Спеціалізована вчена рада Д 58.053.03 


13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
13.00.05 - соціальна педагогіка


Голова - д.пед.н., проф., дійсний член НАПН України Володимир Петрович Кравець
Заступник голови - д.пед.н, проф. Чайка Володимир Мирославович
Учений секретар - д.пед.н., проф Галина Михайлівна Мешко 


Автореферат Сороки О. В. «Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до використання арт-терапевтичних технологій»

Дисертація Сороки О.В. «Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до використання арт-терапевтичних технологій»

Відгук офіційного опонента д.пед.н., проф. Мартиненко С.М.

Відгук офіційного опонента д.пед.н., проф. Біди О.А.

Відгук офіційного опонента д.пед.н., с.н.с. Коновець С.В.Автореферат Писарчук О. Т. «Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до організації освітньо-розвивального середовища»

Дисертація Писарчук О. Т. «Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до організації освітньо-розвивального середовища»

Відгук офіційного опонента д.пед.н., проф. Федій О.А.

Відгук офіційного опонента к.пед.н., доц. Кіліченко О.І.Автореферат Міхеєнка О. І. «Теоретичні і методичні основи професійної підготовки майбутніх фахівців зі здоров’я людини до застосування здоров’язміцнювальних технологій»

Дисертація Міхеєнка О. І. «Теоретичні і методичні основи професійної підготовки майбутніх фахівців зі здоров’я людини до застосування здоров’язміцнювальних технологій»

Відгук офіційного опонента д.пед.н., проф. Башавець Н.О.

Відгук офіційного опонента д.пед.н., проф. Бєлікової Н.О.

Відгук офіційного опонента д.пед.н., проф. Воскобойнікової Г.Л.


Автореферат  Дуганця В. І. «Теорія і практика виробничого навчання майбутніх фахівців аграрно-інженерного напряму»

Дисертація Дуганця В. І. «Теорія і практика виробничого навчання майбутніх фахівців аграрно-інженерного напряму»

Відгук офіційного опонента д.пед.н., проф. Брюханової Н.О.

Відгук офіційного опонента д.пед.н., проф. Каньковського І.Є.

Відгук офіційного опонента д.пед.н., проф. Козяра М.М.


Автореферат Янкович І. І. «Підготовка майбутніх учителів у вищих навчальних закладах Польщі до виховної роботи з учнями»

Дисертація Янкович І. І. «Підготовка майбутніх учителів у вищих навчальних закладах Польщі до виховної роботи з учнями»

Відгук офіційного опонента д.пед.н., проф. Шахова В. І.

Відгук офіційного опонента к.пед.н. Кучая О. В.


Автореферат  Онишківа З. М. «Система підготовки майбутніх учителів початкових класів до роботи в загальноосвітніх навчальних закладах сільської місцевості»

Дисертація Онишківа З. М. «Система підготовки майбутніх учителів початкових класів до роботи в загальноосвітніх навчальних закладах сільської місцевості»

Відгук офіційного опонента д.пед.н., проф. Іванюк Г. І.

Відгук офіційного опонента д.пед.н., проф. Пріми Р. М.

Відгук офіційного опонента д.пед.н., проф. Тарасенко Г. С.


Автореферат Водяної О. В. «Професійна підготовка майбутніх соціальних працівників до соціального супроводу сімей, в яких перебувають діти під опікою»

Дисертація Водяної О. В. «Професійна підготовка майбутніх соціальних працівників до соціального супроводу сімей, в яких перебувають діти під опікою»

Відгук офіційного опонента д.пед.н., проф. Козубовської  І. В.

Відгук офіційного опонента к.пед.н. Дужої-Задорожної М. П.


Автореферат Данюк М. І. «Формування професійнозначущих якостей майбутніх молодших спеціалістів сестринської справи у процесі фахової підготовки»

Дисертація Данюк М. І. «Формування професійнозначущих якостей майбутніх молодших спеціалістів сестринської справи у процесі фахової підготовки»

Відгук офіційного опонента д.пед.н., проф. Мельничук І. М.

Відгук офіційного опонента к.пед.н. Мазепи Х. П.

Menu
Гаряча лінія
телефон: 43-58-80 email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси
Natural Natural Natural