Грабик Надія Михайлівна


Грабик Надія Михайлівна


Кандидат наук з фізичного виховання і
 спорту


Доцент кафедри теоретичних
основ і методики фізичного виховання


e-mail: ngrabyk@gmail.com grabyk@tnpu.edu.ua            

Профіль Google Scholar  
              ORCID
              Publons 
              Scopus
              Researchgate 
               

Народилася 18 жовтня 1981 року в м. Тернополі. В 1998 р. закінчила педагогічний ліцей при Тернопільському державному педагогічному університеті.З 1998 по 2002 рік навчалась на факультеті фізичного виховання Тернопільського державного педагогічного університету.З 2000 по 2006 рік працювала тренером з фристайлу (могул) у гірськолижній дитячо-юнацькій спортивній школі «Екстрім» м. Тернополя.

Продовж 2002-2005 років навчалась в аспірантурі Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.

З 2005 року - асистент кафедри фізичного виховання, а з 2007 – асистент, доцент кафедри теоретичних основ і методики фізичного Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.

Стажування проходила у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника»


Сфера наукових інтересів


Теоретико-методичні засади розвитку координаційних здібностей у школярів та спортсменів. Інноваційні технології у фізичному вихованні та спорті. Основи раціонального та спортивного харчування.


Відзнаки


Нагороджена Тернопільською обласною державною адміністрацією грамотою за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у підготовку і виховання педагогічних кадрів та з нагоди 60-річчя факультету фізичного виховання.


Основні публікації


1. Hrubar I., Gumenyuk S.,Hrubar Y., Grabyk N., SaprunS., (2019).Рhysicaltraininginrehabilitation of 10-13 years old children with fractures of bones of the lower third of forearm. Georgian medical news. Monthly Georgia-US joint scientific journal published both in electronic and paper formats of the Agency of Medical Information of the Georgian (Association of Business Press), 11 (296), 36-41.

2. OmelyanenkoI., Naumchuk V., StepanyukA.,  OmelyanenkoV.,GrabykN., (2020). Development of creative thinking of secondary school pupils at physical cultural lessons in Ukraine: realities and perspectives. International Journal of Applied Exercise Physiology, 9 (6), 154-159.

3. ГрабикН.М.,  ГрубарІ.Я., (2019). Організаційно- методичні основи проведення секційних занять з плавання з учнями 8-9 років. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць. / За ред. О. В. Тимошенка. – К. : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019 . Випуск 11 К (119) 19. - С. 35-40.

4. Грабик Н.М., (2018). Метрологічний контроль у фізичному вихованні та спорті. Методичні рекомендації для студентів денної та заочної форм навчання.Тернопіль,  31 с.

5. Грабик Н., Грубар І., (2019).Використання новітніх пристроїв для самоконтролю під час занять фізичними вправами. Матеріали II Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інноваційні та інформаційні технології у фізичній культурі, спорті, фізичній терапії та ерготерапії», 223-225. Режим доступу: https://uni-sport.edu.ua/sites/default/files/vseDocumenti/it_konf_2019_.pdf

6. Грабик Н., Грубар І., Якимишин Я., (2019). Впливпозаурочних форм фізичноговиховання на фізичний стан учнів 9-10 років.Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції: Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції,7-14.

7. Грабик Н., Романишин Т., Масира О., (2019). Сучасні зимові види спорту та розваг – як спорт для всіх. Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції: Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, 62-66.

8. Грубар І.Я., Грубар Ю.О., Грабик Н.М., (2019). Комплексний підхід в реабілітації пацієнтів після пластики передньої хрестоподібної зв'язки. Здоров’я, спорт, реабілітація, 3 (5), 37-43.

9. Грабик Н.М.,(2018). Впровадженняінформаційнихтехнологій у навчальний курс «Біомеханіка» факультетівфізичноговиховання.Сучасніінформаційнітехнології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи. Збірник тез за матеріалами ІІ Міжнародноїнауково-практичноїінтернет-конференції та з нагодисвяткування 30-річчя кафедриінформатики та методики їїнавчання, 161-165.

10. Грабик Н.М.,(2017). Лабораторний практикум з біомеханіки. Методичні рекомендації для студентів денної та заочної форм навчання, 61.

11. Грубар І. Я., Грабик Н. М., (2020). Морфологічні показники футболістіврізного амплуа. Спортивні ігри, No3(17), 14-24. doi: 10.15391/si.2020-3.02

12. ГрабикН.М., Грубар І.Я., (2020). Використання комп’ютерних програм для забезпечення метрологічного контролю у фізичному вихованні учнів та студентів. Матеріали III Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інноваційні та інформаційні технології у фізичній культурі, спорті, фізичній терапії та ерготерапії», 150-152.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси