Опитування для студентів, магістрантів, аспірантів щодо якості освітнього процесу

  Рада молодих вчених

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

добровільне об’єднання на основі загальних наукових інтересів до складу якого входить 67 молодих науковців ТНПУ, серед яких аспіранти, докторанти, молоді учені і фахівці.

 


План Ради молодих вчених

Склад Ради молодих вчених

Основні напрямки роботи РМВ Тернопільщини

Щорічні конкурси на здобуття премій молодих вчених    

   

Головною метою

діяльності Ради молодих учених Інституту є сприяння професійному зростанню молодих учених, об’єднання їхніх зусиль для дослідження актуальних наукових проблем і вирішення пріоритетних наукових завдань, а також розвиток інноваційної діяльності молодих учених.

Основними завданнями
Ради молодих учених є:    

  • надання допомоги магістрантам, аспірантам, докторантам, молодим ученим і фахівцям Університету в створенні сприятливих умов для професійної науководослідної діяльності;
  • сприяння встановленню більш тісних зв’язків між старшим і молодим поколінням учених, забезпечуючи тим самим спадкоємність у наукові діяльності;
  • проведення наукових конференцій, семінарів, тематичних бесід тощо, в яких могли би брати участь молоді вчені Університету;
  • організація роботи студентів, аспірантів, молодих учених у наукових осередках;
  • взаємодія зі Студентським науковим товариством Університету та інститутів, зокрема здійснення кураторської та координаційної діяльності;
  • пошук та підтримка талановитих дослідників серед студентів, магістрантів, аспірантів, молодих учених, надання їм усебічної допомоги;
  • організація та забезпечення участь молоді в різноманітних молодіжних конкурсах наукових праць, творчих робіт у галузі науки, культури, мистецтва, спорту, що проводяться в рамках заходів Міністерства освіти і науки України, Національної Академії наук та інших установ; бере участь в обговоренні конкурсних робіт;  
  • проведення роботи з інформування молодих учених Університету про наукові дослідження та заходи, що проводяться українськими і закордонними організаціями;
  • участь в обмінних програмах;
  • пошук різного роду грантів та поширення інформації про них серед молодих учених Університету;
  • співпраця установами, організаціями та підприємствами, що пов’язані з діяльністю РМУ;  
  • проведення моніторингу якості науково-дослідницької діяльності серед молодих учених Університету;
  • розроблення та поширення навчально-методичних матеріалів, створених молодими вченими;
  • створення та за необхідності поповнення банку даних про молодих учених Університету з інформацією про їхні біографічні дані, наукові, навчальні та педагогічні досягнення;
  • виокремлення серед молодих учених Університету претендентів на стипендії Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України тощо. 3.2.16. сприяння розвитку і вдосконаленню наукової сфери України та її інтеграції до світового та Європейського дослідницького простору.
Контакти

E-mail: rmv@tnpu.edu.ua

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси