Кондрацька Людмила  Анатоліївна

Людмила Анатолівна Кондрацька 

 Доктор педагогічних наук, професорmail: luda.kondratska@gmail.com


Профілі
Researcher ID   
ORCID    

 

      Кондрацька Людмила Анатоліївна викладає в Тернопільському національному   педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка з 1 вересня 1984 року.

На  посаді асистента кафедри музики  вона читала курси історії зарубіжної музики і української музики, теорії музики і сольфеджіо, аналізу музичних творів і вела клас фортепіано для студентів факультету початкових класів.

По завершенні навчання в очній аспірантурі в НДІ розвитку особистості при АПН СРСР  (1989-1991 р.р.) Людмила Анатоліївна активно включилась у процес створення національно зорієнтованої концепції факультету мистецтв і  впродовж 1993-1999 р.р. очолювала кафедру музично-теоретичних дисциплін.

Прагнучи реалізувати напрацьовані  у дисертаційному  дослідженні ідеї  мистецької освіти як «духовної мандрівки»  (за допомогою стратегії педагогіки культури), вона розробляла змісти навчальних програм з курсів історії зарубіжної  і  української музики, елементарної теорії музики, гармонії  і сольфеджіо, аналізу музичних творів і поліфонії та впроваджувала їх у різних формах аудиторної і поза аудиторної роботи.        

Впродовж 2000-2004 р.р., під час навчання  у докторантурі  на факультеті мистецтв НПУ імені М.П. Драгоманова, Кондрацька Л.А.  видала 28 одноосібних публікацій, в тому числі  монографію «Художня   епістемологія   культури у педагогічному просторі»  (2002) та навчальні програми зі  світової художньої культури для учнів 8–11 класів (1998; 2000).

Після захисту докторської дисертації  (2004 р.)  і присвоєння звання професора (2005 р.)  Людмила Анатоліївна   розпочала  впровадження  антропологічної парадигми мистецької освіти, зокрема її сотеріологічної концепції,  у процес викладання  авторських курсів  мистецької антропології, антропології театру, музичної антропології, художньої епістемології та теорії і методики викладання художньої культури   для  бакалаврів і магістрантів спеціальності  «Освіта»,  «Музичне мистецтво», «Дизайн» і «Сценічне мистецтво» очної і заочної форми навчання.

Результати цієї діяльності  відображено у 64 публікаціях автора, зокрема  у підручниках, навчальних посібниках та монографії.


Основні публікації


Кондрацька Л. А. Сучасний урок художньої культури / Л. А. Кондацька. – Тернопіль : ТНПУ, 2015. – 134 с. 
 
Кондрацька Л. А. Художня епістемологія : підручник для магістрантів і студентів мистецько-педагогічних факультетів / Л. А. Кондрацька. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – 334 с. 
 

Кондрацька Л. А. Музична антропологія. Практичне моделювання : підручник для магістрантів і студентів мистецько-педагогічних факультетів / Л. А. Кондрацька. – Тернопіль : ТНПУ, 2016. – 256 с.


Кондрацька Л. А. Музична антропологія. Практичне моделювання : підручник для магістрантів і студентів мистецько-педагогічних факультетів / Л. А. Кондрацька. – Тернопіль : ТНПУ, 2016. – 256 с. 

 
Українське мистецтво у полікультурному просторі : навчальний посібник / За ред. О. П. Рудницької. – Київ : ЕксОб, 2000. – 208 с.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси