Кафедра музикознавства та методики музичного мистецтва

Завідувач: Водяний Богдан Остаповичкандидат мистецтвознавства, доцентДиспетчер: Шуль Марія ТарасівнаПоштова скринька:kaf_muz@ukr.net


 

Історія кафедри

Кафедра музикознавства та методики музичного мистецтва утворилася 1993 року (спочатку вона мала назву кафедра теорії та методики музичного виховання). Першим завідувачем кафедри була кандидат педагогічних наук, доцент Кондрацька Л.А. (з 1993 до 1998 р.). З 1998 р. до 2004 р. керівництво здійснював Cтельмащук З.М. – кандидат педагогічних наук, доцент. У період створення кафедри на ній працювало 6 викладачів, 2 з них мали науковий ступінь кандидата педагогічних наук та вчене звання – доцент. У 2004 кафедра отримала назву музикознавства, методики музичного виховання та акторської майстерності, її очолив доктор мистецтвознавства, професор Смоляк О.С. Її склад розширився до 31 чоловіка. У цей період на кафедрі працювало 2 доктори наук, 3 професори, 1 народний артист України, 2 заслужених артисти України, 2 заслужених діячі мистецтв України, 2 кандидати мистецтвознавства, 4 кандидати педагогічних наук, 6 доцентів, 15 асистентів, 3 концертмейстери, 2 лаборанти.У 2009 році кафедра отримала назву музикознавства, методики музичного виховання та вокально-хорових дисциплін. З 2012 року кафедру очолює кандидат мистецтвознавства, доцент Водяний Богдан Остапович.У 2013 році в результаті об’єднання кафедри інструментального виконавства (кафедра була створена у 1996 р. яку очолювала кандидат психологічних наук, доцент Лазаревська О.М.) та кафедри музикознавства, методики музичного виховання та вокально-хорових дисциплін утворилася кафедра музикознавства та методики музичного мистецтва, яку очолює кандидат мистецтвознавства, доцент Водяний Богдан Остапович.


На факультеті мистецтв кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін:

• аналіз музичних форм;

• вокальний ансамбль;

• вокал;

• постановка голосу;

• диригування;

• хорове диригування;

• вокал та методика його викладання;

• диригування та методика його викладання;

• гармонія;

• інструментознавство;

• історія зарубіжної музики;

• історія української музики;

• комп’ютерне інструментування;

• музична інформатика;

• культурно-мистецькі програми;

• методика музичного виховання;

• методика роботи з дитячим музичним колективом;

• методика світової художньої культури;

• музика XX століття;

• народна музична творчість;

• нотація творів народної музики;

• аналіз народнопісенних творів;

• основи музичного фольклору;

• педагогічна практика;

• пропедевтична практика;

• ритміка і хореографія;

• сольфеджіо;

• хорознавство;

• хоровий клас;

• практикум роботи з хором;

• основний музичний інструмент;

• виконавська майстерність;

• додатковий музичний інструмент; 

• концертмейстерський клас; 

• оркестровий клас;

• основний музичний інструмент та методика його викладання;

• методика роботи з інструментальними колективами;

• основи музичної інтерпретації;

• історія інструментального виконавства;

• музична педагогіка;

• музична психологія;

• історія української музичної педагогіки;

• психологія художньої творчості; 

• науково-методичні дослідження з питань музичного виховання;

• теорія та історія музичної освіти;

• основи наукових досліджень;

• музичний інструмент;

• диригування і постановка голосу;

• хоровий клас і практикум роботи з хором;

• теорія і методика викладання художньої культури;

• інструментознавство та методика роботи з музичними колективами;

• основи музично-педагогічних досліджень;

• культурно-мистецькі програми і хореографія;

• звукорежисура;

• педагогічна практика з методики музичного виховання;

• підготовка бакалаврської роботи;

• оркестровий клас і звукорежисура;

• музично-виконавські дисципліни;

• художня епістемологія;

• хоровий і оркестровий клас;

• історія музичного виконавства;

• виконавська майстерність за кваліфікацією;

• основи театрального мистецтва та екранні види мистецтва;

• методика викладання музичного мистецтва;

• педагогічна практика з художньої культури та етики, естетики;

• методика викладання кваліфікаційних дисциплін;

• літургіка.


 

Про кафедру

Про кафедру

На сьогоднішній день на кафедрі працює 27 викладачів; 9 концертмейстерів; 4 керівники хорів; 5 керівників ансамблів; 3 керівники оркестрів; 1 керівник естрадної студії; 2 лаборанти:


• доктор мистецтвознавства, професор Олег Степанович Смоляк; 

• доктор педагогічних наук, професор Людмила Анатоліївна Кондрацька;

• народна артистка України, професор Наталія Василівна Лемішка; 

• кандидат мистецтвознавства, доцент Богдан Остапович Водяний; 

• кандидат психологічних наук, доцент Ольга Миколаївна Лазаревська;

• кандидат педагогічних наук, доцент  Лариса Дмитрівна Ороновська; 

• кандидат педагогічних наук, доцент Наталія Віталіївна Палій; 

• кандидат педагогічних наук, доцент Зіновій Миколайович Cтельмащук; 

• кандидат педагогічних наук, доцент Лілія Йосипівна Проців;

• кандидат педагогічних наук, доцент Ірина Павлівна Гринчук;

• кандидат педагогічних наук, доцент  Валентина Олександрівна Водяна; 

• кандидат педагогічних наук, викладач Оксана Зіновіївна Довгань;

• кандидат мистецтвознавства, викладач Ірина Дмитрівна Бевська;

• кандидат педагогічних наук, викладач Ярослава Володимирівна Топорівська; 

• заслужений працівник культури України, доцент Володимир Франкович Семчишин; 

• заслужений артист України, керівник ансамблю, керівник хору, доцент Дмитро Васильович Губ'як;

• заслужений працівник культури України, керівник ансамблю, доцент Анатолій Михайлович Баньковський;

• заслужений діяч мистецтв України, керівник оркестру, доцент Мирон Михайлович Кріль;

• асистент Ольга Іванівна Мурій; 

• асистент, керівник хору Марія Іванівна Іздепська-Новіцька; 

• асистент, керівник хору Галина Степанівна Місько; 

• асистент, керівник хору Анатолій Ігорович Ороновський; 

• асистент, керівник оркестру Мирон Мар’янович Кушнірик;

• асистент Надія Володимирівна Терещук;

• асистент, керівник ансамблю Марія Василівна Євгеньєва;

• асистент Оксана Олексіївна Михайлюк;

• провідний концертмейстер Антоніна Григорівна Канюка; 

• провідний концертмейстер Оксана Франківна Юрчак; 

• провідний концертмейстер Ірина Григорівна Кучма; 

• концертмейстер Софія Зіновіївна Федик; 

• концертмейстер Світлана Ярославівна Миськів; 

• концертмейстер Наталія Ігорівна Пронь; 

• концертмейстер Людмила Йосипівна Тимчак;

• концертмейстер Наталія Михайлівна Овод;

• концертмейстер Назар Романович Лещук;

• керівник естрадної студії Олена Ярославівна Буркацька;

• керівник ансамблю Маркіян Ришардович Плахцінський;

• керівник ансамблю Людмила Богданівна Щур;

• старший лаборант Марія Тарасівна Шуль; 

• лаборант Ольга Петрівна Щупляк;

• настроювач інструментів Василь Федорович Костирко.

Колектив кафедри постійно працює над удосконаленням навчального процесу з кафедральних дисциплін. Викладачами розроблено систему змістових модулів з відповідних навчальних курсів, систему оцінювання індивідуальної наукової та творчої роботи студентів, створено інтерактивні комплекси навчально-методичного забезпечення дисциплін, тестові системи оцінювання та розроблено робочі програми з кафедральних дисциплін за вимогами кредитно-модульної системи навчального процесу.


Сфера наукових інтересівНауковці кафедри працюють над розробкою важливих науково-дослідних проблем: «Дидактичні умови формування особистості майбутнього вчителя музики і художньої культури» (виконавці: Стельмащук З.М., Ороновська Л.Д.), «Теорія і технологія формування духовності студентської молоді засобами мистецтва», яка координується Національним педагогічним університетом ім. М. Драгоманова (виконавці: Кондрацька Л.А., Водяний Б.О. Водяна В.О., Ороновська Л.Д.).Керівництво комплексною проблемою наукових досліджень: «Музична культура Західного Поділля» (виконавці: Смоляк О.С, Місько Г.С., Іздепська-Новіцька М.І.), «Психолого-педагогічні умови розвитку творчої особистості» (виконавці: Лазаревська О.М., Гринчук І.П., Проців Л.Й., Баньковський А.М., Губ’як Д.В.), «Духовне становлення особистості у процесі мистецької освіти» (виконавці: Водяна В.О., Водяний Б.О., Ороновська Л.Д., Палій Н.В., Кондрацька Л.А.). Проблема скоординована у лабораторії мистецької освіти Інституту психології і педагогіки АПН України (зав. лабораторією – доцент Отич О.А.).На кафедрі здійснюється наукове керівництво дисертаційних досліджень аспірантів та пошукувачів. На кафедрі створено ряд творчих колективів, які беруть активну участь у мистецькому житті факультету, університету, шкіл та інших навчальних і культурно-просвітницьких закладів міста та області, здійснюють записи концертних програм на радіо та телебаченні. Серед них:• народна хорова капела (керівник – А. Ороновський);• народний жіночий хор (керівник – М. Іздепська-Новіцька); • вокальні ансамблі;• мішаний хор заочного відділення (керівник – Г. Місько)• жіночий хор заочного відділення (керівник – Д. Губ'як). • камерний оркестр (художній керівник і диригент М. Кріль);• духовий оркестр (художній керівник і диригент М. Кушнірик);• інструментальний ансамбль «Діксиленд» (художній керівник М. Плахцінський);• фольклорний ансамбль «Музики» (художній керівники А. Баньковський);• ансамбль бандуристів (художній керівник Д. Губ’як);• ансамбль народної музики (художній керівник М. Євгеньєва).
Викладачі кафедри Семчишин В.Ф., Іздепська-Новіцька М.І., Ороновський А.І. є регентами церковних хорів. Водяна В.О. – керівник дитячої театральної студії; Водяний Б.О. – художній керівник Молодіжного духовного театру «Воскресіння» при Місійному центрі Редемптористів міста Тернополя.На базі кафедри проводиться Пісенний фестиваль студентів ТНПУ ім. В.Гнатюка «Окрилені піснею» (2014, 2015 р.)Викладачі кафедри, студенти та творчі колективи, якими вони керують, постійно виступають з концертами в межах університету, міста, області та за її межами, чим успішно популяризують музичне мистецтво. Творчі колективи кафедри, зокрема камерний оркестр, духовий оркестр, фольклорний ансамбль «Музики» та інструментальний ансамбль «Діксиленд» здобули статус університетських колективів і достойно репрезентують університет на державному та міжнародному рівнях. Хорова капела «Освіта» стала Лауреатами ІІ премії ХХХІV Міжнародного фестивалю духовної музики «Хайнувка-2015» (Fundacja «Muzyka cerkiewna» w Hajnowce, 2015 р.).У творчому доробку викладачів та концертмейстерів кафедри є багато аранжувань та обробок народних пісень, мелодій для різноманітних вокальних ансамблів, хорів та оркестрів.
Наукові здобутки кафедри

На кафедрі функціонує науково-дослідна лабораторія «Духовного становлення творчої особистості» (керівник доц. Водяний Б.О.) На базі кафедри проведено Всеукраїнські науково-практичні конференції: «Мистецька освіта як чинник людиностановлення» (2006, 2007, 2013 р.); «Соломія Крушельницька та світовий музичний простір» (2007 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Духовна музики в контексті сучасного хорового виконавства» (2008р.); регіональний науково-практичний семінар «Сучасні методи роботи з хоровим класом у вищій школі» (2010р.); науково-методичний семінар «Авторська духовно-мистецька творчість дітей та молоді у контексті соціокультурних реалій сьогодення» (2012 р.).

Результатом наукової роботи викладачів кафедри є монографії, наукові статті, тези доповідей на науково-практичних конференціях. За останні 5 років науковцями кафедри опубліковано 6 монографії, більше 150 наукових статей у фахових виданнях і тез доповідей на наукових конференціях.Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (095) 565-38-98 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси