Храбра Світлана Збігнівна

Храбра Світлана Збігнівна
кандидат біологічних наук,

викладач кафедри 

фізичної реабілітації і безпеки життєдіяльності 


Профіль  Google Scholar 
               ResearcherID
               ORCID 
Народилася 25 квітня 1965 року в м. Тернополі. У 1991 р. закінчила Тернопільський державний педагогічний інститут ім. Я. О. Галана за спеціальністю «Біологія». У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію та здобула науковий ступінь кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.05 – ботаніка. З 2008 р. працює на посаді викладача кафедри ортопедгогіки і фізичної терапії.

Сфера наукових інтересів охоплює спектр проблем, пов’язаних із здоров'ям людини.

Публікації: 95 публікацій, з них 21 у фахових виданнях України і у виданнях Scopus, а також є співавтором монографії «Дикорослі лікарські рослини Тернопільської області (еколого-ценотичні особливості, ресурси та раціональне використання)», навчального посібника «Основи масажу: спеціальність ортопедагогіка» і автором двох навчальних посібників: «Основи нутриціології і лікувального харчування» та «Лікарські рослини і здоров'я» для студентів вищих навчальних закладів.

 Проходила стажування в 2011 р. в Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я.Горбачевського на кафедрі фармакогнозії та медичної ботаніки, в 2017 р. – на кафедрі фізичної реабілітації ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника. В 2019/2020 рр.  – стажування на кафедрі ортопедагогіки в Національному педагогічному університеті М. Драгоманова, також підвищувала свою кваліфікацію, пройшовши закордонне стажування у Вищій школі лінгвістичній м. Ченстохова (Польща) в рамках проекту «The Innovative Methods and Technologies: the Newest in the European Educational Practice» (Special education. Physical rehabilitation) з 01 листопада 2019 року по 01 лютого  2020 року. Сертифікат № KRK 20/02/85 від 01.02.2020 р. 


Основні публікації

1. Храбра С.З. Запаси дикоростучих лікарських рослин в одному із районів Тернопільської області та їх охорона / С.З.Храбра // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. Щорічник. За загальною редакцією проф. Богдана Лановика. – Тернопіль: Економічна думка, 1998. – С.235-237
2. Храбра С.З. Систематичний і фітоценотичний аналізи дикорослих лікарських рослин Тернопільської області / С.З.Храбра //  Наукові записки ТНПУ ім.В.Гнатюка. Серія: Біологія. – 2005. – № 1-2 (25). – С.16
3. Храбра С.З. Дикорослі лікарські рослини Тернопільської області (еколого-ценотичні особливості, ресурси та раціональне використання): Монографія / С.З.Храбра,  В.М Черняк. – Біла Церква, 2010. – 160 с.
4. Храбра С.З. Фізичний розвиток учнів старшого шкільного  віку в залежності від рівня особистісної та ситуативної тривожності /  С.З.Храбра //   Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини, 2012. – Випуск 5. – С. 291-298.
5. Храбра С.З. Основи нутриціології і лікувального харчування Лабораторний практикум: Навчальний посібник / С.З.Храбра.  – Тернопіль, 2012. – 292 с.
6. Храбра С.З., Вакуленко Л.О.,  Барладин О.Р., Лопатка Г.Ф. Пальцева дерматогліфіка у хворих ішемічною хворобою серця / С.З.Храбра, Л.О.Вакуленко,  О.Р.Барладин //  Вісник Харківського нац. універ. ім. В.Н. Каразіна. Серія «Валеоогія:сучасність і майбутнє».– Вип. 13. – Харків, 2012. – С. 126-130
7. Храбра С.З. Особливості прогнозування навчальної успішності студентів за дерматогліфічними показниками /  С.З.Храбра //   Вісник Харківського нац. універ. ім. В.Н. Каразіна. – Серія «Валеоогія:сучасність і майбутнє».– Вип. 15. – Харків, 2013. – С. 139-144
8. Храбра С.З. Вплив музики на функціональний стан  дітей середнього шкільного віку /  С.З.Храбра //   Науковий Часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт»/ За ред.. Г.М.Арзютова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2013. – Вип. 6 (32) – С. 163-168
9. Храбра С.З. Адаптаційні можливості суддів з футболу з різними типами характеру /  С.З.Храбра //   Науковий Часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт»/ За ред.. Г.М.Арзютова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2013. – Вип. 9 (36) – С. 162-166
10. Храбра С.З. Визначення рівня фізичного розвитку дітей молодшого шкільного віку /  С.З.Храбра //   Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини, 2013. – Випуск 6. – С. 247-253.
11. Храбра С.З. Дослідження адаптаційних можливостей учнів старшого шкільного віку в залежності від рівня особистісної та ситуативної тривожності /  С.З.Храбра //   Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і і здоров'я людини, 2015. – Випуск 8. –
С. 361-368
12. Храбра С.З. Лікарські рослини і здоров'я Навчальний посібник для студентів спеціальностей «Здоров'я людини» і «Фізична реабілітація» /  С.З.Храбра . – Тернопіль, 2015. – 274 с.
14. Храбра С.З. Акцентуації характеру, основні потреби людини і їх значення в реабілітаційній роботі (гендерний аспект) /  С.З.Храбра, В.С. Грушко //   Науковий Часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт»/ За ред.. Г.М.Арзютова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2017. – Вип. 11 (93) 17– С.121-125Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси