Кафедра англійської філології


Завідувач: Морська Лілія Іванівна

                       доктор педагогічних наук, доцент

Поштова скринька: morska@mail.ru

 

Історія кафедри

Кафедра англійської філології створена у серпні 1993 р. одночасно із заснуванням факультету іноземних мов. За 17 років свого існування викладачами кафедри підготовлено близько 1500 випускників, серед яких – працівники цієї ж кафедри (викладачі Белей Т.І., Хрущ Л.М., Худа Н.С., Шпеник Н.М., Марціяш М.З., Довбуш О.І., Борецька О.Ю., кандидат філологічних наук, доцент Козуб Л.С.). На сьогодні кафедра налічує 13 штатних працівників, серед яких 1 доктор наук (Морська Л.І.), два кандидати філологічних наук (Валігура О.Р., Козуб Л.С.) У складі кафедри досить часто працювали волонтери Корпусу Миру.

 

На факультеті кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін:

Колектив кафедри забезпечує навчальний процес із теоретичних дисциплін для підготовки бакалаврів та магістрів зі спеціальності філологія: англійська мова та література (з історії мови, лексикології, теоретичної граматики, теоретичної фонетики, стилістики, інтерпретації тексту, теорії та практики перекладу, порівняльної типології української та англійської мов, країнознавства та культурознавства, літератури Англії та США, новітніх технологій у навчання іноземних мов), а також чисельних спеціалізованих курсів на вибір), керівництво курсовими, бакалаврськими та магістерськими роботами, науковими дослідженнями аспірантів.

Під керівництвом викладачів кафедри активно працюють студентські наукові проблемні групи, у яких студенти мають змогу глибше опановувати спеціальні знання відповідно до своїх науково-пізнавальних інтересів.

 

Про кафедру

Одним із пріоритетних напрямків роботи кафедри – наукова робота. На кафедрі працює постійно діючий науково-методичний семінар, у засіданнях якого беруть усі працівники кафедри; колективом проводяться факультетські семінари, до яких залучаються провідні фахівці у галузі лінгвістики та методики навчання іноземних мов (як вітчизняні, так і закордонні).

Колектив плідно працює над здійсненням наукових досліджень за колективними темами “Лінгвокогнітивні та комунікативні аспекти дослідження системи англійської мови та ї функціонування у мовленні” (під керівництвом Валігури О.Р.), та “Теоретико-методичні аспекти професійного становлення та мовної підготовки фахівця гуманітарного профілю” (під керівництвом Морської Л.І.). Результатом цієї праці за останні 3 роки стали 4 монографії, більше 80 наукових статей, більше 20 навчальних підручників та посібників із грифом МОН України, понад 50 одиниць іншої наукової та навчально-методичної продукції). Крім того, наукова робота кафедри спрямована на залучення студентів до цього виду навчальної діяльності, успішним досягнення якої є перші місця студенток (Вдович О., Качковська С.) на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт (2007 та 2008 роки відповідно), багаторазові перемоги та призові медалі за участь студентів в олімпіадах найвищого рангу на краще знання англійської мови.

Кафедра пишається своїми випускниками різних років навчання, які стали висококваліфікованими педагогами як у стінах рідного вузу, інших вищих та середніх навчальних закладів міста, області, країни, так і за межами України (у Німеччині – Гаврилова Ю., Атаманюк Ю.; Великобританії – Константинова К., Теонів Н., Найда Н. та ін.). Працівники кафедри неодноразово відзначались державними грантами та грошовими преміями. Так, Морська Л.І. була стипендіатом Кабінету Міністрів України (2007 2009 роки) та Верховної Ради України (2009 р.).

Кафедра перебуває у постійних пошуках нових форм і методів викладання у вищій школі з використанням аудіо та відеоресурсів провідних видавництв та навчально-методичних центрів світу (Оксфорда, Кембріджа тощо), підтримує зв’язки з профільними кафедрами вузів України та світу (м. Ванкувер, Канада; м. Кіото, Японія; США; м. Ольштин, Польща та ін.). На перспективу планується розширення географії міжнародного співробітництва та налаштування постійних контактів з новими зарубіжними партнерами з метою активізації навчальних програм з обміну студентів та професійного стажування викладачів.

Меню
Гаряча лінія
телефон: 43-58-80 email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси