Оксана Андріївна Гиса 


Оксана Андріївна Гиса
Кандидат мистецтвознавства

Викладач кафедри музикознавства та методики музичного мистецтва ТНПУ імені Володимира Гнатюка


Mail: oksana.hysa@tnpu.edu.ua
У 2005 р. закінчила Львівську державну музичну академію імені Миколи Лисенка за спеціальністю «Музичне мистецтво» та здобула кваліфікацію викладач фортепіано, артист камерного ансамблю, концертмейстер та отримала диплом спеціаліста.

З 1 вересня 2006 р. розпочала роботу на посаді концертмейстера кафедри музикознавства, методики музичного виховання та акторської майстерності ТНПУ ім.В.Гнатюка.

З вересня 2008 р. по липень 2013 р. працювала асистентом кафедри музикознавства, методики музичного виховання та акторської майстерності, згодом музикознавства, методики музичного виховання та вокально-хорових дисциплін ТНПУ ім.В.Гнатюка.

Впродовж 2010–2014 рр. навчалася в аспірантурі на кафедрі виконавського мистецтва Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника без відриву від виробництва. У грудні 2017 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Краківська та львівська музикознавчі школи як феномен культури України та Польщі», за спеціальністю 26.00.01 – «Теорія та історія культури» та здобула науковий ступінь кандидата мистецтвознавства.

З 1 вересня 2018 р. розпочала роботу на посаді викладача кафедри музикознавства та методики музичного мистецтва ТНПУ ім.В. Гнатюка. 

З 2009 р. член спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальністю 26.00.01 – Культурологія в Одеській національній музичній академії імені А.В. Нежданової. 


Сфера наукових інтересів

Історія і методологія музикознавства, польська та українська музична культура кінця ХІХ ‒ першої третини ХХ ст.


Стажування 

Із серпня 2015 р. до липня 2016 р. перебувала у закордонному стажуванні в рамках стипендіальної Програми Уряду Польщі для молодих науковців в Інституті музикології Ягеллонського університету, котру завершила захистом дипломної роботи на тему «Краківська та львівська музикознавчі школи: історія, типологія, тенденції розвитку» на відмінно. В рамках цієї ж програми завершила курси польської мови та склала іспит на рівні С 1.

В першому семестрі 2016 навчального р. перебувала на науковому стажуванні в рамках стипендіальної програми Artes Liberales (Республіка Польща) в Ягеллонському університеті.

Із 121 липня 2017 року перебувала у закордонному стажуванні в рамках стипендіальної програми Літня східна школа у Варшавському університеті. Основні публікації


Опублікувала 20 наукових та навчально-методичних праць, з них: 12 наукових статей у провідних фахових виданнях України.

 

  1. Гиса О. А. «Мазурки опус 50» Кароля Шимановського: структурно-стильовий аналіз. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка та Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського. Мистецтвознавство : зб. наук. статей. Тернопіль ; Київ, 2009. Вип. 2 (21). С. 12–16.

  2. Гиса О. А. Музикознавча та науково-публіцистична діяльність Здіслава Яхімецького. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний наук. журнал. Київ, 2013. Вип. 3. С. 78–83.

  3. Гиса О. А. Музикологічна діяльність Влодзімєжа Позьняка та Станіслава Голяховського в контексті музичного життя Польщі першої половини XX століття. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Мистецтвознавство : зб. наук. статей. Тернопіль, 2014. Вип. 3. С. 167–174.

  4. Гиса О. А. Публіцистичні праці Здіслава Яхімецького. Вісник Львівського університету. Мистецтвознавство : зб. наук. статей. Львів, 2015. Вип. 16 (1). С. 52–58.

  5. Hysa O. Czescy artyści w kulturze muzycznej Podola na początku XX wieku. Joseph von Eichendorff (1788–1857) i czesko-polska kulturowa i artystyczna pogranicza : Zbiór artykułów naukowych. Opava, 2018. S. 194 – 201.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси