Анкетування
Метою опитувань є дослідження якості викладання та рівня задоволеності здобувачів вищої освіти, як споживачів освітніх послуг, стимулювання професійного зростання та підвищення професійної кваліфікації науково-педагогічних працівників (НПП), врахування інтересів та пропозицій здобувачів вищої освіти під час формулювання цілей та програмних результатів навчання, організації навчального процесу, залучення здобувачів до процесу періодичного перегляду та удосконалення процедур забезпечення якості освітніх програм.

Завданням анкетувань є:
  • використання анкетування як одного з елементів моніторингу системи контролю за якістю освітнього процесу;
  • підвищення ефективності освітнього процесу;
  • отримання надійної та якісної інформації про ставлення здобувачів вищої освіти до діяльності НПП;
  • отримання надійної та якісної інформації про навчання і викладання за освітньою програмою, з метою подальшого використання цієї інформації при перегляді ОП;
  • забезпечення гарантів ОП і НПП, які забезпечують викладання, інформацією, що сприятиме покращенню якості підготовки фахівців та підвищенню ефективності освітнього процесу;
  • забезпечення керівництва університету інформацією про різні аспекти науково-педагогічної діяльності викладачів.

Анкета для випускника щодо працевлаштування та оцінки ОП
Анкета для випускника щодо працевлаштування та оцінки ОП

Анкета випускника освітньої програми
Анкета випускника освітньої програми

Опитування щодо академічної доброчесності у ТНПУ

Опитування першокурсників щодо якості організації освітнього процесу


Опитування аспірантів ТНПУ


Анкета для роботодавця щодо задоволення якістю підготовки фахівців за освітньою програмою


Анкета для здобувача щодо визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти, неформальної освіти


Анкета - опитування органів студентського самоврядування


Анкета - Задоволення освітнім середовищем ТНПУ

Опитування науково-педагогічних працівників ТНПУ

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси