Пацалюк Ірина Іванівна

Пацалюк І.

Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри образотворчого мистецтва, дизайну та методики їх навчання

mail: irapatsaliuk@gmail.com

Профілі

Google Scholar
ORCID
Publons

 

Народилась у 1970 р. У 1987 р. закінчила ЗОШ № 6 м. Тернополя.

У 1992 р. з відзнакою закінчила Тернопільський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Педагогіка і методика початкового навчання і образотворче мистецтво», отримала кваліфікацію «вчитель початкових класів і образотворчого мистецтва».

Проводить навчальні заняття з методики викладання образотворчого мистецтва, образотворчого мистецтва з методикою навчання та низку інших.

Основними результатами навчально-методичної роботи є розробка програм курсів лекційних, практичних та лабораторних занять таких дисциплін:
 «Методика викладання образотворчого мистецтва»,
 «Методика викладання образотворчого мистецтва та дизайну»,
«Основи наукових досліджень візуального мистецтва»,
«Педагогічна практика» для студентів факультету мистецтв;
«Образотворче мистецтво з методикою навчання» (для студентів денної і заочної форм навчання «Початкова освіта»);
«Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва зображувальною діяльністю дітей дошкільного віку» («Початкова освіта», «Дошкільна освіта»);
«Методика викладання мистецтва у ЗВО та профільній школі» («Образотворче мистецтво», «Дизайн»).

У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування естетичних смаків молодших школярів у процесі вивчення образотворчого мистецтва», присвоєно наукову ступінь «кандидат педагогічних наук».

У 2011 р. здобула вчене звання: доцент кафедри образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва, дизайну і методики їх викладання.

Має значну кількість публікацій (понад 30 статей, навчально-методичні посібники (2 індивідуальні та 5 у співавторстві), співавтор монографії).

Систематично бере участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях.

У 2016 році була призначена членом рецензійної групи (підручник «Образотворче мистецтво» 7 клас).

Рецензент низки підручників та науково-методичних посібників, збірника матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. Брала участь в атестації наукових кадрів як офіційний опонент п’яти кандидатських дисертацій.


Стажування

Пройшла наукове стажування у Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника на кафедрі образотворчого мистецтва (2014 р.), а також у Академічному товаристві Міхала Балудянського (Academie society of Michal Baludansky), Кошице, Братислава, Словаччина (2016 р.).

Пацалюк І.І. здійснює керівництво написанням наукових робіт студентів факультету мистецтв та Інституту педагогіки і психології (щорічно 5–12).

Керує проблемною групою «Інноваційні методи викладання образотворчого мистецтва в загальноосвітній школі».

Під керівництвом викладача опубліковано 15 статей студентів факультету мистецтв у Студентському науковому віснику ТНПУ та інших наукових виданнях.

Підготувала студентів до участі у ІІ Всеукраїнській студентській конференції «Мистецька освіта у контексті євроінтеграційних процесів», що відбулась 2 квітня 2015 р. у м. Умань.

Пацалюк І. І. була членом та головою журі обласних олімпіад та конкурсів з образотворчого мистецтва, брала участь у роботі суддівської колегії відкритого міського конкурсу учнівської молоді з інформаційних технологій «Байт 2015».

Організовувала екскурсії на художні виставки, які проводились у Тернопільському обласному художньому музеї та Художній галереї м. Тернополя, походи на мистецькі вечори у Тернопільській обласній науковій бібліотеці, інші виховні заходи.

Учасник благодійних аукціонів (у тому числі і співорганізатор). Здійснює постійну активну профорієнтаційну роботу у навчальних закладах міста та області.  

Сфера наукових інтересів

Вишивкарство, педагогіка мистецтва у соціальному просторі.

 

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси