Кузь Юрій Степанович


Кузь Ю.СКандидат наук з фізичного виховання та спорту


Доцент кафедри ТМОПСe-mail: fedorovuch.yu@gmail.com

Профілі
GoogleScholar   
ORCID  

Research ID 

Scopus


В 1996 році закінчив Тернопільський державний педагогічний інститут факультет фізичного виховання.

З 1996 по 2001 роки працював вчителем фізичної культури у Пробіжнянськів ЗОШ I-III ст.. (Чортківський р-н.)

З 2001 року працював викладачем фізичного виховання в Галицькому інституті імені В. Чорновола (м. Тернопіль).


 Після навчання у магістратурі в 2006 році вступив до аспірантури Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, яку закінчив у 2010 році.В 2011 році при ДВНЗ Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ) захистив дисертацію на тему: “Організаційно-педагогічні умови фізичного виховання учнів загальноосвітньої школи у природному середовищі ” за спеціальністю 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення.З 2010 року працюю у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка на кафедрі теорії і методики олімпійського та професійного спорту.


Викладає навчальні дисципліни:

Теорія і методика навчання і тренування у плаванні, Оздоровчі заняття на воді, Теорія і методика навчання і тренування  у лижному спорті.
Стажування 


2015 р. Наукове стажування у Східноєвропейському національному університеті імені Л. Українки.


2018 р. Наукове стажування у Ченстоховській вищій школі лінгвістичній (Польща)Основні публікації


1. Формування здоров’я забезпечуючої поведінки учнів у процесі фізичного виховання в природному середовищі .Навчально-методичний посібник. Тернопіль: ТНПУ ім.. В. Гнатюка 2011. – 72 с.

2 Особливості занять оздоровчим плаванням на відкритих водоймах. Олімпійська освіта студентів. Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді. матеріали регіонального науково-методичного семінару. За. заг.  ред.. Огнистого А.В. Тернопіль : в-во  СМТ «Тайп», 2014 – С.158-161.

3. Роль здоров’я зберігаючої  поведінки та її вплив на організм людини. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методи навчання у підготовці фахівців, теорія, досвід проблеми//Зб.наук. Пр.- Випуск 42/Редкол.. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер». 2015. – С.112-116.

4. Аспекти олімпійської освіти в контексті ведення здорового способу життя підростаючого покоління. Олімпійський рух на теренах Західної України – минуле та сьогодення // Матеріали регіонального науково-методичного семінару / За заг. Ред.. Огнистого А.В..- Тернопіль : В-во СМТ «Тайп», 2015. – С. 78-81

5.  Біологічні основи спортивного відбору здібних до плавання дітей. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія №15. "Науково-педагогічні проблеми фізичної культури/Фізична культура і спорт/ 36. наукових праць/ За ред. Г.М.Арзютова - К.-Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2016. Випуск 8  С. 44-47

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси