Барладин Ольга Романівна

Барладин Ольга Романівна
кандидат медичних наук,

доцент кафедри фізичного виховання та реабілітації


Профіль Web of science
               Google Scholar
               ORCID
Народилася 15 січня 1960 року в с. Олексинці  Борщівського району Тернопільської області. 

У 1983 році закінчила медичний факультет Тернопільського державного медичного інституту за спеціальністю «Лікувальна справа». 

В 1984 році після закінчення інтернатури працювала на посаді лікаря – ординатора санаторію – профілакторію Тернопільського бавовняно–прядильного комбінату. З 1985 по 1998 рік – дільничним педіатром Тернопільської міської поліклініки.

В 1998 року прийнята на посаду лікаря денного стаціонару лікувально–діагностичного центру при Тернопільській державній медичній академії імені І.Я. Горбачевського, з 2001-2010 роки – лікар кабінету денситометрії ТОВ «Десна ЛТД». 

Кандидат медичних наук з березня 2005 року, з вересня 2005 року  – асистент кафедри фізичної реабілітації і валеології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. В 2008 році присвоєне вчене звання доцента кафедри фізичної реабілітації і валеології.

З 2010 по 2012 роки – доцент кафедри внутрішньої медицини № 3  ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет м. І.Я. Горбачевського МОЗ України“ за сумісництвом. 

З 2017 по 2022 роки – в. о. завідувача кафедри фізичної реабілітації і безпеки життєдіяльності.

Наукова діяльність

Кандидатську дисертацію захистила у Запорізькому державному медичному університеті в 2005 році на тему «Клініко-денситометричні особливості ураження кісткової тканини при бронхіальній астмі та методи їх корекції» за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби.

Наукові публікації

Є автором і співавтором більше 87 наукових праць, із них 21 стаття у наукових фахових виданнях, 36 – у матеріалах науково-практичних конференцій, як всеукраїнських так і з міжнародною участю, 14 - навчально-методичного характеру; 1 інформаційний лист про нововведення у системі охорони здоров'я (Укрмедпатентінформ МОЗ України).  Співавтор монографії «Проблеми остеопорозу» /За ред. Л.Я. Ковальчука, 1 підручника,  6 посібників.

Наукова робота

Є науковим керівником магістерських робіт.

Наукові інтереси:

Основні напрями наукової діяльності: вивчення патогенезу, діагностики та лікування остеопорозу, бронхіальної астми. Уперше в Україні під керівництвом проф. Сміян С.І.  вивчала системний остеопороз методом двофотонної рентгенівської денситометрії; Фізична реабілітація в клініці внутрішніх хвороб, педіатрії, неврології, інклюзивній освіті. 

1998 рік – одержала сертифікат лікаря – терапевта при Тернопільській державній медичній академії імені І.Я. Горбачевського.

2001 рік – проходила підвищення кваліфікації з ПАЦ «Терапія» в Тернопільській державній медичній академії імені І.Я. Горбачевського на факультеті післядипломної освіти.

2006 рік – проходила підвищення кваліфікації з ПАЦ «Терапія» в Тернопільському  державному  медичному університеті ім. І.Я. Горбачевського на факультеті післядипломної освіти. Присвоєно  першу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «Терапія».

2012 рік – проходила підвищення кваліфікації з ПАЦ «Терапія» в Тернопільському  державному  медичному університеті ім. І.Я. Горбачевського, на  факультеті післядипломної освіти.

2017 рік – проходила стажування на кафедрі фізичної реабілітації в ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника».

2019 – 2020 роки – стажування на кафедрі ортопедагогіки в Національному педагогічному університеті М. Драгоманова.

2019 – 2020 роки – закордонне стажування у Вищій школі лінгвістичній м. Ченстохова (Польща) в рамках проекту «The Innovative Methods and Technologies of Teachting : the Newest in the European Educational Practice» (Special education. Physical rehabilitation).

2021 рік – проходила стажування на кафедрі фізичної терапії, ерготерапії факультету фізичного виховання і спорту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Основні публікації

1. Барладин О.Р. Формування мотивації здорового способу життя школярів з метою профілактики деяких захворювань опорно – рухового апарату // 
Науково – методичний збірник “Проблеми освіти”: Випуск 49. – К: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, 2006. - С. 58 – 63.

2. Барладин О.Р.,  Вакуленко Л.О., Лопатка Г.Ф., Храбра С.З. Фізична реабілітація хворих на цукровий діабет // Вісник наукових досліджень.– 2011. -  № 4.  – С. 67-69.

3. Барладин О.Р. Остеопенічний синдром у дітей молодшого шкільного віку зі сколіозом // Науковий часопис Національного педагогічного університету  ім. М.Г. Драгоманова, Серія 15. – Науково – педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – Випуск 4 (29) 13. – Київ: вид- во НПУ ім. М.Г. Драгоманова, 2013.- С.72 – 76.

4. Барладин О. Застосування лікувальної фізичної культури в комплексному лікуванні хворих з діабетичною полінейропатією / О.Барладин // Науковий часопис Національного педагогічного університету  ім. М.Г. Драгоманова, Серія 15. – Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і спорт). – Випуск 3К (44) 14. – Київ: вид- во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2014.- С.69 – 72.

5. Барладин О. Р. Фізична реабілітація студентів із захворюваннями на вегето-судинну дистонію за гіпотонічним типом / Збірник матеріалів Всеукраїнської науково – практичної конференції «Здоров’я людини: теоретичні, практичні та методичні аспекти». – Полтава, 2015. С. 5 – 9.

6. Магістерська робота як кваліфікаційне дослідження: Методичні рекомендації / О.Р. Барладин, Л.О. Вакуленко, В.С. Грушко, С.З. Храбра - Тернопіль : Вид-во ТНПУ, 2017. – 40 c.

7. Методичні рекомендації до написання  та захисту курсових робіт / О.Р. Барладин, Л.О. Вакуленко, В.С. Грушко, С.З. Храбра - Тернопіль : Вид-во ТНПУ, 2017. – 24 c.

8. Барладин О.Р. Фізична реабілітація дітей старшого шкільного віку зі сколіозом при деяких неврологічних захворюваннях / О.Р. Барладин, Л.О. Вакуленко, В.С. Грушко, С.З. Храбра, О.Д. Веремчук - Науковий Часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 11. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). За ред. О.В.Тимошенка. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2020. Випуск 1 (121). 20.  С.14-20

9. Барладин О.Р. Ефективність застосування фізичної реабілітації в комплексному лікуванні хворих з цукровим діабетом 2 типу/ О.Р. Барладин, Л.О. Вакуленко, С.З. Храбра, О.Д. Веремчук, Т.С. Гавран  //  Науковий Часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). За ред.. О.В.Тимошенка. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2021. Випуск 9 (140). 21.  С.21-24

10. Барладин О.Р. Перехідні типи реакції на пробу Мартіне-Кушелевського та їх значення в діагностиці преморбідних станів осіб різного віку / О.Р. Барладин, Д.В. Вакуленко, Л.О. Вакуленко, С.З. Храбра, В.А. Безпалько /  Науковий Часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). За ред.. О.В.Тимошенка. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2021. Випуск 9 (140). 21.  С.17-21

11. Барладин О.Р. Танцетерапія в реабілітації дітей з вадами слуху / О.Р. Барладин, Л.О. Вакуленко, С.З. Храбра, О.Д. Веремчук,  М.В. Вербовецький - Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науковопедагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2022. – Випуск 7 (151) 22. – С.24-29

12. Методичні рекомендації щодо організації та проведення реабілітаційних (клінічних) практик бакалаврів та магістрів Клінічні практики/ О.Р. Барладин, Л.О. Вакуленко - Тернопіль : Вид-во ТНПУ, 2022. – 23c.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Офіційна скринька
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси