Гуменюк Сергій Васильович
Гуменюк Сергій Васильович 

Професор
Профілі


Біографія

Народився 10 вересня 1982 року в с. Радванці Львівської області. У 2000 році закінчив Корчинську ЗОШ I-III ст.

З 2000 по 2004 роки навчався на факультеті фізичного виховання у Тернопільському державному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура» та здобув класифікацію магістр педагогічної освіти, викладач фізичної культури (з відзнакою).

У 2008 році закінчив аспірантуру в ТНПУ ім. В. Гнатюка і в 2009 році успішно захистив дисертацію на тему: «Виховання гуманних якостей учнів основної школи у процесі занять фізичною культурою» за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання.

Трудову діяльність розпочав у 2008 році на посаді асистента кафедри фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. З 2017 року доцент кафедри фізичного виховання.

У 2018 році захистив докторську дисертацію на тему: «Теоретичні і методичні основи формування педагогічного мислення майбутніх учителів фізичної культури» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і професійної освіти.

З 2018 року на посаді доцента кафедри теоретичних основ і методики фізичного виховання (ТОМФВ). У 2020 році присвоєне вчене звання професора.

З 2022 року на посаді професора кафедри теорії і методики олімпійського і професійного спорту (ТМОПС).

Стажування

У 2018 році пройшла стажування у Польщі. Отримала сертифікат «The innovative Methods and Technologies of Teaching: The Newest in the European Educational Practice» (Physical Education and Sports) та досвід участі у закордонних конференціях та тренінгах.

Сфера наукових інтересів

Професійна підготовка фахівців з фізичної культури і спорту. Теорія і методика наукових досліджень у фізичному вмхованні і спорті. Інноваційні технології у професійній підготовці майбутніх вчителів фізичної культури. Історія фізичної культури і спорту.

Основні публікації

1. Гуменюк С. В. Гуманізація процесу фізичного виховання – вимога часу. Навч.-метод. Посібник. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка. 2009. 68 с.

2. Гуменюк С. В. Футбол. Навч. посібник. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. 96 с.

3. Вихрущ В. О., Гуменюк С. В. Вихрущ-Олексюк О. А. Психодидактика вищої школи: інноваційні методи навчання. Навчальний посібник. Тернопіль: Крок, 2017. 280 с.

4. Гуменюк С. В. Теорія і практика формування педагогічного мислення майбутніх учителів фізичної культури. Монографія. Тернопіль: Крок, 2017. 405 с.

5. Гуменюк С. В., Винничук О. Т. Історичні аспекти розвитку фізичної культури і спорту : навч. посібник. Тернопіль, 2022. 220 с.

6. Гуменюк С. В. Методика наукових досліджень у фізичному вихованні та спорті / Гуменюк С. В., Гулька О. В., Сапрун С. Т. / навч. метод. посібник. Тернопіль, 2022. 322 с.

7. Gumenyuk S., Kuz Yu., Saprun S., Ladyka P. (2018). The development of coordination skills as the precaution for technical training of canoeists-beginners. Journal of Physical Education and Sport, 2018 (Supplement issue 4), Art 283., pp. 1919-1926.

8. Gumenyuk S., Hrubar I., Hrubar Y., Hrabyk N., Saprun S. (2019). Рhysical training in rehabilitation of 10-13 years old children with fractures of bones of the lower third of forearm. GEORGIAN MEDICAL NEWS. No 11 (296). 2019. 36-42 рр.

9. Naumchuk, V., Oliiar, M., Gumenyuk, S, Vykhrushch, V., Saprun, S., Ladyka, P., Kuzʹ, Y. (2020). Psychomotor Development of the Middle School Age Children with Hearing Impairment in the Process of Physical Education. International Journal of Applied Exercise Physiology, 9(3), 9-20.

10. Naumchuk, V., Mosiychuk, L., Gumenyuk, S., Saprun, S., Omelyanenko, V., Omelyanenko, I., Bodnar, Y., Sereda, I. (2020). Formation of Complex System of Educational and Training Tasks in Physical Education of 13-14 Years Old Schoolchildren. International Journal of Applied Exercise Physiology, 9(3), 26-40.

11. Naumchuk V., Mashtaler I., Sopotnytska O., Gumenyuk S., Ladyka P., Kuz Yu., Petrytsa P., Maliar E., Maliar N. (2020). Using dance exercises at physical training lessons in the 5-th forms as a mean of versatile development of pupils / V. Naumchuk et al. // International journal of applied exercise physiology. Mazandaran : ESSA, 2020. Vol. 9, issue 5. P. 83-90.

12. Gumenyuk, S., Sereda, I., Hulka, O., Lavrin, H., Ladyka, P., Kuz, Yu. (2021). Effect of yoga on biological age indicators of 14-15-year-old girls / S. Gumenyuk [ et al.] // Journal of Physical Education and Sport . 2021. Vol. 21 (Suppl. issue 5), Art 392. P. 2956–2962.
Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Офіційна скринька
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси