та методики навчання англійської мови


До списку

Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси