Проєкт Еразмус+ КА2 “Модернізація університетських освітніх програм з іноземних мов на основі інтеграції з інформаційними технологіями” / DigiFLEd

EN_Co-funded_by_the_EU
  DigiFLEd


Вихідні дані: №101128713
Термін виконання: 01.01.2024–31.12.2026 рр.
Сума гранту програми Еразмус+ (CBHE): 718 932.00 €
Цільові групи: студенти факультетів іноземних мов, викладачі університетів та вчителі шкіл.

Мета проєкту – підвищення якості вищої освіти в Україні через удосконалення освітніх програм з іноземних мов інформаційно-комунікаційними технологіями (ІКТ). 
Цілі проєкту: 
  • усунути невідповідності між вимогами ринку праці та пропозицією ЗВО;
  • забезпечити фахівців з іноземних мов необхідною підготовкою з ІКТ;
  • розширити співпрацю між університетами-партнерами;
  • зміцнити звʼязки між ЗВО, школами та іншими зацікавленими сторонами;
  • популяризувати українську мову та культуру на міжнародному рівні.
Установа-грантоотримувач: Університет Тампере, Фінляндія.
Установи-партнери: 

«Фінансується Європейським Союзом. Проте висловлені погляди та думки належать лише авторам(ів) і не обов’язково відображають погляди Європейського Союзу чи Європейського виконавчого агентства з питань освіти та культури (EACEA). Ні Європейський Союз, ні грантодавець не можуть нести за них відповідальність».

Project Erasmus + КА2 Modernisation of university education programmes in foreign languages by integrating information technologies / DigiFLEd 

Proposal number: 101128713
Project duration: 01.01.2024–31.12.2026
Erasmus+ (CBHE) grant amount: 718 932.00 €
Target groups: FL students, university teaching staff and school teachers.

This project aims to improve the quality of higher education in Ukraine by strengthening the Foreign Language-related curricula with information and communication information technologies (ICTs).
Its objectives are:
  • to address mismatches between the requirements of the labour market and the offer of HEIs;
  • to provide FL professionals with the necessary training in ICTs;
  • to foster cooperation between partner universities;
  • to strengthen the relationships between HEIs, schools and other stakeholders;
  • to enhance visibility of the Ukrainian language and culture internationally.
Grant holder: University of Tampere, Finland, National Coordinator : V. N. Karazin Kharkiv National University.

Partners:

«Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them».
Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Офіційна скринька
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси