Сопотницька Олена Валеріївна


Сопотницька Олена Валеріївна
Кандидат педагогічних наук

Викладачe-mail: 

Профіль  ORCID       

Сопотницька Олена Валеріївна, народилась 20 грудня 1975 року в м.Тернополі.

У 1993рр. закінчила Тернопільську загальноосвітню школу №7.

З 1993 по 1998 рр. студентка факультету фізичного виховання Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

У 1998р. отримала диплом з відзнакою за спеціальністю фізичне виховання та кваліфікацією спеціаліста учитель фізичної культури.

З 1998 по 2007рр. працювала тренером-викладачем з волейболу в Тернопільській дитячо-юнацькій спортивній школі №1.

З 2004 по 2005рр. магістрантка факультету фізичного виховання Тернопільського національного  педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

У 2005р. отримала диплом з відзнакою про повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача фізичного виховання і спорту.

З 2007 по 2013рр. працювала асистентом кафедри гімнастики і спортивних ігор Тернопільського національного  педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

З 2013 по 2016 рр. аспірант (без відриву від виробництва) кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти Тернопільського національного  педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

У 2016р. захистила дисертацію за спеціальністю 13.00.04. - Теорія і методика професійної освіти та здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

З 2013р. і до цього часу працює асистентом кафедри теоретичних основ і методики фізичного виховання Тернопільського національного  педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Працює у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка з 2004 року на посаді асистента кафедри гімнастики і спортивних ігор. Після захисту кандидатської дисертації у 2016 році працює на посаді викладача кафедри теоретичних основ і методики фізичного виховання.Сфера наукових інтересів

П
едагогіка, фізична культура і спорт.


Відзнаки 

Неодноразово відзначена грамотами та подяками за сумлінну багаторічну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток 
учнівського та студентського спорту в Україні.


Основні публікації


 
1. Сопотницька О. В. Деякі аспекти та шляхи підготовки фахівців фізичного виховання до тренерської діяльності / О. В. Сопотницька // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. – Київ–Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2010. – Вип. 24. – С. 506–509.

2. Сопотницька О. В. Особистісно орієнтоване навчання у підготовці майбутнього тренера / О. В. Сопотницька // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Сер. : педагогічні та психологічні науки. – Хмельницький : вид-во НАДПСУ, 2010. – № 53. – С. 112–114.

3. Сопотницька О. Теоретичні засади професійної підготовки майбутніх тренерів / Олена Сопотницька, Степан Кічук // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Сер. : Педагогіка та психологія. – Чернівці : ЧНУ, 2011. – Вип. 560. – С. 143–151.


4. Сопотницька О. Особливості особистісно-орієнтованого підходу у підготовці фахівців фізичного виховання до тренерської діяльності / Олена Сопотницька // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : зб. наук. праць. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт. – К. : вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – Вип. 7 (33), т. 2 (Н–Я). – С. 237–243.

5. Сопотницька О. В. Забезпечення вибору власної освітньої технології з урахуванням здібностей та індивідуальних особливостей у підготовці майбутніх учителів фізичної культури / Олена Валеріївна Сопотницька // Науковий вісник Ужгородського національного університету : наук. журн. Сер. : Педагогіка. Соціальна робота. – Ужгород : УНУ, 2014. – Вип. 30. – С. 161–164.

6. Сопотницька О. В. Критерії, показники та рівні готовності майбутнього вчителя фізичної культури до тренерської діяльності / О. В. Сопотницька // Молодий вчений : наук. журн. – Херсон : Гельветика, 2015. – № 5 (20), ч. 3. – С. 147–150.

7. Сопотницька О. В. Практичні механізми реалізації педагогічних умов у підготовці майбутніх вчителів фізичної культури до тренерської діяльності / О. В. Сопотницька // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. – К. : Агросвіта, 2015. – Вип. 86, ч. 2. – С. 113–117.

8. Сопотницька О. В. Результати моніторингу та перспективи вдосконалення готовності майбутніх учителів фізичної культури до тренерської діяльності з ігрових видів спорту / О. В. Сопотницька // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журн. – Суми : вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – № 9 (53). – С. 429–438.

9. Сопотницька О. В. Стан сформованості готовності майбутнього вчителя фізичної культури до тренерської діяльності / О. В. Сопотницька // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : зб. наук. праць. Серія № 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт. – К. : вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Вип. 5 К (61) 15. – С. 231–233.

10. Сопотницкая Е. В. Общие аспекты формирования готовности будущих учителей физической культуры к тренерской деятельности / Елена Валерьевна Сопотницкая // Международный научный журнал : сб. науч. статей. – К., 2016. – Вып. 1, т. 1. – С. 58–60.

11. Сопотницька О. В. Потенціал акмеологічного підходу у формуванні готовності майбутніх вчителів фізичної культури до тренерської діяльності з ігрових видів спорту / О. В. Сопотницька // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. праць [Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету]. – Рівне : РДГУ, 2016. – Вип. 13 (56), ч. ІІ. – С. 35–37.

12. Сопотницька О.В. Професійна діяльність майбутнього тренера в ігрових видах спорту / О.В.Сопотницька // Фізична культура, спорт та здоров’я нації:збірник наукових праць. – Вип.3(22). – Вінниця: ТОВ «Планер», 2017. – С. 422–427.

13. Сопотницька О. В. Розробка та використання комплексу тренінгових вправ у підготовці майбутніх вчителів фізичної культури до тренерської діяльності з ігрових видів спорту/ О. В. Сопотницька //„Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». –ХІСТ, 2017. – №14. – С.54-57

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (095) 565-38-98 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси