Мосійчук Леонід Васильович

Мосійчук Леонід Васильович


Кандидат наук з фізичного виховання та спорту


Доцентe-mail:
leonid.mosiychuk@gmail.comПрофіль GoogleScholar
               
ORCID


Мосійчук Леонід Васильович народився 18 червня 1976 р. у м.Тернопіль. З
акінчив ВПУ 4 м.Тернополя 28 квітня 1994 р. із присвоєнням кваліфікації "слюсар КВП і автоматики".

19 червня 1998 р. з відзнакою закінчив Тернопільський державний педагогічний університет ім.В.Гнатюка (денна форма навчання) за спеціальністю “Фізичне виховання” освітньо-кваліфікаційного рівня “сеціаліст”, здобувши кваліфікацію «учитель фізичної культури».

25 червня 1999 р. закінчив Тернопільський державний педагогічний університет ім. В.Гнатюка за спеціальністю “Фізичне виховання” із здобуттям кваліфікації магістра педагогічної освіти, викладача фізичної культури та спорту.

15 листопада 2003 р. закінчив аспірантуру Тернопільського державного педагогічного університету ім.В.Гнатюка.

6 травня 2004 р. захистив кандидатську дисертацію за темою «Формування комплексної системи навчально-тренувальних завдань у фізичному вихованні школярів (на прикладі підлітків 13-14 років)».

10 листопада 2004 р. присуджено науковий ступінь кандидата наук з фізичного виховання та спорту зі спеціальності «фізична культура, фізичне виховання різних груп населення». 


З 1.10.97 по 2.06.99 р. працював на посаді тренера викладача зі спортивної гімнастики в Тернопільській ДЮСШ-2.

З 1.09.99 по 14.11.2000 працював на посаді асистента кафедр фізичного виховання та легкої атлетики в ТНПУ ім.В.Гнатюка.

З 01.01.02. по 30.06.02. працював на посаді асистента кафедри спортивних ігор і гімнастики за сумісництвом.

З 17.11.03 по 26.06.14 працював асистентом кафедри фізичного виховання ТНПУ ім. В.Гнатюка. 


З 26.06.14 і по даний час – доцент кафедри фізичного виховання ТНПУ ім. В.Гнатюка. Здійснює викладання навчальних дисциплін: фізичне виховання, армспорт. Здійснює керівництво магістрантами за напрямком підготовки – дошкільна та початкова освіта.

 Стажування


З “06” березня 2017 року по “07” квітня 2017 року пройшов підвищення кваліфікації (стажування) у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника.


 
Мосійчук Л.В. є автором понад 25-ти наукових та науково-методичних праць, серед яких 11 статей у фахових наукових виданнях, три навчальні посібники,  три методичні рекомендації.


Мосійчук Л.В. є автором понад 20 наукових та науково-методичних праць, яких 11 статей у фахових наукових виданнях, три навчальні посібники,  три методичні рекомендації.Сфера наукових інтересів


М
етодика всебічного розвитку фізичних якостей та спритності; технологія тренування в армспорті, особистісно-діяльнісний підхід до фізичного виховання студентів.

Леонід Васильович працює над докторською дисертацією, тему якої затверджено 30.08.2005 р. на засіданні вченої ради ТНПУ ім. В.Гнатюка в такій редакції: «Програмування та реалізація навчально-тренувального процесу у фізичному вихованні учнів загальноосвітньої школи».Основні публікації

Мосійчук Л.В. Теоретико-методичні засади комплексного вирішення завдань фізичного виховання школярів /Мосійчук Леонід // Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні: зб. наук. пр. міжнар. ун-ту “РЕГІ” ім. акад. С. Дем’янчука. – Рівне, 2001. – Вип. 2. – С. 227-231.


Мосійчук Л.В. Комплексний розвиток фізичних якостей в системі фізичного виховання школярів /Мосійчук Леонід // Молода спортивна наука України: Зб. наук. статей з галузі фіз. культури та спорту. Вип. 5. – Л., 2001. – Т. 2. – С. 64-71.


Мосійчук Л.В. Добір фізичних вправ для комплексного вирішення специфічних завдань фізичного виховання підлітків /Мосійчук Леонід // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту: Зб. наук. пр./ За ред. С.С. Єрмакова. – Х., 2002. – № 21. – С. 14-19.


Мосійчук Л.В. Чинники формування у студентської молоді стійких мотивів та звички до систематичних занять фізичним вихованням /Мосійчук Леонід // Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту: матеріали  ІV міжнар. наук. конф. – Харків: 2008. – С.59-62.


Мосійчук Л.В. Атлетизм – спорт для всіх. Навчальний посібник / Л.В. Мосійчук – Тернопіль: Осадца Ю.В., 2017. – 76 с.


Мосійчук Л.В. Армспорт. Методичні рекомендації / Л.В. Мосійчук – Тернопіль: Осадца Ю.В., 2017. – 36 с.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси