Сапрун Станіслав Теодозійович

IMG_26841113333.jpg


Кандидат наук з фізичного виховання і спорту


Доцент
 


 e-mail: stas-sa@ukr.net

Профілі
GoogleScholar    

ORCID

Publons

ScopusН
ародився 22 лютого 1985 року в м. Тернопіль.

З вересня 1992 по червень 2002 року навчався в загальноосвітній школі № 14.

З вересня 2002 по червень 2007 року навчався у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка, факультет фізичного виховання (освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст).і отримав повну вищу освіту за спеціальністю „Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура” та здобув кваліфікацію вчителя фізичної культури і валеології.


З вересня 2005 по листопад 2009 року працював на посаді тренера-викладача з легкої атлетики Обласної дитячо-юнацької спортивної школи.

З вересня 2007 по листопад 2009 року працював на посаді вчителя фізичної культури Тернопільської спеціалізованої школи № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов.


З вересня 2009 року по листопад 2011 року працював на посаді асистента кафедри теорії і методики олімпійського та професійного спорту Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.

З листопада 2011 року по листопад 2014 року навчався в аспірантурі Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка за спеціальністю 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення».


26 листопада 2015 року успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Організаційно-методичні основи олімпійської освіти учнів молодшого шкільного віку (на прикладі учнів 4-х класів)» у спеціалізованій вченій раді Д 35.829.01 Львівського державного університету фізичної культури та здобув науковий ступінь кандидата наук з фізичного виховання та спорту зі спеціальності 24.00.01 – олімпійський і професійний спорт.


З вересня 2014 року працюю на посаді викладача кафедри теорії і методики олімпійського та професійного спорту Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.У 2017 році завершив тренерські курси  та отримав «С» ліцензію ФФУ

23 квітня 2019 року на підставі рішення атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента кафедри теорії і методики олімпійського та професійного спорту Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Є автором понад 25 наукових публікацій, зокрема, у міжнародних та всеукраїнських фахових виданнях.


Стажування

Проходив стажування з 6 вересня 2018 по 6 грудня 2018 року (180 годин) у Wyzsza Szkole Lingwistyczna w Czestochowie for the European educational project ,,The innovative Methods and Technologies of Teaching: The Newest in the European Educational Practice” (Physical Educational. Olympic and Professional Sport).
Сфера наукових інтересів


Олімпійська освіта, теоретико-методичні основи підготовки спортсменів, олімпійський спорт.


Основні публікації


Станіслав Сапрун. Ставлення учнів 4-тих класів до фізичної культури та олімпійської освіти у школі. Вісник Прикарпатського університету. Фізична культура. Випуск 18. – 2013.– С. 288-290.

Станіслав Сапрун. Вплив олімпійської освіти на рівень фізичної підготовленості учнів 4-тих класів. Молода спортивна наука України: зб. наук. праць з галузі фізичного виховання, спорту і здоров’я людини. Вип. 18: у 4-х т. – Л.: ЛДУФК, 2014. – Т.2. – С. 145-149.

Станіслав Сапрун. Олімпійська освіта школярів. Методичні рекомендації для вчителів початкових класів загальноосвітніх шкіл. – Тернопіль: В-во СМТ «Тайп», 2014. – 105 с.

Сапрун С. Т. Організаційно-методичні основи олімпійської освіти учнів молодшого шкільного віку (на прикладі учнів 4-х класів) : дис…. канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Сапрун Станіслав Теодозійович.  Л., 2015. – 249 с.

Saprun Stanislav, Logoyda Liliya, Korobko Dmutro. Development of methods for identification of calcium channel blockers in medicines. Int. J. Res. Ayurveda Pharm. Mar - Apr 2016;7(2): 88-91 http://dx.doi.org/10.7897/2277-4343.07263

Сапрун С. Загальна теорія підготовки спортсменів: курс лекцій / Станіслав Сапрун. – Тернопіль: СМТ Тайп, 2016. – 147 с.

Stanislav Saprun. Development of methods for the chromatographic identification of API from group of angiotensin-converting enzyme inhibitors in pharmaceuticals / L. Logoyda, D. Korobko, S. Saprun, N. Zarivna // International Journal of Green Pharmacy, 2017.- 11 (4). S.5.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси