Барладин Ольга Романівна

Барладин Ольга Романівна

кандидат медичних наук, доцент 

кафедри кафедра 

фізичної реабілітації і безпеки життєдіяльності Профіль ResearcherID
              Google Scholar
              ORCID
Народилася 15 січня 1960 року в с. Олексинці  Борщівського району Тернопільської області. 
У 1983році закінчила медичний факультет Тернопільського державного медичного інституту за спеціальністю «Лікувальна справа». 

В 1984 році після закінчення інтернатури працювала на посаді лікаря – ординатора санаторію – профілакторію Тернопільського бавовняно – прядильного комбінату. З 1985 по 1998 рік – дільничним педіатром Тернопільської міської поліклініки.

В 1998 року прийнята на посаду лікаря денного стаціонару лікувально – діагностичного центру при Тернопільській державній медичній академії імені І.Я. Горбачевського, з 2001-2010 роки – лікар кабінету денситометрії ТОВ «Десна ЛТД».  Кандидат медичних наук з березня 2005 року,
З вересня 2005 року  – асистент кафедри фізичної реабілітації і валеології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. В 2008 році присвоєне вчене звання доцента кафедри фізичної реабілітації і валеології.

З 2010 по 2012 роки – доцент кафедри внутрішньої медицини № 3  ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет м. І.Я. Горбачевського МОЗ України“ за сумісництвом. 


Наукова діяльність

Кандидатську дисертацію захистила у Запорізькому державному медичному університеті в 2005 році на тему «Клініко-денситометричні особливості ураження кісткової тканини при бронхіальній астмі та методи їх корекції» за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби.


Наукові публікації

Є автором і співавтором більше 68 наукових праць, із них 18 статей у наукових фахових виданнях, 36 – у матеріалах науково-практичних конференцій, як всеукраїнських так із міжнародною участю, 8 - навчально-методичного характеру; 1 інформаційний лист про нововведення у системі охорони здоров'я (Укрмедпатентінформ МОЗ України).  Співавтор монографії «Проблеми остеопорозу» /За ред. Л.Я. Ковальчука, 1 підручника,  4 посібників.


Наукова робота

Є науковим керівником магістерських робіт.


Наукові інтереси:

Основні напрями наукової діяльності: вивчення патогенезу, діагностики та лікування остеопорозу, бронхіальної астми. Уперше в Україні під керівництвом проф. Сміян С.І.  вивчала системний остеопороз методом двофотонної рентгенівської денситометрії; Фізична реабілітація в клініці внутрішніх хвороб, педіатрії, неврології. 

1998 рік – одержала сертифікат лікаря – терапевта при Тернопільській державній медичній академії імені І.Я. Горбачевського.
2001 рік – проходила підвищення кваліфікації з ПАЦ «Терапія» в Тернопільській державній медичній академії імені І.Я. Горбачевського на факультеті післядипломної освіти.
2006 рік - проходила підвищення кваліфікації з ПАЦ «Терапія» в Тернопільському  державному  медичному університеті ім. І.Я. Горбачевського на факультеті післядипломної освіти. Присвоєно  першу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «Терапія».
2012 рік - проходила підвищення кваліфікації з ПАЦ «Терапія» в Тернопільському  державному  медичному університеті ім. І.Я. Горбачевського, на  факультеті післядипломної освіти.
2017 рік – проходила стажування на кафедрі фізичної реабілітації в ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника».
2019 - 2020 роки - стажування на кафедрі ортопедагогіки в Національному педагогічному університеті М. Драгоманова.
2019 - 2020 роки - закордонне стажування у Вищій школі лінгвістичній м. Ченстохова (Польща) в рамках проекту «The Innovative Methods and Technologies of Teachting : the Newest in the European Educational Practice» (Special education. Physical rehabilitation).Основні публікації

1. Барладин О.Р. Формування мотивації здорового способу життя школярів з метою профілактики деяких захворювань опорно – рухового апарату // 
Науково – методичний збірник “Проблеми освіти”: Випуск 49. – К: Інститут іноваційних технологій і змісту освіти, 2006. - С. 58 – 63.
2. Барладин О.Р.,  Вакуленко Л.О., Лопатка Г.Ф., Храбра С.З. Фізична реабілітація хворих на цукровий діабет // Вісник наукових досліджень.– 2011. -  № 4.  – С. 67-69.
3. Барладин О.Р. Остеопенічний синдром у дітей молодшого шкільного віку зі сколіозом // Науковий часопис Національного педагогічного університету  ім. М.Г. Драгоманова, Серія 15. – Науково – педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – Випуск 4 (29) 13. – Київ: вид- во НПУ ім. М.Г. Драгоманова, 2013.- С.72 – 76.
4. Барладин О. Застосування лікувальної фізичної культури в комплексному лікуванні хворих з діабетичною полінейропатією / О.Барладин // Науковий часопис Національного педагогічного університету  ім. М.Г. Драгоманова, Серія 15. – Науково – педагогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і спорт). – Випуск 3К (44) 14. – Київ: вид- во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2014.- С.69 – 72.
5. Барладин О. Р. Фізична реабілітація студентів із захворюваннями на вегето- судинну дистонію за гіпотонічним типом / Збірник матеріалів Всеукраїнської науково – практичної конференції «Здоров’я людини: теоретичні, практичні та методичні аспекти». – Полтава, 2015. С. 5 – 9.
6. Магістерська робота як кваліфікаційне дослідження: Методичні рекомендації / О.Р. Барладин, Л.О. Вакуленко, В.С. Грушко, С.З. Храбра - Тернопіль : Вид-во ТНПУ, 2017. – 40 c.
7. Методичні рекомендації до написання  та захисту курсових робіт /            О.Р. Барладин, Л.О. Вакуленко, В.С. Грушко, С.З. Храбра - Тернопіль : Вид-во ТНПУ, 2017. – 24 c.
8. Барладин О.Р. Фізична реабілітація дітей старшого шкільного віку зі сколіозом при деяких неврологічних захворюваннях / О.Р. Барладин, Л.О. Вакуленко, В.С. Грушко, С.З. Храбра, О.Д. Веремчук - Науковий Часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 11. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). За ред. О.В.Тимошенка. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2020. Випуск 1 (121). 20.  С.14-20

 

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси