Машталер  Ірина  Іванівна
Машталер Ірина ІванівнаКандидат наук з фізичного виховання і спортуВикладач кафедри теоретичних основ іметодики фізичного виховання


e-mail:  pqtnitsa13@gmail.comПрофіль Google Scholar     
              ORCID 

 

Народилася 13 грудня 1983 року в м. Тернопіль. З 1991 по 1994 рр. навчалась в Тернопільської ЗОШ №18, а з 1994 по 2000 в Тернопільської ЗОШ №15. В 2001 році закінчила педагогічний ліцей при Тернопільському державному педагогічному університеті. З 2001 по 2006 рік навчалась на факультеті фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету, який закінчила з відзнакою.

2006 – 2007рр. – вчитель фізичної культури Тернопільської ЗОШ №19.

Впродовж 2007 – 2011 років навчалась в аспірантурі Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. У 2012 році закінчила аспірантуру та захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту за спеціальністю 24.00.02 -фізична культура, фізичне виховання різних груп населення у Прикарпатському національний університет ім. В.Стефаника на тему «Використання танцювальних вправ на уроках фізичної культури в 5-х класах як засобу різнобічного розвитку учнів».

З 2009 року – асистент кафедри гімнастики і спортивних ігор. 

З 2012 року – викладач кафедри ТОМФВ, з а з 2018 року ̶

доцент кафедри ТОМФВ. 

З 2002 року працює тренером з аеробіки та спортивних танців.

Член і суддя міської громадської організації спортивної аеробіки і фітнесу «ФІСА» з 2013 року. Суддя IV категорії асоціації спортивного танцю України.


Спортивна спеціалізація  – спортивні танці, легка атлетика, КМС.


Стажування


ДВНЗ Прикарпатський національний університет  ім. В.Стефаника з 5 грудня 2017 року – по 12 січня 2018 року(індивідуальний план)

м. Ченстахов, (Польща); сертифікат «The innovative Methods and Technologies of Teaching: The Newest in the European Educational Practice» (Physical Education and Sports),06.09.2018  - 06.12.2018. 

Сфера наукових інтересів 

Легка атлетика, спортивно-бальні танці.


Відзнаки

За вагомий внесок у розвиток фізичної культури і спорту у місті Тернополі, високу професійну майстерність, спортивні досягнення та з нагоди Дня фізичної культури і спорту. За активну громадську діяльність, життєву позицію, вагомий особистий внесок у реалізацію державної молодіжної політики у місті Тернополі та з нагоди Дня молоді.


Основні публікації


Кушнерчук Ірина. //Физическое воспитание и спортивное совершенствование студентов: современные инновационные технологии: научная монография/Под ред. проф. Раевского Р. Т. – О.: Наука и техника, 2008. – С. 112-116.


Кушнерчук Ірина. // Фізичне виховання спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: Зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки: У 3 т. / Уклад. А. В. Цьось, С. П. Козіброцький. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім.. Лесі Українки, 2008.


Кушнерчук Ірина. Оцінка учнями змісту шкільної фізичної культури та їх ставлення до танцювальних вправ на уроках / Ірина Кушнерчук // Молода спортивна наука України : зб. наук. праць з галузі фізичної культури та спорту. – Вип. 13 : у 4 т. – Львів : НВФ «Українські технології», 2009. – С. 71–76.


Кушнерчук І. І. Ставлення вчителів фізичної культури до використання танцювальних вправ як засобу гармонійного розвитку учнів у процесі фізичного виховання / І. І. Кушнерчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – 2010. – № 2. – С. 172–177.


Кушнерчук Ірина. Руховий компонент програми різнобічного розвитку учнів 5 класу у процесі фізичного виховання / Ірина Кушнерчук // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. праць. – Вип. 12, т. 1. – Вінниця, 2011. – С. 214–219.

Кушнерчук І. І. Танцювальні вправи на уроках фізичної культури як засіб різнобічного розвитку учнів / І. І. Кушнерчук. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – 113 с.


Ірина Кушнерчук, Богдан Шиян, Мирон Вовк. Танцювальні вправи як засіб активізації фізичного розвитку п’ятикласників // Вісник Прикарпатського університету. Фізична культура. Випуск 15. – 2012.– с. 105-113.


Кушнерчук І. Танці як засіб фізичного та естетичного виховання хлопців та дівчат [Текст] / І. Кушнерчук // Міжнародні читання пам'яті професора Богдана Шияна. – 2014. – С. 123–127. – Бібліогр. в кінці ст.


Машталер І.І. Використання аеробіки, як засобу гармонійного ровитку учнів у процесі фізичного виховання. Фізична культура,спорт та здоровя нації: збірник наукових праць. Вип. 3(22). Вінниця: ТОВ «Планер», 2017. – с. 132-137.

Машталер Ирина Ивановна. Танцевальные упражнения как средство мотивации учеников к учебной деятельности в процессе физического воспитания. «European multi science journal» №11/2018. – с. 11-14.


Машталер І. Аеробіка як засіб мотивації учнів до навчальної діяльності у процесі фізичного виховання / І. Машталер, В. Наумчук // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конф., 24–25 жовтня 2019 року. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – С. 98–102.


Сапрун С. Т. Удосконалення техніко-тактичної підготовленості учнів ДЮСШ та ДЮФК / С. Т. Сапрун, П. І. Ладика, І. І. Машталер // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія №15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2019. – Вип. 9 (117) 19. – С. 75-78.


Using dance exercises at physical training lessons in the 5-th forms as a mean of versatile development of pupils / V. Naumchuk, I. Mashtaler, O. Sopotnytska, S. Gumenyuk [et al.] // International journal of applied exercise physiology.  – Mazandaran : ESSA, 2020. – Vol. 9, issue 5. – P. 83-90.


Машалер І. Удосконалення фізичної підготовленості п’ятикласників на уроках фізичної культури засобами танцювальних вправ / І. Машталер, О. Сопотницька // Актуальні питання гуманітарних наук. – 2020. – Вип. 28, т. 2. – С. 270-277.


Машталер І. Формування естетичного компонента різнобічного розвитку учнів 5 класу в процесі фізичного виховання / І. Машталер // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – № 1. – С. 162-168.


       


Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси