Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред’являє оригінали:

 • документа, що засвідчує особу;
 • військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання;
 • документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів. 

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» та копію довідки про реєстрацію місця проживання особи;

 • дві копії військово-облікового документа – для військовозобов'язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

 • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) та інформаційну картку з результатами ЗНО;

 • копію довідки Державної фіскальної служби про присвоєння ідентифікаційного номера;

 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;

 • дві паперові папки (1 на зав’язку, друга — скорозшивач);

 • чотири конверти (з марками (для пересилки Україною), 1 шт. заадресована на адресу абітурієнта).

Терміни прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

 на перший курс бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі повної загальної середньої освіти

Початок прийому заяв та документів

10 липня 2019 року

10 липня 2019 року

 

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити творчі конкурси, співбесіду, складати вступні випробування

18.00

16 липня 2019 року

18.00

16 липня 2019 року / 02 вересня 2019 року

(додатковий набір за кошти фіз. та/або юр. осіб.)

 

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають за результатами ЗНО

18.00

22 липня 2019 року

18.00

22 липня 2019 року

/ 06 вересня 2019 року

(додатковий набір за кошти фіз. та/або юр. осіб.)

Строки проведення творчих заліків

01 лютого – 22 липня

2019 року

01 лютого – 22 липня

2019 року

Строки проведення творчих конкурсів

01 – 10 липня

2019 року

(для вступників на місця держзамовлення)

11 – 22 липня

2019 року

(для вступників на місця за кошти фіз./юр. осіб)

01 – 10 липня

2019 року

(для вступників на місця держзамовлення)

11 – 22 липня

2019 року

(для вступників на місця за кошти фіз./юр. осіб)

Строки проведення співбесід

17 – 19 липня

 2019 року

17 – 19 липня

 2019 року

Строки проведення ТНПУ вступних екзаменів

17 – 22 липня

 2019 року

17 – 22 липня

 2019 року

Оприлюднення рейтингового списку із

зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення за співбесідою

не пізніше 12.00 години

20 липня 2019 року

не пізніше 12.00 години

20 липня 2019 року

Терміни виконання вступниками вимог до зарахування за співбесідою

до 10.00 години

22 липня 2019 року

до 10.00 години

22 липня 2019 року

Терміни зарахування вступників за співбесідою

не пізніше 15.00 години

22 липня 2019 року;

 

не пізніше 15.00 години

22 липня 2019 року;

 

Оприлюднення рейтингового списку із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення

не пізніше 18.00 години

26 липня 2019 року

не пізніше 18.00 години

26 липня 2019 року

Терміни виконання вступниками вимог до зарахування за державним замовленням

на місця державного замовлення до 18.00 години

31 липня 2019 року;

на місця державного замовлення до 18.00 години

31 липня 2019 року;

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 12.00 години 01 серпня 2019 року;

за державним замовленням – не пізніше 12.00 години 01 серпня 2019 року;

Оприлюднення рейтингового списку із зазначенням рекомендованих до зарахування за кошти фіз. та/або юрид. осіб

не пізніше 18.00 години

02 серпня 2019 року

не пізніше 18.00 години

02 серпня 2019 року

Терміни виконання вступниками вимог до зарахування

за кошти фізичних та юридичних осіб 07 серпня 2019 року

за кошти фізичних та юридичних осіб 07 серпня 2019 року

Терміни зарахування вступників

за кошти фізичних та юридичних осіб 08 серпня 2019 року

за кошти фізичних та юридичних осіб 08 серпня 2019 року

Переведення на вакантні місця державного замовлення, за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

не пізніше

09 серпня 2019 року

не пізніше

09 серпня 2019 року

Терміни виконання вступниками вимог до зарахування

за кошти фізичних та юридичних осіб

19 вересня 2019 року

за кошти фізичних та юридичних осіб

19 вересня 2019 року

Терміни зарахування вступників

за кошти фізичних та юридичних осіб

20 вересня 2019 року

за кошти фізичних та юридичних осіб

20 вересня 2019 року

Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за іншою формою навчання в ТНПУ ім. В.Гнатюка проводиться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання та навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

10 липня 2019 року

Закінчення прийому заяв та документів

18.00 година 22 липня 2019 року

Оприлюднення рейтингового списку із зазначенням рекомендованих до зарахування

не пізніше 18.00 години

02 серпня 2019 року.

Строки вибору вступниками місця навчання

07 серпня 2019 року.

Терміни зарахування вступників

за кошти фізичних та юридичних осіб –

не пізніше 08 серпня 2019 року.


Проведення медичних оглядів та інших доконкурсних процедур, якщо це викликано установленими законодавством особливими умовами конкурсного відбору за відповідними конкурсними пропозиціями, проводяться до 9 липня 2019 року.

При вступі на навчання на спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура), 016 Спеціальна освіта, 017 Фізична культура і спорт вступники проходять медичний огляд за місцем проживання та надають до приймальної комісії медичну довідку форми 086-о.

 

 на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

10 липня 2019 року

Закінчення прийому заяв та документів

18.00 22 липня 2019 року

Строки проведення ТНПУ фахових вступних випробувань

23 – 30 липня 2019 року

Оприлюднення рейтингового списку із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення

не пізніше 12.00 години 01 серпня 2019 року.

Строки вибору вступниками місця навчання

на місця державного замовлення до 12.00 години 07 серпня 2019 року;

на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 13 серпня 2019 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 12.00 години 08 серпня 2019 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання державного замовлення за відповідною спеціальністю (спеціалізацією)) – не пізніше 14 серпня 2019 року

Прийом заяв та документів

 

02-06 вересня 2019 року

(додатковий набір за кошти фіз. та/або юр. осіб.)

Терміни виконання вступниками вимог до зарахування

за кошти фізичних та юридичних осіб

19 вересня 2019 року

Терміни зарахування вступників

за кошти фізичних та юридичних осіб

20 вересня 2019 року

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (095) 565-38-98 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси