Кондрацька Людмила  Анатоліївна

Людмила Анатолівна Кондрацька 

Доктор педагогічних наук, професорЕ-mail: luda.kondratska@gmail.com
            

Профілі

Researcher ID   
ORCID

Google Scholar

    Кондрацька Людмила Анатоліївна викладає в Тернопільському національному   педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка з 1 вересня 1984 року.

На  посаді асистента кафедри музики  вона читала курси історії зарубіжної музики і української музики, теорії музики і сольфеджіо, аналізу музичних творів і вела клас фортепіано для студентів факультету початкових класів.

По завершенні навчання в очній аспірантурі в НДІ розвитку особистості при АПН СРСР  (1989-1991 р.р.) Людмила Анатоліївна активно включилась у процес створення національно зорієнтованої концепції факультету мистецтв і  впродовж 1993-1999 р.р. очолювала кафедру музично-теоретичних дисциплін.

Прагнучи реалізувати напрацьовані  у дисертаційному  дослідженні ідеї  мистецької освіти як «духовної мандрівки»  (за допомогою стратегії педагогіки культури), вона розробляла змісти навчальних програм з курсів історії зарубіжної  і  української музики, елементарної теорії музики, гармонії  і сольфеджіо, аналізу музичних творів і поліфонії та впроваджувала їх у різних формах аудиторної і поза аудиторної роботи.        

Впродовж 2000-2004 р.р., під час навчання  у докторантурі  на факультеті мистецтв НПУ імені М.П. Драгоманова, Кондрацька Л.А.  видала 28 одноосібних публікацій, в тому числі  монографію «Художня   епістемологія   культури у педагогічному просторі»  (2002) та навчальні програми зі  світової художньої культури для учнів 8–11 класів (1998; 2000).

Після захисту докторської дисертації  (2004 р.)  і присвоєння звання професора (2005 р.)  Людмила Анатоліївна   розпочала  впровадження  антропологічної парадигми мистецької освіти, зокрема її сотеріологічної концепції,  у процес викладання  авторських курсів  мистецької антропології, антропології театру, музичної антропології, художньої епістемології та теорії і методики викладання художньої культури   для  бакалаврів і магістрантів спеціальності  «Освіта»,  «Музичне мистецтво», «Дизайн» і «Сценічне мистецтво» очної і заочної форми навчання.


Результати цієї діяльності  відображено у 164 публікаціях автора, зокрема  у підручниках, навчальних посібниках та монографіях. Основні публікації

1. Кондрацька Л.А. Світова художня культура. Посібник для вчителів і студентів мистецьких закладів. Тернопіль: Астон, 1998. 108 с.
2. Українське мистецтво у полікультурному просторі /за ред.. Рудницької О.П. Київ: ЕксОб, 2000. 208 с.
3. Кондрацька  Л.А. Семасіологія православної іконографії: Книга  для  вчителя. Тернопіль: Астон, 1999. 167 с.
4. Кондрацька Л.А.Художня епістемологія у вимірі педагогіки: Монографія Тернопіль: «Навчальна книга –Богдан», 2002. 408с. 
5. Кондрацька Л. А. Музична антропологія: підручник для студентів  музично-педагогічних факультетів. Тернопіль: ТНПУ,  2007.190с. 
6. Кондрацька Л.А. Художня епістемологія. Підручник для магістрантів і студентів мистецько-педагогічних факультетів.Тернопіль: Підручники і посібники, 2012. 333 с. 
7. Кондрацька Л.А.Cучасний урок художньої культури . Методичний посібник для студентів мистецько-педагогічних факультетів. Тернопіль:Астон, 2015. 142 с.
8. Кондрацька Л.А. Музична антропологія. Практичне моделювання /Підручник для магістрантів музично-педагогічних  факультетів.Тернопіль: Астон, 2016. 248 с.
9. Kondratska L., Muszyńska M., Metaforyzacja kultury w  przestrzeni Para-Artu: dyskurs transpedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe “GRADO”, 2018. 228 s.
10. Кондрацька Л.А. Педагогічна антропологія: підручник для слухачів третього освітньо-наукового рівня. Тернопіль : Вектор, 2022. 238 с.
11. Кондрацька Л.А. Мистецька антропологія. Частина I: від античного жреця- τέχνη  до  романтика-ескапіста: підручник для магістрантів.Тернопіль:Вектор,2023. 416 с.

Організувала проведення міжнародної науково-практичної конференції "МИСТЕЦТВО У НЕЛІНІЙНОМУ ПРОСТОРІ" (25 жовтня 2018 року) з виданням  збірника матеріалів
Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Офіційна скринька
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси