Машталер  Ірина  Іванівна

Машталер  Ірина  ІванівнаКандидат наук з фізичного виховання і спорту


Викладач кафедри теоретичних основ і методики фізичного виховання
e-mail: pqtnitsa13@gmail.com


Профіль Google Scholar    
               ORCID 

 

       

Народилася 13 грудня 1983 року в м. Тернопіль. З 1991 по 1994 рр. навчалась в Тернопільської ЗОШ №18, а з 1994 по 2000 в Тернопільської ЗОШ №15. В 2001році закінчила педагогічний ліцей при Тернопільському державному педагогічному університеті. З 2001 по 2006 рік навчалась на факультеті фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету.


2006 – 2007рр. – вчитель фізичної культури Тернопільської ЗОШ №19.


Впродовж 2007 – 2011 років навчалась в аспірантурі Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.


 З 2009 року – асистент кафедри гімнастики і спортивних ігор, а з 2012 року – викладач кафедри ТОМФВ.

З 2002 року працює тренером з аеробіки та спортивних танців.

Член і суддя міської громадської організації спортивної аеробіки і фітнесу «ФІСА» з 2013 року.

Спортивна спеціалізація  – спортивні танці, легка атлетика, КМС.


Стажування

На кафедрі спортивно-педагогічних дисциплін факультет фізичного виховання і спорту ДВНЗ «Прикарпатський  національний університет ім. В.Стефаника» з «15» грудня 2017 року по «15» січня 2018 року.

Дисертація «Використання танцювальних вправ на уроках фізичної культури в 5-х класах як засобу різнобічного розвитку учнів».Сфера наукових інтересів

Легка атлетика, спортивно-бальні танці.


Основні публікації

Кушнерчук Ірина.
//Физическое воспитание и спортивное совершенствование студентов: современные инновационные технологии: научная монография/Под ред. проф. Раевского Р. Т. – О.: Наука и техника, 2008. – С. 112-116.


Кушнерчук Ірина. // Фізичне виховання спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: Зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки: У 3 т. / Уклад. А. В. Цьось, С. П. Козіброцький. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім.. Лесі Українки, 2008.


Кушнерчук Ірина. // Молода спортивна наука України: Зб. Наук. праць з галузі фізичної культури та спорту. Вип.. 13: У 4-х т. – Львів: НВФ «Українські технології», 2009. – С. 71-76.


Кушнерчук І. І. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2010. – № 2. С. 172-177.


Кушнерчук Ірина. Фізична культура, спорт та здоров’я нації / збірник наукових праць. – Випуск 12 – Том 1. – Вінниця, 2011. – С. 214-219.


Кушнерчук І. І. Танцювальні вправи на уроках фізичної культури як засіб різнобічного розвитку учнів / І. І. Кушнерчук. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – 113 с.

Ірина Кушнерчук, Богдан Шиян, Мирон Вовк // Вісник Прикарпатського університету. Фізична культура. Випуск 15. – 2012.– с. 105-113.


Машталер І.І. Використання аеробіки, як засобу гармонійного ровитку учнів у процесі фізичного виховання. Фізична культура,спорт та здоровя нації: збірник наукових праць. Вип. 3(22). Вінниця: ТОВ «Планер», 2017. – с. 132-137.


Машталер Ирина Ивановна. Танцевальные упражнения как средство мотивации учеников к учебной деятельности в процессе физического воспитания. «European multi science journal» №11/2018. – с. 11-14.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (095) 565-38-98 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси