Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред’являє оригінали:

 • документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • військово-облікового  документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) або екзаменаційного листка єдиного вступного іспиту (у визначених цими Правилами випадках);
 • документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти, на участь у конкурсі за іспитами при вступі для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • 2 копії військово-облікового документа – для військовозобов'язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) або екзаменаційного листка єдиного вступного іспиту (у визначених цими Правилами випадках);
 • копію довідки державної податкової служби про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см. 
 • 2 папки (одна – на зав'язку, друга – скорозшивач);
 • 4 конверти (з марками (для пересилки Україною), 2 штуки заадресовані на адресу абітурієнта).

Терміни прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

 на перший курс бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі повної загальної середньої освіти

Початок прийому заяв та документів для участі у вступних іспитах, творчих конкурсах

09.00

24 липня 2020 року

09.00

24 липня 2020 року

Закінчення прийому заяв та документів для участі у вступних іспитах, творчих конкурсах

18.00

03 серпня 2020 року

18.00

03 серпня 2020 року

Початок прийому заяв та документів

13 серпня 2020 року

13 серпня 2020 року

/ 16 вересня 2020 року

(додатковий набір за кошти фіз. та/або юр. осіб.)

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі співбесіди

18.00

16 серпня 2020 року

18.00

16 серпня 2020 року

 

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають за результатами ЗНО, творчих конкурсів та іспитів, складених з 01 по 12 серпня

18.00

22 серпня 2020 року

18.00

22 серпня 2020 року

/ 18 вересня 2020 року

(додатковий набір за кошти фіз. та/або юр. осіб.)

Строки проведення творчих конкурсів та вступних іспитів

01 – 12 серпня

2020 року

(для вступників на місця держзамовлення)

13 – 22 серпня

2020 року

(для вступників на місця за кошти фіз./юр. осіб)

01 – 12 серпня

2020 року

(для вступників на місця держзамовлення)

13–22 серпня, 21–23 вересня

2020 року

(для вступників на місця за кошти фіз./юр. осіб)

Строки проведення співбесід

16 – 18 серпня

 2020 року

16 – 18 серпня

 2020 року

Строки проведення ТНПУ вступних іспитів

01 – 12 серпня

 2020 року

01 – 12 серпня

 2020 року

Оприлюднення рейтингового списку із

зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення за співбесідою

не пізніше 12.00 години

20 серпня 2020 року

не пізніше 12.00 години

20 серпня 2020 року

Терміни виконання вступниками вимог до зарахування за співбесідою

до 10.00 години

22 серпня 2020 року

до 10.00 години

22 серпня 2020 року

Терміни зарахування вступників за співбесідою

не пізніше 15.00 години

22 серпня 2020 року;

 

не пізніше 15.00 години

22 серпня 2020 року;

 

Оприлюднення рейтингового списку із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення

не пізніше 12.00 години

27 серпня 2020 року

не пізніше 12.00 години

27 серпня 2020 року

Терміни виконання вступниками вимог до зарахування за державним замовленням

на місця державного замовлення до 18.00 години

31 серпня 2020 року;

на місця державного замовлення до 18.00 години

31 серпня 2020 року;

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 18.00 години 05 вересня 2020 року;

за державним замовленням – не пізніше 18.00 години 05 вересня 2020 року;

Оприлюднення рейтингового списку із зазначенням рекомендованих до зарахування за кошти фіз. та/або юрид. осіб

18.00 години

06 вересня 2020 року

18.00 години

06 вересня 2020 року /

25 вересня 2020 року

(додатковий набір за кошти фіз. та/або юр. осіб.)

Терміни виконання вступниками вимог до зарахування

за кошти фізичних та юридичних осіб 10 вересня 2020 року

за кошти фізичних та юридичних осіб 10 вересня 2020 року

Терміни зарахування вступників

за кошти фізичних та юридичних осіб 11 вересня 2020 року

за кошти фізичних та юридичних осіб 11 вересня 2020 року

Переведення на вакантні місця державного замовлення, за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

не пізніше

15 вересня 2020 року

не пізніше

15 вересня 2020 року

Терміни виконання вступниками вимог до зарахування

за кошти фізичних та юридичних осіб

29 вересня 2020 року

за кошти фізичних та юридичних осіб

29 вересня 2020 року

Терміни зарахування вступників

за кошти фізичних та юридичних осіб

30 вересня 2020 року

за кошти фізичних та юридичних осіб

30 вересня 2020 рокуПроведення медичних оглядів та інших доконкурсних процедур, якщо це викликано установленими законодавством особливими умовами конкурсного відбору за відповідними конкурсними пропозиціями, проводяться до 09 липня 2020 року.


При вступі на навчання на спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура), 017 Фізична культура і спорт вступники проходять медичний огляд за місцем проживання та надають до приймальної комісії медичну довідку форми 086-о.

 

 на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

13 серпня 2020 року

Закінчення прийому заяв та документів

18.00 22 серпня 2020 року

Строки проведення фахових вступних випробувань

25 – 27 серпня 2020 року

Оприлюднення рейтингового списку із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення

не пізніше 18.00 години

31 серпня 2020 року.

Строки вибору вступниками місця навчання

на місця державного замовлення до 12.00 години 04 вересня 2020 року;

на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 10 вересня 2020 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 12.00 години 05 вересня 2020 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання державного замовлення за відповідною спеціальністю (спеціалізацією)) – не пізніше 11 вересня 2020 року

Прийом заяв та документів

 

16-18 вересня 2020 року

(додатковий набір за кошти фіз. та/або юр.

осіб.)

Строки проведення фахових вступних випробувань

 

21–23 вересня 2020 року

Терміни виконання вступниками вимог до зарахування

за кошти фізичних та юридичних осіб

29 вересня 2020 року

Терміни зарахування вступників

за кошти фізичних та юридичних осіб

30 вересня 2020 року

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси