Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

 на перший курс бакалавра на основі повної загальної середньої освіти


Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі повної загальної середньої освіти

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2018 року

12 липня 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити творчі конкурси, що проводить ТНПУ

18.00

20 липня 2018 року

18.00

20 липня 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити співбесіду, складати вступні випробування в ТНПУ

18.00

20 липня 2018 року

18.00

20 липня 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчі конкурси

18.00

26 липня 2018 року

18.00

26 липня 2018 року

Строки проведення ТНПУ творчих заліків

01 лютого – 20 липня

2018 року

01 лютого – 20 липня

2018 року

Строки проведення ТНПУ творчих конкурсів

14 – 26 липня

2018 року

(можуть проводитися в декілька сесій)

14 – 26 липня

2018 року

(можуть проводитися в декілька сесій)

Строки проведення ТНПУ співбесід

21 – 23 липня

2018 року

21 – 23 липня

2018 року

Строки проведення ТНПУ вступних екзаменів

21 – 26 липня

2018 року

21 – 26 липня

2018 року

Оприлюднення рейтингового списку із

зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення за співбесідою

не пізніше 12.00 години

24 липня 2018 року

не пізніше 12.00 години

24 липня 2018 року

Терміни виконання вступниками вимог до зарахування за співбесідою

до 18.00 години

25 липня 2018 року

до 18.00 години

25 липня 2018 року

Терміни зарахування вступників за співбесідою

не пізніше 12.00 години

26 липня 2018 року;

 

не пізніше 12.00 години

26 липня 2018 року;

 

Оприлюднення рейтингового списку із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення

не пізніше 12.00 години

01 серпня 2018 року

не пізніше 12.00 години

01 серпня 2018 року

Терміни виконання вступниками вимог до зарахування за державним замовленням

на місця державного замовлення до 18.00 години

06 серпня 2018 року;

на місця державного замовлення до 18.00 години

06 серпня 2018 року;

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 12.00 години 07 серпня 2018 року;

 

за державним замовленням – не пізніше 12.00 години 07 серпня 2018 року;

 

Терміни виконання вступниками вимог до зарахування

за кошти фізичних та юридичних осіб 13 серпня 2018 року

за кошти фізичних та юридичних 13 серпня 2018 року

Терміни зарахування вступників

за кошти фізичних та юридичних осіб 14 серпня 2018 року

за кошти фізичних та юридичних 14 серпня 2018 року

Переведення на вакантні місця державного замовлення, за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

не пізніше

18 серпня 2018 року

не пізніше

18 серпня 2018 року

Терміни виконання вступниками вимог до зарахування

за кошти фізичних та юридичних осіб

19 вересня 2018 року

за кошти фізичних та юридичних

19 вересня 2018 року

Терміни зарахування вступників

за кошти фізичних та юридичних осіб

20 вересня 2018 року

за кошти фізичних та юридичних

20 вересня 2018 року


Етапи вступної кампанії

Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів на вакантні місця за кошти фізичних і юридичних осіб

9 серпня 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів на місця за кошти фізичних і юридичних осіб

до 12.00 години 23 серпня 2018 року

Строки проведення фахових вступних випробувань

27-29 серпня 2018 року

 

Оприлюднення рейтингового списку із зазначенням рекомендованих до зарахування

не пізніше 18.00 години

31 серпня 2018 року

Строки вибору вступниками місця навчання

за кошти фізичних/юридичних осіб – не пізніше 3 вересня 2018 року

Терміни зарахування вступників

за кошти фізичних/юридичних осіб – не пізніше 4 вересня 2018 року

Проведення медичних оглядів та інших доконкурсних процедур, якщо це викликано установленими законодавством особливими умовами конкурсного відбору за відповідними конкурсними пропозиціями, проводяться до 11 липня 2018 року.

При вступі на навчання на спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура), 016 Спеціальна освіта, 017 Фізична культура і спорт вступники проходять медичний огляд за місцем проживання та надають до приймальної комісії медичну довідку форми 086-о.

 

 на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання та навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів

18.00 24 липня 2018 року

Строки проведення ТНПУ фахових вступних випробувань

25 – 31 липня 2018 року

Оприлюднення рейтингового списку із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення

не пізніше 12.00 години 01 серпня 2018 року.

Строки вибору вступниками місця навчання

на місця державного замовлення до 12.00 години 07 серпня 2018 року;

на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 22 серпня 2018 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 12.00 години 08 серпня 2018 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання державного замовлення за відповідною спеціальністю (спеціалізацією)) – не пізніше 23 серпня 2018 року


Етапи вступної кампанії

Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів на вакантні місця за кошти фізичних/юридичних осіб

9 серпня 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів на місця за кошти фізичних/юридичних осіб

до 12.00 години 23 серпня 2018 року

Строки проведення фахових вступних випробувань

27 серпня – 29 серпня 2018 року

 

Оприлюднення рейтингового списку із зазначенням рекомендованих до зарахування

не пізніше 18.00 години

31 серпня 2018 року

Строки вибору вступниками місця навчання

за кошти фізичних/юридичних осіб – не пізніше 3 вересня 2018 року

Терміни зарахування вступників

за кошти фізичних/юридичних осіб – не пізніше 4 вересня 2018 року

 Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за іншою формою навчання в ТНПУ проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання та навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів

18.00 година 24 липня 2018 року

Оприлюднення рейтингового списку із зазначенням рекомендованих до зарахування

не пізніше 18.00 години

1 серпня 2018 року.

Строки вибору вступниками місця навчання

16 серпня 2018 року.

Терміни зарахування вступників

за кошти фізичних та юридичних осіб –

не пізніше 17 серпня 2018 року.


Вступник пред’являє особисто:

 - документ, що посвідчує особу;

 - військовий квиток, посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;

- документ державного зразка про раніше здобутий освітній  (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

 - сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

 - документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (095) 565-38-98 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси