Костюк Юлія Михайлівна

Костюк Юлія Михайлівна 
Доктор філософії в галузі філології,
викладач кафедри української мови
та славістикиПрофілі

Досвід роботи

 • Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, викладач кафедри української мови та славістики (2023 – досі);
 • Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, асистент кафедри загального мовознавства і слов’янських мов (2022 – 2023);
 • Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, провідний фахівець навчально-наукового центру проєктної та науково-технічної діяльності (2021 – досі);
 • Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, старший лаборант кафедри української мови та методики її навчання (2015 – 2017).
Освіта

 • Захищено дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії на тему: «Суспільно-політичний неолексикон української інтернет-комунікації у формально-семантичному та соціонормативному аспектах», 2021 р.;
 • Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, навчання в аспірантурі за спеціальністю 035 Філологія (2017 – 2021);
 • Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, диплом магістра, спеціальність «Українська мова і література», кваліфікація «Філолог, викладач української мови і літератури, вчитель англійської мови і зарубіжної літератури» (2015 – 2017);
 • Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, диплом бакалавра, спеціальність «Філологія», кваліфікація «Вчитель української мови і літератури» (2011 – 2015).
Підвищення кваліфікації, стажування, тренінги

 • тренінговий курс Management of Internationalization and German-Ukrainian Academic Cooperation 2022–2023, Ганноверський університет імені Ляйбніца за підтримки DAAD, Ганновер, Німеччина (2022 – 2023);
 • тренінг «Науку чути», Куншт, Фонд Федора Шпига (2021);
 • онлайн-курс Big Data and Language 1, Coursera, Корейський університет передової науки і технологій (2020);
 • Літня школа з лінгвістики, Академія наук Чеської Республіки, Карлів університет, Кромержиж, Чеська Республіка (2019);
 • Німецько-українська мовна майстерня ä та ї, GFPS e.V., MeetUp!, YMCA, Нижнє Селище, Україна (2019);
 • Літня школа слов’янських студій, Університет Палацького, Оломоуц, Чеська Республіка (2018);
 • тренінг Writing with Academic Integrity: Keys to Sucsess, Посольство США в Україні, SAIUP, ТНПУ ім. В. Гнатюка, Тернопіль, Україна (2018);
 • воркшоп «Переклад: Танець у кайданах», Мистецький Арсенал, Київ, Україна (2018);
 • Українсько-скандинавська літня школа, ГО «Українсько-скандинавський центр», ЧНУ ім. Ю. Федьковича, Чернівці, Україна (2017);
 • воркшоп «Як працює перекладач?», Мистецький Арсенал, Київ, Україна (2017);
 • програма стажувань LEAD UKRAINE, UBSS, Лондон, Велика Британія (2016);
 • онлайн-курс Bilingual Brain, Coursera, Г’юстонський університет (2016);
 • онлайн-курс Logic: Language and Information 1, Coursera, Мельбурнський університет (2015).
Професійна та громадська активність

 • перекладачка художньої і науково-популярної літератури (2016 – досі);
 • проєктна менеджерка і викладачка української мови як іноземної у Міжнародній онлайн-школі українських студій (2022) і Міжнародній літній школі «Українські студії» (2018);
 • проєктна менеджерка Цифрової німецько-української мовної майстерні ä та ї, GFPS e.V. за грантової підтримки MeetUp! і фонду EVZ (2020);
 • заступниця голови Ради молодих учених ТНПУ (2021 – досі);
 • авторка науково-популярних лекцій і статей «15 хвилин про зміни в мові», «Вийди за рамки: мова, фрейми і пропаганда», «Язик не повернеться: як перейти на українську» (2016 – досі);
 • співорганізаторка науково-популярних лекторіїв 15х4 Тернопіль (2018 – 2020)
 • співзасновниця ГО «Центр Науки Тернополя» (2017);
 • волонтерка-перекладачка онлайн-курсів для платформи Prometheus (2015 – 2017).
Нагороди
 • Академічна стипендія Кабінету Міністрів України аспірантам на 2019/20 н. р.;
 • Стипендія Міністерства освіти, молоді і спорту Чеської Республіки на участь у Літній школі слов’янських студій (2018);
 • Академічна стипендія Президента України студентам закладів вищої освіти на II семестр 2016/17 н. р.
Сфери наукових інтересів
 • мовні явища в інтернет-комунікації, неолексикон, мова у гібридній війні.
Забезпечення дисциплін
 • Сучасна українська літературна мова (лексикологія, фразеологія, лексикографія)
 • Вступ до германського мовознавства
 • Практична граматика і практична фонетика англійської мови 
Наукові праці:

Розділи в монографіях

1. Струганець Л., Костюк Ю. Моделювання вербального континууму сучасної української мови. Полігранна філологія без кордонів: колективна монографія. Харків : Видавництво Іванченка І. С., 2022. С. 193–200.

2. Kostiuk Y. Ukrainian Social-Political Vocabulary in Internet-Newspapers in 2012–2017. Multidimensionality of Vocabulary in the Literary Language / ed. by L. Struhanets. Beau Bassin: LAMBERT Academic Publishing, 2018. P. 117–133.

3. Костюк Ю. Українська суспільно-політична лексика в інтернет-виданнях 2012–2017 рр. Лексика на перетині наукових парадигм / за ред. Л. Струганець. Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018. С. 135–156.

Статті

1. Костюк Ю. Суспільно-політична неолексика в інтернет-комунікації: структурно-функційний аспект. Лінгвістичні студії. 2020. Вип. 40 (1). С. 153–164. URL: https://doi.org/10.31558/1815-3070.2020.40.1.13.

2. Костюк Ю. Суспільно-політичні неозапозичення у мові інтернет-видань: варіантність у синхронії. Записки з українського мовознавства. 2019. Вип. 26. Т. 1. С. 36–43. URL: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2019.26.180942

3. Kostiuk Y. The Status of Socio-Political Vocabulary in Modern Ukrainian Literary Language. Analele Universitatii din Craiova. Seria Stiinte Filologice, Lingvistica. 2018. ANUL ХL. Nr. 1–2. P. 85–90. URL: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=747561

4. Костюк Ю. Афіксальне словотворення суспільно-політичної неолексики. Лінгвостилістичні студії. 2017. Вип. 7. С. 83–90.
Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси