Творчі конкурси

Прийом заяв та документів для участі в творчому конкурсі на місця державного та регіонального замовлення проводиться з 24.06.2019р. по 07.07.2019р.


Творчі конкурси проводяться зі спеціальностей: 

017 Фізична культура та спорт;

022 Дизайн;

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація;

026 Сценічне мистецтво.

 

Програми творчих конкурсів:

·        017 Фізична культура та спорт;

·        022 Дизайн;

·        023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація;

·        026 Сценічне мистецтво.

 

Перелік документів, які повинен пред’явити вступник для участі у творчому конкурсі:

  • копію документа, що посвідчує особу;
  • фотокартку розміром 3×4 см;
  • копію документа про повну загальну середню освіту або довідку закладу освіти про завершення її здобуття до 10 липня;
  • медичну довідку форми 086-о (для спеціальності 017 Фізична культура і спорт);
  • папка на зав’язку.

 

Строки проведення творчих конкурсів

Творчі конкурси проводяться в кілька сесій за розкладом, затвердженим головою Приймальної комісії.

 

Реєстрація учасників для участі в творчому конкурсі здійснюється уповноваженою особою Приймальної комісії, яка реєструє заяву учасника творчого конкурсу в журналі реєстрації заяв у день прийняття заяви.Творчі заліки


Творчий залік  – форма вступного випробування, яка передбачає визначення достатності рівня творчих та/або фізичних здібностей вступника для участі в конкурсному відборі на певну конкурсну пропозицію у випадках, передбачених  Переліком конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів  для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти.

Творчі заліки проводяться з і спеціальностей:

014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво);

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Програми творчих заліків:

Перелік документів, які повинен пред’явити вступник для участі у творчому заліку:

  • паспорт (оригінал документа, що посвідчує особу) та його копію;
  • сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (за наявності), його копія;
  • довідка з навчального закладу про те, що він навчається та цього року його закінчує або копія документа про освіту;
  • папка на зав’язку.

Строки проведення творчих заліків:

Творчі заліки проводяться в кілька сесій за розкладом, затвердженим головою Приймальної комісії з 01 лютого до 20 липня включно.


Реєстрація учасників для участі в творчому заліку:

До участі в творчих заліках допускаються особи, які отримали повну загальну середню освіту, або є учнями випускних класів загальноосвітніх навчальних закладів, або мають право на отримання документа про повну загальну середню освіту в рік проведення заліку та подали заяву на ім’я ректора ТНПУ ім. В. Гнатюка для участі в творчому заліку за відповідною спеціальністю.

Реєстрація здійснюється дистанційно та очно: дистанційно – на сторінці реєстрації учасників творчих заліків веб-сайту ТНПУ ім. В. Гнатюка (www.tnpu.edu.ua ) не пізніше ніж за 1 день до початку проведення заліку, очно – уповноваженою особою Приймальної комісії не раніше ніж за 1 астрономічну годину і не пізніше ніж за 15 хвилин до початку проведення заліку.

Учасники творчого заліку, які подали заяви дистанційно, крім того, зобов’язані підписати власну заяву в день проведення заліку. Уповноважена особа Приймальної комісії реєструє заяву учасника творчого заліку в журналі реєстрації заяв у день прийняття заяви.

Регламент проведення творчих заліків

 

Реєстрація на залік

 

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (095) 565-38-98 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси