Наумчук Володимир Іванович   


Наумчук Володимир ІвановичКандидат педагогічних наук, доцент 


Завідувач кафедри теоретичних основ і 
методики фізичного виховання 


E-mail:
   
v_i_n_69@ukr.net 
v_i_n@tnpu.edu.ua


Профілі 

ORCID


Народився 17 липня 1969 р. у місті Коростень Житомирської області.


У 1986 р. закінчив Тернопільську ЗОШ № 7. У цьому ж році вступив на факультет фізичного виховання Тернопільського державного педагогічного інституту ім. Я. Галана, який закінчив у 1991 р. з відзнакою. З 1988 по 1989 р. проходив строкову військову службу. З 1986 по 1995 р. виступав за команди майстрів першості СРСР та України з футболу: «Закарпаття» Ужгород, «Нафтовик» Охтирка, «Приладист» та «Карпати» Мукачево. З 1995 по 1999 р. працював учителем фізичної культури в ЗОШ № 7 м. Тернополя.


У 1999 році вступив до аспірантури Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, яку достроково закінчив у 2002 р., захистивши кандидатську дисертацію на тему «Професійна підготовка майбутніх вчителів фізичної культури в процесі самостійної роботи зі спортивних ігор» за спеціальністю 13.00.04. – теорія і методика професійної освіти. У 2003 році отримав диплом кандидата педагогічних наук, а в 2005 – атестат доцента кафедри гімнастики і спортивних ігор.


Працює у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка з 1999 року. Трудову діяльність розпочав на кафедрі фізичного виховання, а після захисту кандидатської дисертації працював на кафедрі гімнастики і спортивних ігор на посадах асистента і доцента.


У 2012 році обраний на посаду завідувача кафедри гімнастики і спортивних ігор, а після структурної реорганізації факультету фізичного виховання в 2013 році призначений завідувачем кафедри теоретичних основ і методики фізичного виховання.


З 2014 до 2020 року – доцент кафедри теоретичних основ і методики фізичного виховання.


Керівник проектної групи розробки освітньо-професійної програми «Середня освіта (Фізична культура)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014.11 Середня освіта (Фізична культура), гарант вищевказаної освітньо-професійної програми.


Згідно з Тренерською конвенцією УЄФА («Конвенція про взаємне визнання тренерських кваліфікацій») і з вимогами Хартії масового футболу УЄФА бере участь у процесі підготовки тренерів з футболу за програмою «С» диплому ФФУ для тренерів дитячо-юнацького та аматорського футболу.


Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць.


У 2020 році обраний на посаду завідувача кафедри теоретичних основ і методики фізичного виховання.


Стажування проходив у Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» та Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.


Сфера наукових інтересів


Професійна освіта, педагогіка, фізична культура і спорт

Відзнаки

Неодноразово відзначений грамотами та подяками за сумлінну багаторічну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у підготовку і виховання висококваліфікованих педагогічних кадрів, а також значний особистий внесок у розвиток професійного та  аматорського футболу


Основні публікації  


Наумчук В. І. Словник-довідник основних термінів і понять з теорії та методики фізичного виховання і спорту / Володимир Іванович Наумчук. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2004. – 64 с.


Наумчук В. І. Система завдань для самостійної роботи студентів факультетів фізичного виховання зі спортивних ігор / Володимир Іванович Наумчук. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2006. – 100 с.


Наумчук В. І. Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури в процесі самостійної роботи зі спортивних ігор / Володимир Іванович Наумчук. – Тернопіль: Астон, 2010. – 160 с.


Наумчук В. И. История украинского футбола в контексте Евро – 2012 / Владимир Иванович Наумчук. // ПрофиФутбол. – 2012. – №2. – С. 90 – 95.


Наумчук В. І. Технологія підготовки і проведення предметних ігрових уроків фізичної культури в загальноосвітніх школах України / Володимир Іванович Наумчук. // Stan, perspektywy i rozwoj ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI wieku: III Miedzynarodowa Konferencja Naukowa. Bydgoszcz, Poland. – 2015. – Tom II. – S. 337–354.


Наумчук В. І. Теоретико-методичні основи навчання спортивним іграм / Володимир Іванович Наумчук. – Тернопіль: Астон, 2017. – 180 с.


Наумчук М. Великий універсальний довідник «Я вчуся вчитися» / М. Наумчук, В. Наумчук, Л. Давиденко. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2018. – 368 с.


Naumchuk V. Classification of mobile games as a precondition of the efficiency of their user / Volodymyr Naumchuk // Journal of Physical Fitness, Medicine & Treatment in Sports. – 2018. – №4(1): 555628. Doi: 10.19080/JPFMTS.2018.04.555628.


Наумчук В. І. Українська мова. Буквар. Підручник для 1 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) / В. І. Наумчук, М. М. Наумчук. – Тернопіль: Астон, 2018. – 112 с.


Наумчук В. І. «Українська мова та читання» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) / В. І. Наумчук, М. М. Наумчук, Н. Я. Коник. – Тернопіль: Астон, 2019. – 144 с.


Naumchuk V. Retrospective Analysis of the Development of the Game Phenomenon (from Antiques to the Twentieth Century) / Volodymyr Naumchuk. // International Journal of Applied Exercise Physiology. – 2019. – №8(3). – С. 159–173. Doi: 10.26655/IJAEP.2019.9.20


Naumchuk V. Model of Professional Training of Future Teachers of Physical Culture in The Process of Self-Working in Sports Games / Volodymyr Naumchuk. // International Journal of Applied Exercise Physiology. – 2019. – №8(3.1). – С. 33–39. Doi: 10.26655/IJAEP.2019.10.1


Naumchuk V. Characterization of the Four-Stage Structure of the Process of Learning Motor Actions in Sports Games / Volodymyr Naumchuk. // International Journal of Human Movement and Sports Sciences. – 2019. – №7(4). – С. 81 – 88. DOI: 10.13189/saj.2019.070403


Наумчук В. Гра як міждисциплінарний феномен науки (філософський аспект) / Володимир Наумчук. // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я в сучасному суспільстві. – 2020. – №1(49). – С. 36–43. DOI: https://doi.org/10.29038/2220-7481-2020-01-36-43


Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси