Водяна Валентина Олександрівна

Валентина Олександрівна Водяна


Кандидат педагогічних наук 


Доцент кафедри музикознавства та методики музичного мистецтваmail
: vvodyana@gmail.com

Профіль
 Researcher ID

Google Scholar
Orcid


Народилася 14 жовтня 1964 року. Середню спеціальну освіту здобула у Кременецькому педагогічному училищі, яке закінчила у 1983 році, отримавши диплом з відзнакою зі спеціальності «виховання в дошкільних закладах».

З 1983 по 1988 роки навчалася у Тернопільському педагогічному інституті ім. Я. Галана, за спеціальністю «педагогіка і методика початкового навчання з додатковою спеціальністю музика», який закінчила з відзнакою.

Кандидатську дисертацію захистила у 2009 році зі спеціальності 13.00.07  «теорія і методика виховання» на тему «Педагогічні умови розвитку творчої активності підлітків засобами культурно-мистецьких програм».

У 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри музикознавства та методики музичного мистецтва.

З 1996 року працює на викладацькій роботі у Тернопільському педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка на кафедрі музикознавства та методики музичного мистецтва.

 

Науковий доробок

У науковому доробку понад 40 публікацій, серед яких монографія,  навчальні посібники, методичні рекомендації та розробки для студентів педагогічних вузів і вчителів загальноосвітніх шкіл, статті у фахових виданнях та закордонних збірниках.

Сфера наукових інтересів

Займається дослідження проблем творчого розвитку особистості у мистецькій діяльності. Бере участь у роботі науково-дослідної лабораторії «Духовного становлення творчої особистості» ТНПУ ім. В. Гнатюка. Керівник дитячої мистецької студії Молодіжного духовного театру «Воскресіння». У доробку розробка та постановка культурно-просвітницьких та мистецьких заходів, зокрема для дітей та молоді, організація та проведення Конкурсу авторської духовно-мистецької творчості дітей та молоді ім. Альфонса де Лігуорі, відкритого міського студентського пісенного фестивалю-конкурсу «Окрилені піснею».

 

Відзнаки

За активну духовно-просвітницьку діяльність, спрямовану на розвиток духовної культури дітей та молоді відзначена Подяками міського голови. (2009, 2011 рр.)

За вагомий особистий внесок у підготовку і проведення конкурсу авторської духовно-мистецької творчості дітей та молоді імені св. Альфонса де Лігуорі та активну діяльність, спрямовану на виявлення та розвиток молодих митців у різних жанрах духовної творчості нагороджена Грамотою Тернопільської обласної ради (2010 р.).

За вагомий внесок у розвиток мистецької освіти, виховання висококваліфікованих фахівців нагороджена Грамотою Управління освіти і науки Тернопільської міської ради. (2013 р.)


Основні публікації

монографії

Мистецька діяльність у сучасному соціокульному просторі (25‑літній творчий внесок факультету мистецтв Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка): колективна монографія / за заг. ред. Б. О. Водяного, О. С. Смоляка, З. М. Стельмащука. – Тернопіль: Вид. Шкафаровський Ю. М., 2018. – 440 с. (у співавторстві)

навчальні посібники

Водяна В.О. Методика організації культурно-мистецьких програм. Навчальний посібник. Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2017. – 132 с

 

методичні рекомендації та розробки
для студентів педагогічних вузів
та вчителів загальноосвітньої школи

1.                     Водяна В.О. Впровадження культурно-мистецьких програм у виховний процес загальноосвітньої школи: методичні рекомендації. Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2006. – 40 с.


2.                    
Водяна В.О. Особливості організації художньо-творчої діяльності дітей у позашкільних закладах. Методичні рекомендації. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В.Гнатюка,  2016. – 23 с.


3.                    
Водяна В.О. Різдвяна казка. Методична розробка сценарію свята для молодших школярів. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2017. – 8с


4.                    
Водяна В.О. Пригоди маленького Ангелика.  Методична розробка сценарію свята для молодших школярів. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2017. – 16 с.


5.                    
Водяна В.О. У ніч на свято Миколая. Методична розробка сценарію свята для молодших школярів. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2017. – 10 с.


6.                    
Водяна В.О. Королева писанок. Методична розробка сценарію свята для молодших школярів. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2017. –8 с


7.                    
Водяна В.О. Великодня історія. Методична розробка сценарію свята для школярів. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2017. – 8 с

вибрані статті

1.                     Водяна В.О. Використання виховного потенціалу українського  хорового мистецтва у процесі реалізації культурно-мистецьких програм / Молодь і ринок: науково-педагогічний журнал . – №10 (105) жовтень 2013.–  с. 82-86


2.                    
Водяна В.О. Реалізація культуротворчої місії учителя початкових класів у виховній системі культурно-мистецьких програм / В.О. Водяна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. – Тернопіль, 2013.


3.                    
Водяна В.О. Інноваційні підходи у підготовці фахівців музично-педагогічного профілю до культурно-просвітницької діяльності / В.О. Водяна // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.Серія : Педагогіка і психологія: Зб. наук.праць . – Випуск 42. – Ч.2. – Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД».2014.– с. 159-162


4.                    
Водяна В.О. Воспитательная система культурно-художественных программ как инновационная технология формирования творческой личности школьника / В.О. Водяна // Опыт, проблемы и перспективы реализации современных педагогических технологий в системе образования: Сборник материалов 2 Международной научно-практической конференции. – В двух частях. – Часть 2. – Российская Федерация, Архангельск, ГБОУ СПО Архангельской области «АИПК», 2015.  С. 411–416.


5.                    
Водяна В.О. технологія «Культурно-мистецькі програми»: алгоритм реалізації структурних компонентів / В.О. Водяна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – Тернопіль, 2015. – №1. – С. 62–69.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси