Акредитація освітніх програм

Відомості про самооцінювання освітніх програм
  • Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Програми виїзду експертних груп
  • Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Звіти про результати акредитаційної експертизи освітніх програм
  • Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Експертні висновки галузевих експертних рад щодо можливості акредитації освітніх програм

Рішення за наслідками розгляду акредитаційних справ
  • Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Освітня програма «Історія та археологія»

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси