Грубар Ірина Ярославівна


Грубар Ір.Я.

Кандидат наук з фізичного виховання
та спорту

Доцент кафедри теоретичних основ
і методики фізичного виховання
e-mail: Hrubar@ ukr.net

 Профіль ORCID Народилася 10 січня 1969 року в селі Острів Тернопільського р-ну, українка. У 1986 році закінчила Буцнівську середню школу. Активно займалась лижними гонками (1980-1986рр.). Виконала норматив МС СРСР.

Спеціальну освіту (медична сестра) здобула у Тернопільському філіалі Чортківського медичного училища з 1986 до 1988рр.

З 1990-1995рр навчається у Тернопільському державному педагогічному інституті ім. Я.Галана на факультеті фізичного виховання.

З 1989-2001року працює на посаді старшого лаборанта кафедри ТОМФВ.  У 2001-2004 роках навчається в аспірантурі, яку успішно завершує та під керівництвом Шияна Б.М. захищає кандидатську дисертацію на тему «Дитячий травматизм: профілактика та реабілітація засобами фізичного виховання».

З 2004 року працює асистентом, а з 2007р до сьогодні працює доцентом кафедри ТОМФВ. Веде навчальні курси «Анатомія людини з основами спортивної морфології» і «Адаптивне фізичне виховання» для студентів І курсу та «Новітні технології у фізичному вихованні» для студентів ІІІ курсу. Опублікувала 48 наукових та навчально-методичних публікацій.

Одружена, виховує двох дітей.

Досвід наукової та навчально-педагогічної роботи 14 років, стажування у Прикарпатському національному університеті ім. В.Стефаника, 2011р;

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського, 2013-2014рр.

Сфера наукових інтересів  

 Спортивна морфологія

Відзнаки

Нагороджена грамотою Тернопільської міської ради за сумлінну працю,високий професіоналізм у роботі, добросовісне виконання службових обов’язків та з нагоди Дня фізичної культури та спорту.

Основні публікації 

1.            Грубар І.Я. Профілактика травматизму – першорядне завдання вчителя: Метод. посіб. для вчителів.– Т.: ТДПУ, 2002.– 70 с.

2.            Грубар І.Я. Здоров’я дітей – національне багатство: Метод. рек. для батьків.– Т.: ТДПУ, 2002.– 44 с.

3.            Грубар І.Я. Порівняльна характеристика рівнів фізичного здоров’я травмованих та нетравмованих дітей шкільного віку // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: Зб. наук. пр.– Луцьк, 2002. – Т. 2.– С. 102-105.

4.            Грубар Ю.О., Грубар І.Я. Спосіб визначення адаптаційної здатності людини до ймовірної дії екстремального чинника: Патент 59217 А. Україна, МПК А61 В5/0205.– № 20021210198; Заявлено 17.12.2002; Опубліковано 15.08.2003. Бюл. № 8. – 2 с.

5.            Bogdan Shian, Iryna Hrubar. The metodological principles of the construction of the programme of rehabilitation of the children with fractured bones of the lower third of the forearm // Fizioterapia. - 2005– Т.13. – NR2. – C. 68.

6.            Богдан Шиян, Ірина Грубар. Реабілітація дітей з переломами кісток нижньої третини передпліччя засобами фізичного виховання // Тези доповідей ІХ Міжнародного наукового конгресу «Олімпійський спорт і спорт для всіх». – Київ, 2005. – С. 844.

7.            Грубар І.Я., Грубар Ю.О. Комплексна діагностика ушкоджень ротаторної манжети плеча у спортсменів. // Мат. Міжнародної науково-практ. конф. «Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві»: Луцьк, 2008.– С. 37-39.

8.            Грубар І.Я. Тотальні та парціальні розміри ланок тіла футболістів різних амплуа //Теорія і практика фізичного виховання.– Донецьк, 2012.– № 1.– С.128-134.

9.            Грубар І.Я. Навчальний посібник з курсу „Анатомія людини з основами спортивної морфології” для студентів І курсу факультету фізичного виховання (ілюстрований). – Тернопіль: ТНПУ, 2016. – 192с.

10.       Грубар І.Я. Морфологічні показники модельної характеристики атлетичних гімнастів //Фізична культура, спорт та здоров’я нації: Зб. наук. праць. Вінниця, 2014.– № 17.– С. 96-102.

11.       Грубар І.Я. Дитячий травматизм, його профілактика та реабілітація засобами фізичного виховання //Вісник прикарпатського університету. Серія фізична культура. – Івано-Франківськ, 2006.– Вип. ІІІ.– С. 102-110. 

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (095) 565-38-98 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси