Працевлаштування

 

Метою діяльності навчально-наукового центру якості освіти є створення умов для ефективної реалізації права студентів і випускників на працю; забезпечення випускників першим робочим місцем, підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці, участь та взаємовідносини закладу вищої освіти з іншими зацікавленими організаціями у створенні та сприянні діяльності структурного підрозділу регламентується відповідними угодами.

 

Основними завданнями Центру є:

1. Проведення постійного аналізу попиту і пропонування на ринку праці фахівців, підготовку яких  здійснює заклад вищої освіти;

2. Налагодження співпраці з державною службою зайнятості, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, які можуть бути потенційними роботодавцями для випускників і студентів;

3. Забезпечення координації дій з центральними та місцевими органами виконавчої влади, службами зайнятості і підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) щодо оптимального  узгодження реальних потреб ринку праці та ринку освітніх послуг;

4. Інформування випускників і студентів закладу вищої освіти про вакантні місця на підприємствах, в установах та організаціях, що відповідають їх фаховій підготовці (спеціальності);

5. Здійснення спільно з державною службою зайнятості моніторингу працевлаштування випускників за місцем їх проживання.

 

Напрями діяльності Центру:

1. Забезпечення прав, інтересів та потреб студентів і випускників закладів вищої освіти у працевлаштуванні за фахом;

2. Сприяння працевлаштуванню студентів та випускників закладу вищої освіти, їх адаптування до динаміки попиту на фахівців на ринку праці;

3. Залучення студентської молоді до підприємницької діяльності, створення відповідних умов функціонування та ефективного розвитку молодіжного підприємництва;

4. Сприяння тимчасовому працевлаштуванню студентів у вільний від навчання час;

5. Сприяння розвитку молодіжних ініціатив у трудовій та соціальній сфері;

6. Встановлення соціального партнерства з підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями);

7. Запровадження системи зворотного зв’язку між підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) та закладом вищої освіти для отримання об’єктивної оцінки якості фахової підготовки;

8. Організація участі закладу вищої освіти у підготовці та реалізації регіональних програм зайнятості;

9. Вивчення та поширення кращого вітчизняного та міжнародного досвіду з питань професійної підготовки молоді та забезпечення її зайнятості;

10. Організація роз’яснювальної роботи серед студентів та випускників щодо законодавчих та нормативно-правових актів з питань державного регулювання зайнятості та трудових відносин.


Відомості про працевлаштування випускників

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси