Кафедра музикознавства та методики музичного мистецтваЗавідувач: Водяний Богдан Остапович,кандидат мистецтвознавства,професор, заслужений діяч мистецтв УкраїниЛаборанти: Невідома Катерина Андріївна,
      Познанська Дарія Володимирівна
Поштова скринька: kaf_muz@ukr.net
Кафедра музикознавства та методики музичного мистецтва


Станом на жовтень 2023 р. на кафедрі працює 26 викладачів; 8 концертмейстерів; 9 керівників художніх колективів; 2 лаборанти:

доктор мистецтвознавства, професор Олег Степанович Смоляк

доктор педагогічних наук, професор Людмила Анатоліївна Кондрацька

кандидат мистецтвознавства, професор, заслужений діяч мистецтв України Богдан Остапович Водяний

кандидат педагогічних наук, доцент  Лариса Дмитрівна Ороновська

кандидат педагогічних наук, доцент Зіновій Миколайович Cтельмащук

кандидат педагогічних наук, доцент Лілія Йосипівна Бобик (Проців)

кандидат педагогічних наук, доцент Ірина Павлівна Гринчук

кандидат педагогічних наук, доцент Ярослава Володимирівна Топорівська

кандидат педагогічних наук, доцент Оксана Зіновіївна Довгань

кандидат мистецтвознавства, доцент Марія Василівна Євгеньєва 

кандидат мистецтвознавства, доцент Сергій Миколайович Маловічко

кандидат мистецтвознавства, доцент Оксана Андріївна Гиса

кандидат мистецтвознавства, доцент Людмила Богданівна Щур

народна артистка України, доцент Наталія Василівна Лемішка

народний артист України, доцент Кріль Мирон Михайлович

заслужений артист України, доцент Дмитро Васильович Губ'як

заслужений працівник культури України, доцент Анатолій Михайлович Баньковський

заслужений працівник культури України, доцент Наталія Михайлівна Овод

заслужений діяч мистецтв України, доцент Анатолій Ігорович Ороновський

кандидат мистецтвознавства, доцент Богдан Євгенович Жулковський

асистент, Галина Володимирівна Яценко

асистент, Галина Степанівна Місько

асистент, Мирон Мар’янович Кушнірик

асистент Назарій Романович Лещук

асистент Тетяна Василівна Солонинка

асистент Уляна Ігорівна Шерстій


провідний концертмейстер Оксана Франківна Юрчак;

провідний концертмейстер Ірина Григорівна Кучма;

концертмейстер Софія Зіновіївна Федик; 

концертмейстер Світлана Ярославівна Миськів; 

концертмейстер Наталія Ігорівна Пронь; 

концертмейстер Людмила Йосипівна Тимчак; 

концертмейстер Віталій Романович Бобровський;

концертмейстер Степан Ігорович Буранич;


керівник естрадного оркестру Ігор Миколайович Марущак; 

керівник ансамблю Микола Вікторович Підколодний; 

 

старший лаборант – Катерина Андріївна Невідома;

лаборант -  Дарія Володимирівна Познанська

настроювач інструментів - Василь Федорович Костирко.


Колектив кафедри постійно працює над удосконаленням навчального процесу з кафедральних дисциплін. Викладачами розроблено систему змістових модулів з відповідних навчальних курсів, систему оцінювання індивідуальної наукової та творчої роботи студентів, створено інтерактивні комплекси навчально-методичного забезпечення дисциплін, тестові системи оцінювання та розроблено робочі програми з кафедральних дисциплін за вимогами кредитно-модульної системи навчального процесу.
На факультеті мистецтв кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:
 • теорія музики;
 • історія музики;
 • диригування і постановка голосу;
 • музичний інструмент;
 • інструментознавство та методика роботи з дитячим колективом;
 • інструментознавство та методика роботи з інструментальними колективами;
 • методика музичного виховання;
 • музична інформатика;
 • музично-педагогічні технології;
 • культурно-мистецькі програми і хореографія;
 • теорія і методика викладання художньої культури;
 • народна музична творчість;
 • хоровий клас і практикум роботи з хором;
 • виробнича педагогічна практика;
 • навчально-педагогічна практика;
 • оркестровий клас і звукорежисура;
 • музично-педагогічні дисципліни;
 • теорія і практика музичної педагогіки;
 • методика наукових досліджень;
 • методика викладання музичного мистецтва у вищій школі;
 • музично-виконавські дисципліни та методика їх викладання:
 • музично-виконавські дисципліни;
 • музично-виконавські дисципліни за спеціалізацією та методика їх викладання;
 • виконавська майстерність за кваліфікацією;
 • методика викладання кваліфікаційних дисциплін;
 • хоровий і оркестровий клас;
 • теорія та історія музичної освіти;
 • сучасна етномузикологія;
 • музична антропологія;
 • художня епістемологія;
 • інструментальний та вокальний ансамбль;
 • літургіка;
 • історія музичного виконавства;
 • історія хореографічного мистецтва;
 • класичний танець та методика його викладання;
 • український танець та методика його викладання;
 • ансамбль;
 • основи теорії музики;
 • режисура і акторська майстерність у хореографії;
 • хореопедагогіка;
 • етнохореологія;
 • народно-сценічний танець та методика його навчання;
 • історико-побутовий танець та методика його навчання;
 • спортивно-бальний танець та методика його навчання;
 • сучасний танець та методика його навчання;
 • мистецтво балетмейстера;
 • методика роботи з хореографічним колективом;
 • естетика танцю;
 • народний танець Західного Поділля;
 • виробнича педагогічна практика;
 • навчальна (фольклорна) практика;
 • педагогічна практика;
 • науково-педагогічна практика;
 • виконавська практика;
 • викладацька практика.
Сфера науково-творчих інтересів

Науковці кафедри працюють над розробкою важливих науково-дослідних проблем: «Дидактичні умови формування особистості майбутнього вчителя музичного мистецтва і художньої культури» (виконавці: Кондрацька Л.А., Стельмащук З.М., Ороновська Л.Д.); «Теорія і технологія формування духовності студентської молоді засобами мистецтва» (виконавці: Кондрацька Л.А., Водяний Б.О., Ороновська Л.Д.); «Музична культура Західного Поділля» (виконавці: Смоляк О.С, Євгеньєва М.В., Місько Г.С.) «Психолого-педагогічні умови розвитку творчої особистості» (виконавці: Гринчук І.П., Проців Л.Й., Баньковський А.М., Губ’як Д.В.). На кафедрі здійснюється наукове керівництво дисертаційних досліджень аспірантів та пошукувачів.
Творчі колективи
На кафедрі створено ряд творчих колективів, які беруть активну участь у мистецькому житті факультету, університету, шкіл та інших навчальних і культурно-просвітницьких закладів міста та області, здійснюють записи концертних програм на радіо та телебаченні. Серед них:
 • хорова капела «Освіта» – керівник  Г. В. Яценко;
 • мішаний хор факультету – керівник Г.С. Місько;
 • вокальні ансамблі;
 • мішаний хор заочного відділення – керівник  Г.С. Місько
 • жіночий хор заочного відділення – керівник  Д.В. Губ’як.
 • естрадний оркестр – керівник І.М.Марущак;
 • духовий оркестр – керівник М.М. Кушнірик;
 • інструментальний ансамбль «Діксиленд» – керівник Т.В.Солонинка;
 • ансамбль народної музики «Музики» – керівник А.М. Баньковський;
 • ансамбль бандуристів – керівник Д.В. Губ’як;
 • танцювальний ансамбль «Веснянка» – керівник Л.Б. Щур;
 • фольклорний ансамбль– керівник М.В. Підколодний.
Викладачі кафедри Яценко Г.В., Ороновський А.І. є регентами церковних хорів. Водяний Б.О. – художній керівник Молодіжного духовного театру «Воскресіння» при Місійному центрі Редемптористів міста Тернополя.
На базі кафедри проводиться Відкритий міський студентський пісенний фестиваль-конкурс «Окрилені піснею» та Всеукраїнський конкурс виконавців-інструменталістів «Срібні струни» ім.З.Штокалка.
Викладачі кафедри, студенти та творчі колективи, якими вони керують, постійно виступають з концертами в межах університету, міста, області та за її межами, чим успішно популяризують музичне мистецтво. Творчі колективи кафедри, зокрема камерний оркестр, духовий оркестр, фольклорний ансамбль «Музики» та інструментальний ансамбль «Діксиленд» достойно репрезентують університет на державному та міжнародному рівнях. Хорова капела «Освіта» стала Лауреатами ІІ премії ХХХІV Міжнародного фестивалю духовної музики «Хайнувка-2015» (Fundacja «Muzyka cerkiewna» w Hajnowce, 2015 р.).
У творчому доробку викладачів та концертмейстерів кафедри є багато аранжувань та обробок народних пісень, мелодій для різноманітних вокальних ансамблів, хорів та оркестрів.
Наукові здобутки кафедри
На кафедрі функціонує науково-дослідна лабораторія «Духовного становлення творчої особистості» (керівник проф. Водяний Б.О.) та науково-дослідна лабораторія «Етнокультури Західного Поділля та суміжних земель» (керівник доц. Євгеньєва М.В.). На базі кафедри проведено Всеукраїнські науково-практичні конференції: «Мистецька освіта як чинник людиностановлення» (2006, 2007, 2013 р.); «Соломія Крушельницька та світовий музичний простір» (2007 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Духовна музики в контексті сучасного хорового виконавства» (2008р.); регіональний науково-практичний семінар «Сучасні методи роботи з хоровим класом у вищій школі» (2010р.); науково-методичний семінар «Авторська духовно-мистецька творчість дітей та молоді у контексті соціокультурних реалій сьогодення» (2012 р.); у 2021 році проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Кобзарство: діалог модерної перформації та духовної традиції» присвяченої до 100-річчя від Дня народження видатного бандуриста ХХ століття Зіновія Штокалка; у 2023 році проведено Мінародну науково-практичну конференція «Мистецтво у нелінійному просторі» з нагоди 30-річчя факультету мистецтв.
Результатом наукової роботи викладачів кафедри є монографії, наукові статті, тези доповідей на науково-практичних конференціях. За останні 5 років науковцями кафедри опубліковано 7 монографії, більше 150 наукових статей у фахових виданнях і тез доповідей на наукових конференціях.
У 2018 році видано колективну монографію «Мистецька діяльність у сучасному соціокультурному просторі» (25-літній творчий внесок факультету мистецтв Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка).
У 2021 році видано колективну монографію «Зіновій Штокалко: від кобзарських традицій до бандурного модерну» (Zinovii Shtokalko: from kobzar traditions to bandura modern style : Collective monograph. / General Edition: Bohdan Vodianyi, Mariia Yewheniewa. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2021. 250 p.).
Історія кафедри
Кафедра музикознавства та методики музичного мистецтва утворилася 1993 року (спочатку вона мала назву кафедра теорії та методики музичного виховання). Першим завідувачем кафедри була кандидат педагогічних наук, доцент Кондрацька Л.А. (з 1993 до 1998 р.). З 1998 р. до 2004 р. керівництво здійснював Cтельмащук З.М. – кандидат педагогічних наук, доцент. У період створення кафедри на ній працювало 6 викладачів, 2 з них мали науковий ступінь кандидата педагогічних наук та вчене звання – доцент.
У 2004 кафедра отримала назву музикознавства, методики музичного виховання та акторської майстерності, її очолив доктор мистецтвознавства, професор Смоляк О.С. Її склад розширився до 31 чоловіка. У цей період на кафедрі працювало 2 доктори наук, 3 професори, 1 народний артист України, 2 заслужених артисти України, 2 заслужених діячі мистецтв України, 2 кандидати мистецтвознавства, 4 кандидати педагогічних наук, 6 доцентів, 15 асистентів, 3 концертмейстери, 2 лаборанти.
У 2009 році кафедра отримала назву музикознавства, методики музичного виховання та вокально-хорових дисциплін. З 2012 року кафедру очолює кандидат мистецтвознавства, доцент Водяний Богдан Остапович.
У 2013 році в результаті об’єднання кафедри інструментального виконавства (кафедра була створена у 1996 р. яку очолювала кандидат психологічних наук, доцент Лазаревська О.М.) та кафедри музикознавства, методики музичного виховання та вокально-хорових дисциплін утворилася кафедра музикознавства та методики музичного мистецтва.


Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Офіційна скринька
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси