Тютюнник Ірина Святославівна 

5.jpg
Кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри образотворчого мистецтва, дизайну та методики їх навчання
mail:
Tyutyunnuk@gmail.com


Профілі 

ORCID     Google Scholar      Publons


Народилась в м.Тернопіль. 2005 року з відзнакою закінчила Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка за спеціальністю «Педагогічна освіта / Образотворче мистецтво» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача образотворчого мистецтва.

З 2005 року працює викладачем мистецьких дисциплін у цьому ж ВУЗі.

        
2010 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Українська промислова вибійка другої половини ХХ – початку ХХІ століття: культурологічний аспект» за спеціальністю 26.00.01 – теорія та історія культури. 2015 року присвоєно вчене звання доцента кафедри образотворчого мистецтва, дизайну та методики їх викладання.

        
Викладає дисципліни
«Рисунок»,
«Основи наукових досліджень»,
«Пластична анатомія»,
«Композиція»

Керує педагогічною та науково-педагогічною практикою студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та «магістр».

Автор 16 статей, монографії «Естетична модель української промислової вибійки другої половини ХХ – початку ХХІ століття», 10-ти навчально-методичних рекомендацій, низки навчальних програм. Здійснює керівництво написанням випускних та наукових робіт студентів спеціальності Середня освіта (Образотворче мистецтво).


Сфера наукових інтересів

Питання розвитку сучасного професійного та аматорського візуального мистецтва, роль орнаментики у стилістичній організації творів малярства, графіки та дизайну.

 

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси