Інформація про організацію практик при підготовці бакалаврів, спеціалістів, магістрів в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка.

 

При підготовці фахівців ОКР «бакалавр» проводяться наступні види педагогічних практик: впродовж І-ІІІ курсів навчання – пасивні пропедевтичні, на ІV курсі – активна навчальна практика. Зокрема, на І-ІІ курсах педпрактика пов’язана з вивченням педагогіки і психології, на ІІІ – з вивченням методики навчання певної дисципліни.

Пропедевтичні практики тривають 1 тиждень з відривом від навчального процесу і становлять 1 заліковий кредит, активна навчальна практика триває 6 тижнів з відривом від навчання і становить, відповідно, 6 кредитів. Всі види педагогічних практик при підготовці бакалаврів відбуваються на базі шкіл м. Тернополя, відповідно до угод підписаних з міським управлінням освіти і науки.

При підготовці фахівців ОКР «спеціаліст» на V курсі навчання проводиться активна виробнича педагогічна практика, що триває 8 тижнів (8 кредитів). Студенти даний вид практики проходять в навчальних закладах за місцем проживання або за місцем майбутнього працевлаштування, відповідно до представлених відношень.

При підготовці фахівців ОКР «магістр» проводиться викладацька і науково-дослідницька практики. Їх загальна тривалість – 8 тижнів, що становить, відповідно, 8 кредитів. Викладацька практика терміном 4 тижні організовується з відривом від аудиторних занять у ВНЗ І-ІІ рівня акредитації. Науково-дослідницька практика терміном 4 тижні організовується після викладацької і проходить зазвичай на базовій кафедрі або в науково-дослідному підрозділі чи установі, де магістрант працює над написанням магістерської роботи.

Приблизно за такою схемою організовуються польові та інші навчальні практики а також навчальні, технологічні та виробничі практики для студентів непедагогічних спеціальностей.

Проблеми: відсутність чітких нормативних документів щодо організації практик, відсутність державного забезпечення фінансування для проведення польових маршрутних навчальних практик.

 

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси