Кафедра англійської філології та методики навчання англійської мови


фотографія кафедри англЗавідувач кафедри:   
 Задорожна Ірина Павлівна
                                     
 доктор педагогічних наук, професор


Заступник завідувача кафедри з навчальної роботи
 Шонь Олена Богданівна
                                                                                        кандидат філологічних наук, доцент 


Старші лаборанти: Даниленко Оксана Олександрівна
                                   
Вишинська Наталія Ігорівна

Інженер:  Горобець Олексій ПетровичКонтакти:
вул. Кривоноса 2, каб. 18 (І поверх), м. Тернопіль, 46027, Україна.

Телефон:    (0352) 43-58-92

E-mail:        kaf_anglmov@tnpu.edu.ua


            

Історія кафедри


Історія кафедри бере початок з 1993 року, коли було створено факультет іноземних мов, а також кафедру англійської мови та методики її викладання, яку очолила канд. філол наук, доц. Валігура О. Р. У 1998 році внаслідок поділу кафедри було утворено кафедру практики англійської мови (з 2009 р. – практики англійської мови та методики її викладання), яку очолювали канд. пед наук, доц. Курант Л. С. (у 1998–2004 рр.), канд. пед. наук, доц. Задорожна І.П. (у 2004–2007, 2010–2018 рр.), канд. філол наук, доц. Шонь О. Б. (у 2007–2010 рр.), а також кафедру англійської філології на чолі з доц. Валігурою О.Р. (у 1998–2006 рр.), доц. Лісійчук Т.П. (у 2006–2008 рр.), проф. Морською Л.І. (у 2008–2018 рр.).


У лютому 2018 р. кафедру практики англійської мови та методики її викладання об’єднано з кафедрою англійської філології та перейменовано у кафедру англійської філології  та методики навчання англійської мови.


На кафедрі англійської філології та методики навчання англійської мови працює 18 викладачів (з них – 1 доктор наук, професор; 17 кандидатів наук, з них 14 доцентів, 3 асистенти):


Задорожна Ірина Павлівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри

Бабій Людмила Богданівна – кандидат філологічних наук, доцент

Будій Зіновія Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент

Гупка-Макогін Надія Ігорівна - кандидат педагогічних наук, асистент

Дацків Ольга Павлівна – кандидат педагогічних наук, доцент

Дзюбіна Оксана Ігорівна – кандидат філологічних наук, асистент

Довбуш Ольга Іллівна – кандидат філологічних наук, доцент

Зубрик Андріана Романівна – кандидат педагогічних наук, доцент

Клименко Анатолій Олегович – кандидат педагогічних наук, доцент

Ладика Ольга Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент

Левчик Наталія Стефанівна – кандидат педагогічних наук, доцент

Нацюк Мар’яна Богданівна – кандидат педагогічних наук, доцент

Олійник Ірина Дем’янівна – кандидат філологічних наук, доцент

Серняк Оксана Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент

Чорній Раїса Петрівна – кандидат філологічних наук, доцент

Шепітчак Валентина Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, асистент

Шонь Олена Богданівна – кандидат філологічних наук, доцент

Ярема Оксана Богданівна – кандидат філологічних наук, доцентНавчальна робота кафедри


Кафедра англійської філології  та методики навчання англійської мови є випусковою для студентів англійського відділення факультету іноземних мов і забезпечує навчальний процес спеціальності 014.02 — Середня освіта. Мова і література (англійська), спеціальності 035.04 — Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно) (англійська мова і література).


Колектив кафедри забезпечує навчання практичного курсу англійської мови (для студентів 1 – 4 курсів та магістрантів); курсу англійської мови як другої іноземної (для студентів німецького відділення та магістрантів); методики навчання іноземних мов (для студентів 3–4 курсів англійського відділення); методики викладання іноземних мов у вищій школі (для магістрантів англійського відділення); історії Англії; історії мови; лексикології; теоретичної граматики; теоретичної фонетики; стилістики; інтерпретації тексту; теорії та практики перекладу; порівняльної типології української та англійської мов; країнознавства та культурознавства; літератури Англії та США; новітніх технологій у навчанні іноземних мов; практичної граматики; практичної фонетики, а також низки дисциплін вільного вибору студентів; здійснює керівництво педагогічною практикою студентів IV курсу, педагогічною і науково-педагогічною практикою магістрантів; курсовими та магістерськими роботами студентів англійського відділення, а також курс «Академічно і професійно-орієнтоване спілкування англійською мовою» для аспірантів.


Розроблено та впроваджено у навчальний процес електронні мультимедійні комплекси навчальних дисциплін у системі «Moodle», які дають можливість навчатися дистанційно.Наукова робота кафедри


При кафедрі діє аспірантура зі спеціальності 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)», 011 (Освітні, педагогічні науки, спеціалізація – теорія та методика навчання (германські мови)), 014 (Середня освіта, спеціалізація – теорія та методика навчання (германські мови)).


Зараз в аспірантурі навчається 10 аспірантів.


Завідувач кафедри, проф. Задорожна І. П. – голова спеціалізованої вченої ради К 58.053.05 по захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)» та 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)» у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. Володимира Гнатюка.


Викладачі кафедри (доц. О. П. Дацків, доц. М. Б. Нацюк) є членами зазначеної спеціалізованої вченої ради.


Кафедра є співорганізатором міжнародних конференцій, проведених на факультеті іноземних мов у ТНПУ ім.В.Гнатюка:

- «Актуальні проблеми германо-романської філології та освітній соціокультурний процес», 4-5 жовтня 2013 р.,
- «Актуальні проблеми германо-романської філології та освітній соціокультурний процес», 11-12 листопада 2016р.,
- «Актуальні проблеми іноземної філології та освітній соціокультурний процес», 8-9 грудня 2017р.


Викладачі кафедри здійснюють дослідження за двома напрямами: філологічним (доц.Л.Б.Бабій, доц.З.І.Будій, доц. О.І. Довбуш, асист. О. І. Дзюбіна, доц. О. В. Ладика, доц. І. Д. Олійник, доц. Р. П. Чорній, доц. О. Б. Шонь, доц. О.Б. Ярема); методичним (проф. І. П. Задорожна, асист. Н. І. Гупка-Макогін, доц. О. П. Дацків, доц. А. О. Клименко, доц. М. Б. Нацюк, доц. А.Р. Зубрик, доц. Н. С. Левчик, доц. О. М. Серняк, асист. В.А. Шепітчак). Викладачі кафедри та аспіранти працюють над виконанням науково-дослідної роботи «Теорія і практика навчання іноземних мов у закладах освіти різних типів» (державний реєстраційний номер 0118U003128, наук. керівник – д. пед. н., проф. І. П. Задорожна)При кафедрі діє науково-дослідна лабораторія «Міжкультурна англомовна комунікація: лінгвометодичні студії», основними науковими напрямами якої є дослідження лінгвістичних та методичних аспектів міжкультурної і кроскультурної комунікації в межах англомовного дискурсу.


Кафедра співпрацює з профільними кафедрами провідних ВНЗ України: Київського національного лінгвістичного університету, Львівського національного університету імені Івана Франка, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Житомирського державного університету імені Івана Франка, Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.


Кафедра англійської філології та методики навчання англійської мови на основі договорів про співпрацю, а також на основі загальноуніверситетських угод здійснює міжнародне співробітництво через науково-творчу співпрацю із зарубіжними навчальними закладами.


Кафедра англійської філології  та методики навчання англійської мови співпрацює з Корпусом Миру США. На кафедрі працюють волонтери Корпусу Миру: Алекс Бейлі (2008-2009 рр.), Шерон Хайні (2009-2010 рр.), Шеріс Банн (2010-2012 рр.), Наталі Ханлет (2013-2015 рр.), Філіп Квом (з 2016 р. – дотепер). У 2007 році на кафедрі працював Річард Абрахам (школа Грейвні, Лондон, Велика Британія).


Волонтер Корпусу Миру Філіп Квом є розробником і фасилітатором (разом із викладачем школи Cape Henry Collegiate Габріелою Кабрерос і доц. Олійник І.Д.) нового курсу “Global Media: Fact, Fiction, and the Truth with a Capital "T" на електронній платформі canvas.instructure.com разом зі студентами Cape Henry Collegiate з міста Virginia Beach, штат Virginia.


Доц. Олійник І.Д. є членом комітету проекту «Викладання англійської мови як іноземної» Корпусу Миру США в Україні. У рамках проекту Олійник І.Д взяла участь у проведенні методичного семінару для нової групи волонтерів Корпусу Миру США в Україні за програмою TEFL “Teaching Four Skills: University Experience”, м. Київ – м. Житомир, 18 жовтня 2017 р.


На кафедрі працює стипендіат програми Fulbright (English Teaching Assistants) Тейлор Джонсон.


Викладачі кафедри проходять стажування в закордонних ВНЗ. Так, за останні 5 років підвищували кваліфікацію:

  • проф. Задорожна Ірина Павлівна – стажування в державному університеті Монтклер (США) у межах програми для адміністраторів університетів University Administration Support Program (IREX) (вересень-листопад 2014);
    участь у семінарі з питань менеджменту у вищій освіті університету Джорджа Мейсона (США) у межах програми для адміністраторів університетів University Administration Support Program (IREX) (США, вересень 2014);
    стажування у Вищій лінгвістичній школі у рамках “European Week 2014” (м. Ченстохова, Польща, січень 2014);

  • доц. Будій Зіновія Іванівна - стажування у Вищій лінгвістичній школі (м. Ченстохова, Польща, липень 2015).

  • доц. Клименко Анатолій Олегович - стажування у Вищій лінгвістичній школі (м. Ченстохова, Польща, липень 2016).

  • доц. Левчик Наталія Стефанівна - стажування у Вищій лінгвістичній школі (м. Ченстохова, Польща, січень 2016).

  • доц. Олійник Ірина Дем’янівна - стажування у Вищій лінгвістичній школі у рамках “European Week 2014” (м. Ченстохова, Польща, січень 2014); стажування за програмою обміну «Інновації в освіті: ВНЗ». The Council of International programs, USA, Open World program (Вашингтон, США, жовтень 2014).

  • доц. Шонь Олена Богданівна - стажування у Вищій лінгвістичній школі у рамках “European Week 2014” (м. Ченстохова, Польща, січень 2014); стажування у Вищій лінгвістичній школі (м. Ченстохова, Польща, серпень 2015).Науково-дослідна робота студентів


Тематика студентської науково-дослідної роботи охоплює актуальні питання сучасних філологічних та методичних досліджень і представлена роботою 9 проблемних груп, в яких беруть участь як викладачі, так і студенти: Методика формування іншомовної міжкультурної комунікативної компетентності (проф. Задорожна І.П.); Лінгвістична прагматика (доц. Будій З.І.); Лінгвокультурний простір художньої літератури (доц. Чорній Р.П), Колективні технології навчання іноземних мов (доц. Серняк О.М.), Міжнародні тестові системи з англійської мови (доц. Олійник І.Д.), Література Англії і США: компаративний підхід (доц. Довбуш О.І.); Формування креативно-критичного мислення у студентів мовних спеціальностей (доц. Зубрик А.Р.), Синтаксична інтерференція у процесі навчання англійської мови (асист. Шепітчак В.А.), Мережева лінгвістика: питання меметики, дискурсу, сугестії».    


Результатом спільної наукової роботи викладачів кафедри та студентів є виступи кращих студентів 3-5 курсів на щорічній студентській науковій конференції ТНПУ ім. В. Гнатюка, всеукраїнських студентських наукових конференціях; публікації студентських наукових розвідок у виданні факультету іноземних мов ТНПУ ім. В. Гнатюка «Студентський науковий альманах».


Студенти англійського відділення проходять стажування в закордонних ВНЗ в межах різних міжнародних програм: Програма подвійного диплома (Україна та Польща), Програма «Еразмус» (м.Клагенфурт, Австрія).Виховна робота


Невід’ємною частиною студентського життя університету загалом та кафедри зокрема стало проведення наставниками академічних груп круглих столів «Пам’яті Героїв Небесної Сотні».


Особливого поширення набуває спільний студентсько-викладацький мистецький проект, присвячений святкуванню Дня народження Т.Г. Шевченка (Конкурс власного патріотичного вірша та пісні; Шевченківські читання: «Об’єднаймося ж, брати мої» (читання власних перекладів віршів Т.Шевченка англійською мовою); презентація студентської поезії-присвяти поету-пророку Т. Г. Шевченку; конкурс «Цвіт вишиванки»).


Набувають популярності навчально-пізнавальні поїздки рідним краєм студентів і наставників академічних груп.


Традиційним стало проведення тижнів та тематичних днів кафедри, студентських флешмобів, театральних дійств, присвячених культурі англомовних країн.


Активним учасником культурно-мистецьких заходів на факультеті та в університеті є викладацький вокальний колектив “Donna” (керівник – доц. Левчик Н.С.).


Впродовж багатьох років на кафедрі працює студентський англомовний театр (керівник доц. Дацків О. П.) та студентський театр факультету іноземних мов «Театральний спектр» (керівник доц. Серняк О. М.), які поповнили свій репертуар новими театральними постановками: «Різдвяна коляда» («Christmas Carol») (за твором Чарльза Діккенса); «Чарівні хлібці» («Witches’ Loaves») (вистава за твором О. Генрі); «Моя ясна пані або Пігмаліон» («My Fair Lady or Pygmalion» (вистава англійською мовою за твором Бернарда Шоу); «The Trimmed Lamp» (вистава за твором О. Генрі), «My Fair Girlfriend» або «Гойдалки кохання» (a Trivial Comedy about not Trivial Things) за мотивами п'єси Дж. Б. Шоу «Пігмаліон».


Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (095) 565-38-98 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси