Грубар Ірина Ярославівна


IMG_46281111222.jpg

Кандидат наук з фізичного виховання
та спорту

Доцент кафедри теоретичних основ

і методики фізичного виховання

e-mail:  Hrubar@tnpu.edu.ua ,  Hrubar@ ukr.net , 
              iragrubar01@gmail.com


Профіль  ORCID
                Google Scholar  
                Publons
                Scopus
  

Народилася 10 січня 1969 року в селі Острів Тернопільського р-ну, українка. У 1986 році закінчила Буцнівську середню школу. Активно займалась лижними гонками (1980-1986 рр.). Виконала норматив МС СРСР. Спеціальну освіту (медична сестра) здобула у Тернопільському філіалі Чортківського медичного училища з 1986 до 1988 рр.


З 1990-1995 рр. навчається у Тернопільському державному педагогічному інституті ім. Я.Галана на факультеті фізичного виховання.


З 1989-2001 року працює на посаді старшого лаборанта кафедри ТОМФВ.  У 2001-2004 роках навчається в аспірантурі, яку успішно завершує та під керівництвом Шияна Б.М. захищає кандидатську дисертацію на тему «Дитячий травматизм: профілактика та реабілітація засобами фізичного виховання».


З 2004 року працює асистентом, а з 2007 р. до сьогодні працює доцентом кафедри ТОМФВ. Веде навчальні курси «Анатомія людини з основами спортивної морфології» і «Адаптивне фізичне виховання» для студентів І курсу та «Новітні технології у фізичному вихованні» для студентів ІІІ курсу. 


Опублікувала 60 наукових та навчально-методичних публікацій.


Стажування проходила на кафедрі анатомії людини Тернопільського національного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського у 2019р.


Основні публікації


1. Грубар І.Я. Тотальні та парціальні розміри ланок тіла футболістів різних амплуа //Теорія і практика фізичного виховання.– Донецьк, 2012.– № 1.– С.128-134. 

2. Грубар І.Я. Морфологічні показники модельної характеристики футболістів // Матеріали ІV Міжнародної науково-практ. конф. Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції: Тернопіль, 2012.– С.147-153.

3. Грубар І.Я. Морфологічні показники модельної характеристики атлетичних гімнастів //Фізична культура, спорт та здоров’я нації: Зб. наук. праць. Вінниця, 2014.– № 17.– С. 96-102.

4. Грубар І.Я. Навчальний посібник з курсу „Анатомія людини з основами спортивної морфології” для студентів І курсу факультету фізичного виховання (ілюстрований). – Тернопіль: ТНПУ, 2016. – 192с.

5. Грубар І.Я., Грабик Н.М. Модельна характеристика каратистів //Актуальні проблеми фізичного виховання та методика спортивного тренування: Зб. наук. праць. Випуск 3, Вінниця, 2017.– С. 20-26.

6. Грубар І. Я. Морфологічні показники модельної характеристики спортсменів-каратистів //Вісник Чернігівського державного педагогічного університету.– Вип. 152.– Серія: педагогічні науки.– Чернігів, 2018.– Т.1.–С.161-165.

7. Грубар І. Я. Характеристика показників гемодинаміки футболістів-аматорів до та після фізичного навантаження. //Фізична культура, спорт та здоров’я нації: Зб. наук. праць. Випуск 5, Вінниця, 2018.– С.–368-373.

8. Грубар І.Я. Індекси пропорцій тіла спортсменів–легкоатлетів залежно від спортивної спеціалізації / І.Я. Грубар, Н.М. Грабик // Четвертий регіональний науково-методичний семінар «Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді» Тернопіль, 2018.– С.24-30.

9. Грубар І.Я. Вплив ігрових видів спорту на формування опорно-ресорної властивості стопи. / І.Я. Грубар, Н.М. Грабик //Матеріали V Міжнародної науково-практ. конф. «Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції. Тернопіль 2019.– С. 15-20.

10. Hrubar I., Gumenyuk S.,Hrubar Y., Grabyk N., SaprunS., (2019).Рhysicaltraininginrehabilitation of 10-13 years old children with fractures of bones of the lower third of forearm. Georgian medical news. Monthly Georgia-US joint scientific journal published both in electronic and paper formats of the Agency of Medical Information of the Georgian (Association of Business Press), 11 (296), 36-41.

11. ГрабикН.М.,  ГрубарІ.Я., (2019). Організаційно- методичні основи проведення секційних занять з плавання з учнями 8-9 років. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць. / За ред. О. В. Тимошенка. – К. : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019 . Випуск 11 К (119) 19. - С. 35-40.

12. Грабик Н., Грубар І., (2019).Використання новітніх пристроїв для самоконтролю під час занять фізичними вправами. Матеріали II Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інноваційні та інформаційні технології у фізичній культурі, спорті, фізичній терапії та ерготерапії», 223-225. Режим доступу: https://uni-sport.edu.ua/sites/default/files/vseDocumenti/it_konf_2019_.pdf.

13. Грубар І.Я., Грубар Ю.О., Грабик Н.М., (2019). Комплексний підхід в реабілітації пацієнтів після пластики передньої хрестоподібної зв'язки. Здоров’я, спорт, реабілітація, 3 (5), 37-43.

14. Грубар І. Я., Грабик Н. М., (2020). Морфологічні показники футболістів різного амплуа. Спортивні ігри, No3(17), 14-24. doi: 10.15391/si.2020-3.02.

15. Грабик Н.М., Грубар І.Я., (2020). Використання комп’ютерних програм для забезпечення метрологічного контролю у фізичному вихованні учнів та студентів. Матеріали III Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інноваційні та інформаційні технології у фізичній культурі, спорті, фізичній терапії та ерготерапії», 150-152.


Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси