Університет сьогодні


Сьогодні в університеті на 9 факультетах та 1 інституті за 28-ма спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" та 31-ю спеціальністю рівня "спеціаліст" навчається понад 6 тисяч студентів із 10 областей України та Республіки Крим.

За роки свого існування наш університет підготував понад 60 тисяч вчителів. Зріс контингент студентів, професорсько-викладацького складу, зміцніла навчально-матеріальна база. На 39 кафедрах університету працюють майже 500 науково-педагогічних працівників. Серед них академік та член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, понад 50 докторів наук, професорів та більше 340 кандидатів наук, доцентів. В університеті навчається більше шести тисяч студентів.

Наші студенти – активні, творчі особистості. Вони мають високі досягнення не лише у навчанні, а й плідні здобутки на науково-практичних конференціях, предметних олімпіадах, фестивальних та спортивних аренах, мистецьких конкурсах. Є можливість здобувати гранти на стажування у освітніх установах закордоном.

На базі університету функціонують три професійні команди з футболу, гандболу та волейболу. За роки незалежності інститут став університетом, а згодом отримав право носити ім’я визначного фольклориста, етнографа Володимира Гнатюка. Згідно Указу Президента України в 2004-му році університету присвоєно статус національного.

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка – сучасний навчальний заклад державної форми власності, один з провідних педагогічних закладів України. За результатами рейтингів наш навчальний заклад впевнено входить в число трьох кращих гуманітарних і педагогічних вузів держави. Функціонує докторантура та аспірантура.

Сьогодні в університеті діє комп’ютерна мережа, яка нараховує понад 1500 комп’ютерів, укомплектовано 40 комп’ютерних класів. До послуг студентів читальний зал електронних ресурсів, абонементи і читальні зали бібліотек, зал синхронного перекладу, функціонує мережа за допомогою технології WI-FI.

Тернопільський національний педагогічний університет імені В.Гнатюка – один із провідних педагогічних закладів освіти. В його складі 9 факультетів, центри довузівської та післядипломної освіти та інститут педагогіки і психології.

Заняття проводяться у восьми навчальних корпусах, в сучасних  навчальних аудиторіях та кабінетах. Обладнано 5 гуртожитків, санаторій-профілакторій, стадіон, легкоатлетичний манеж, 6 спортивних залів, біологічний та географічний стаціонар, інтернет-кафе.

Підготовці вчителя передує налагоджена система профорієнтаційної роботи. При університеті створено перший в Україні багатопрофільний педагогічний ліцей, в якому готують абітурієнтів із кращих учнів сільських шкіл Тернопільської області для фізико-математичного та фізкультурного факультетів. Тривалий час працює заочна математична школа, яка проводить профорієнтаційну роботу серед учнівської молоді Тернопільщини. У Славутському ліцеї-інтернаті Хмельницької області організовано педагогічні класи, де готують абітурієнтів для природничого та географічного факультетів.

Протягом останніх років суттєво оновлено зміст навчальних планів і програм, запроваджено модульно-рейтингову систему навчання, комп'ютерні технології, проліцензовані нові спеціальності, підготовлені програми магістерської підготовки. Студенти університету систематично беруть участь у Всеукраїнських олімпіадах. 

Функціонує аспірантура, в якій навчаються 163 аспіранти із 21 спеціальності та докторантура. За останні чотири роки викладачами та науковими співробітниками університету захищено 10 докторських та 56 кандидатських дисертацій. При університеті діють спеціалізовані Вчені ради із захисту дисертацій за спеціальностями:13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; 13.00.09 – теорія навчання; 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти; 10.01.01 - українська література; 10.01.06 – теорія літератури; 07.00.01 – історія України; 07.00.02 – всесвітня історія; 13.00.02 – теорія і методика навчання (германські мови); 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська мова).

Ректором даного закладу сьогодні є професор Кравець Володимир Петрович.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (095) 565-38-98 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси