Кафедра образотворчого мистецтва,
дизайну та методики їх навчання


 Завідувач: Дячок Оксана Миронівна 

 кандидат архітектури, доцент 

 
Диспетчер:
Книш Тетяна Леонідівна

 
Поштова скринька:
 kafart-tnpu@ukr.net


Викладачі кафедри

 


Про кафедру


Станом на січень 2020р. на кафедрі образотворчого мистецтва, дизайну та методики їх навчання працюють такі викладачі.

Маркович Марія Йосипівна  - кандидат мистецтвознавства, доцент

Вербіцька Ірина Орестівна  - магістр дизайну, майстер народних художніх промислів, художнього моделювання

Вільгушинський Роман Казимирович  - народний художник України, доцент 

Вольська Світлана Олексіївна  - кандидат мистецтвознавства

Дацюк Наталія Михайлівна

Дячок Оксана Миронівна - кандидат архітектури, доцент

Кузів Михайло Петрович  - член Національної спілки художників України, художник-живописець, викладач

Мацишина Зоя Анатоліївна  -  кандидат педагогічних наук

Мерва Людмила Сергіївна

Нетриб’як Михайло Миколайович  - заслужений архітектор України, доцент

Пацалюк Ірина Іванівна   - кандидат педагогічних наук, доцент 

Рублевська Наталія Володимирівна

Тобілевич Галина Миколаївна  - кандидат мистецтвознавства, член гільдії ландшафтних архітекторів 

Тютюнник Ірина Святославівна  - кандидат мистецтвознавства, доцент

Федак Павло Михайлович  - магістр дизайну

Цідило Ірина Ігорівна - кандидат педагогічних наук 


Доцент Вольська С.О.  зі студентами на виставці
Доцент Вольська С.О.  зі студентами на виставці

Виставка робіт
Виставка робіт


Історія кафедри

Кафедра образотворчого мистецтва, дизайну та методики їх викладання створена на базі кафедри образотворчого мистецтва і методики його викладання, яка була організована у 1982 році на факультеті підготовки вчителів початкових класів. Тут вперше в Україні почали готувати спеціалістів зі здвоєної спеціальності «Вчитель початкових класів і образотворчого мистецтва». Першим завідувачем кафедри був Івасів Борислав Іванович (1982, 1984-1991). У різні роки її очолювали Шинкаренко А.І., Водяний Б.О., Ботюк О.Ф., Маліновська Л.П. та Цибулько М.Б. На кафедрі працювали викладачі Крамаренко Н.І., Удіна Т.О., Козлик І.В., Шпорчук П.П., Курдибаха О.З., Чумак Ю.В., Голець Я.В., Боярко Л.В., Арутюнян О.Є., Ясній О.М., Шинкарук Р.П., Мельник В.М., Заяць Г.І. та інші. У період створення кафедри на ній працювало 6 викладачів.Спеціалісти кафедри звернули увагу на потребу в підготовці художників образотворчого мистецтва, дизайнерів і доклали багато зусиль для втілення цієї ідеї в життя. 


Тютюнник І. С., Вербіцька І.О., Кузів М.П. та Мацишина З. А. під час святкування Дня художника
Тютюнник І. С., Вербіцька І.О., Кузів М.П. та Мацишина З. А. під час святкування Дня художника

День художника
День художника

Навчальна робота кафедри

Згідно отриманих ліцензій кафедра здійснює підготовку фахівців за напрямами 6.020205 «Образотворче мистецтво», 6.020207 «Дизайн» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»; за спеціальностями 7.02020501 «Образотворче мистецтво (за видами)», 7.02020701 «Дизайн (за видами)» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст».На факультеті кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін:• живопису• академічного рисунку• перспективи• композиції• кольорознавства• скульптури• пластичної анатомії• декоративно-прикладного мистецтва• історії зарубіжного та українського мистецтва• основ архітектури• художньо-прикладної графіки• комп’ютерної графіки та дизайну• методики викладання образотворчого мистецтва• художнього конструювання• інженерної графіки• основ наукового дослідження• макетування та моделювання• історії книжкової графіки• ландшафтного проектування• технології ландшафтного будівництва• інженерного обладнання території та багато інших.

Сфера наукових інтересів

Викладачі кафедри працюють над дослідженням колективної теми «Мистецьке життя Тернопільщини» в рамках якої досліджуються такі індивідуальні теми викладачів: • Вербіцька І.О. «Художній оберіг як феномен в українському декоративному мистецтві» (науковий керівник – професор Станкевич М.Є.). Навчається у заочній аспірантурі Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника.• Вольська С.О. «Кераміка Західного Поділля кінця ХІХ-ХХ століття (історія, типологія, художні особливості)»..• Дячок О.М. «Архітектура Тернопільщини». • Магеровський О.Т. «Декоративно-ужиткове мистецтво України 60-80-х років ХХ століття. Творчі постаті та синтез виражальних засобів» (науковий керівник – проф.  Голубець О.М.). • Маркович М.Й. «Світлодизайн в структурі міста». • Мацишина З.А. «Виховання національної культури в учнів загальноосвітніх шкіл засобами декоративно-прикладного мистецтва». • Пацалюк І.І. «Новітні технології співробітництва родини та школи у вихованні молодших школярів». • Рублевська Н.В. «Художні колекції в музеях та приватних збірках Тернопільщини 2 пол. ХХ ст.» (науковий керівник – проф.  Станкевич М.Є.). Навчається у заочній аспірантурі Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника.• Тобілевич Г.М. «Декоративна пластика в оточенні архітектурного середовища (вітчизняний та зарубіжний досвід кінця ХХ-початку ХХІ ст.)» (науковий керівник – проф.  Голубець О.М.). Навчається в заочній аспірантурі Львівської національної академії мистецтв. • Тютюнник І.С. «Українська промислова вибійка».• Федак П.М. «Монументальне декоративне мистецтво Тернополя ХІХ-ХХ століть» (науковий керівник – проф.  Станкевич М.Є.). Навчається в заочній аспірантурі Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника. 
Науково-творчі здобутки кафедри

За останні десять років викладачами кафедри було опубліковано 100  наукових і науково-методичних праць. Серед них: освітньо-професійна програма та освітньо-кваліфікаційна характеристика підготовки бакалаврів і спеціалістів галузі знань 0202 «Мистецтво» спеціальностей «Образотворче мистецтво», «Дизайн» (автори Дячок О.М., Маркович М.Й.); методичний посібник «Формування естетичних смаків молодших школярів засобами образотворчого мистецтва» (автор Пацалюк І.І.); навчальні посібники для шкіл – «Альбоми з образотворчого мистецтва» для учнів 1, 2(1), 3(2), 4(3) класів, методичні рекомендації до проведення уроків з образотворчого мистецтва у початковій і середній школах; статті в журналах «Початкова школа», «Будівництво України», «Регіональні проблеми архітектури і містобудівництва», «Наукові записки ТНПУ і НМАУ. Серія: Мистецтвознавство», наукових збірках, інших фахових виданнях. Викладачі кафедри активно займаються творчою діяльністю у різних жанрах мистецтва. У їх професійному доробку є живописні, графічні, монументальні, станкові та декоративні роботи, які прикрашують вулиці і площі міст та знаходяться в музеях і галереях України. Вони є учасниками обласних, регіональних, всеукраїнських та міжнародних художніх виставок, фестивалів та конкурсів (виставки «Україна від Трипілля до сьогодення в образах сучасних художників», «Високий Замок», виставка живопису трієналє «Київ» та ін.; фестивалі «ETНNO’лялька», «Середньовічний Хотин»,  «Форпост», «Дзвони Лемківщини» та ін.; конкурси «Учитель року», «Таланти твої, Україно», «Шевченко у моєму житті», «Обніміться ж, брати мої» та ін.).Кузів М.П., Вільгушинський Р.К. є членами Національної спілки художників України.  Нетриб’як М.М. – член спілки архітекторів України. Маркович М.Й., Дячок О.М. – члени спілки дизайнерів України. Тобілевич Г.М. – член Гільдії ландшафтних архітекторів України. На кафедрі діє низка студентських творчих груп, а саме: «Лялька-мотанка», «Аплікація з тканини», «Ландшафтна архітектура і дизайн», «Сучасний живопис», «Архітектура Тернополя», «Декоративно-прикладне мистецтво», «Дизайн-проектування», «Мистецтво графіки», «Проблеми художньої освіти в загальноосвітній школі». Багато студентських наукових робіт присвячені дослідженню мистецтва Західної України, творчості тернопільських художників, архітекторів, скульпторів. Результатами таких досліджень є випускні та дипломні роботи. Викладачами кафедри постійно організовуються і проводяться виставки кращих творчих і академічних робіт студентів в університеті, а також у виставкових залах міста (Тернопільського краєзнавчого музею, Бібліотеки для молоді, художнього музею та ін.).

Вільгушинський Р. К. зі студентами на пленері у Закарпатті
Вільгушинський Р. К. зі студентами на пленері у Закарпатті 


Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси