Біланик Ірина Богданівна

Біланик Ірина Богданівна

Викладач кафедри математики
та методики її навчання
Профілі: 
     ORCID
     Publon
     ScopusБіографія

Народилася 25 вересня 1994 року в селі Косів Чортківського району Тернопільської області.

У 2011 році закінчила із відзнакою Косівську школу і вступила на фізико-математичний факультет Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка, який закінчила у 2017 році із відзнакою.

Паралельно з цим навчалася на філологічному факультеті  Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка (заочна форма навчання) за спеціальністю “Журналістика”. У 2016 році отримала диплом спеціаліста з відзнакою.

У листопаді 2019 стала лауреатом премії молодих учених та дослідників Львівської обласної державної адміністрації та обласної ради. Була відзначена за наукові дослідження, які сприяють соціально-економічним перетворенням у регіоні й утверджують високий статус науковців Львівщини в Україні та світі.

У період із листопада 2017 року по травень 2021 року навчалася у аспірантурі Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача Національної академії наук України. 

21 жовтня 2021 року у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника відбувся захист дисертації “Необмежені множини умовної збіжності гіллястих ланцюгових дробів спеціального вигляду”, за результатами якого їй було присвоєно науковий ступінь доктора філософії зі спеціальності «Математика».

З 2021-2022 навчального року викладач Центру довузівської підготовки ТНПУ ім. В. Гнатюка.


Автор наукових публікацій.

Учасник міжнародних та всеукраїнських наукових, науково-практичних конференцій.

Коло наукових інтересів: теорія апроксимації, теорія функції комплексної змінної, гіллясті ланцюгові дроби, неперервні дроби. 

Викладає дисципліни: математичний аналіз, вища математика, міра та інтеграл, функціональний аналіз.

Основні публікації за спеціальністю

Статті:
1. Bilanyk I., Bodnar D. Convergence criterion for branched contіnued fractions of the special form with positive elements // Carpathian Math. Publ. – 2017. – 9, № 1. – P. 13 – 21. doi: 10.15330/cmp.9.1.13-21
2. Біланик І. Б., Боднар Д. І. Про збіжність гіллястих ланцюгових дробів у кутових областях // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2017. – 60, № 3. – С. 60 – 69.
3. Bilanyk I., Bodnar D., Buyak L. Representation of a quotient of solutions of a four-term linear recurrence relation in the form of a branched continued fraction // Carpathian Math. Publ. – 2019. – 11, № 1. – P. 33 – 41. doi: 10.15330/CMP.11.1.33-41
4. Bilanyk I. A truncation error bound for some branched continued fractions of the special form, Mat. Stud. 52 (2019), 115–123. doi:10.30970/ms.52.2.115-123
5. Біланик І. Б., Боднар Д. І. Оцінки швидкості поточкової та рівномірної збіжності гіллястих ланцюгових дробів з нерівнозначними змінними // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2019. – 62, № 4. – С. 72 – 82.


Тези та матеріали конференцій:

9. Біланик І. Б., Боднар Д. І. Параболiчнi областi збiжностi гiллястих ланцюгових дробiв спецiального вигляду // Всеукраїнська наук. конф. «Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу» (4 – 27 лютого 2016 р., Ворохта). – Тези допов. – Івано-Франківськ : Прикарп. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – 2016. – С. 57.
10. Біланик І. Б., Боднар Д. І. Критерій збіжності гіллястих ланцюгових дробів з додатними елементами // Всеукраїнська наук. конф. «Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу» (22 – 25 лютого 2017 р., Ворохта). – Тези допов. – Івано-Франківськ : Прикарп. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – 2017. – С. 54.
11.Біланик І. Б., Боднар Д. І. Про параболічні області збіжності гіллястих ланцюгових дробів спеціального вигляду // Міжнар. наук. конф. «Теорія наближення функцій та її застосування», присвяч. 70-річчю з дня народження члена-кореспондента НАН України, проф. О. І. Степанця (28 травня – 3 червня 2017 р., Слов'янськ). – Тези допов. – Київ : Ін-т математики НАН України, 2017. – С. 43.
12. Біланик І. Б., Боднар Д. І., Бубняк М. М. Деякі області збіжності гіллястих ланцюгових дробів спеціального вигляду // Міжнар. конф. молодих математиків, присвяч. 100-річчю з дня народження академіка НАН України, проф. Ю. О. Митропольського (7 – 10 червня 2017 р., Київ). – Тези допов. – Київ : Ін-т математики НАН України, 2017. – С. 40.
13. Біланик І. Б., Боднар Д. І., Чорний В. З. Оцінка швидкості збіжності гiллястих ланцюгових дробiв спецiального вигляду у кутових областях // Всеукраїнська наук. конф. «Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу» (27 лютого – 2 березня 2018 р., Ворохта). – Тези допов. – Івано-Франківськ : Прикарп. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – 2018 – С. 37.
14. Біланик І. Б., Боднар Д. І., Чорний В. З. Про оцінку швидкості збіжності гіллястих ланцюгових дробів спеціального вигляду // Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми механіки та математики» (22 – 25 травня 2018 р., Львів). Тези допов. – Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України. – 2018. – Т. 3. – Режим доступу до ресурсу : www.iapmm.lviv.ua/mpmm2018
15. Біланик І. Б., Боднар Д. І. Оцінка швидкості збіжності гіллястих ланцюгових дробів спеціального вигляду // Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми математики та її застосування в природничих науках і інформаційних технологіях», присвяч. 50-річчю факультету математики та інформатики Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича (17 – 19 вересня 2018 р., Чернівці). – Тези допов. – Чернівці : Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – 2018. – С. 167.
16. Біланик І. Б., Боднар Д. І. Кутові області збіжності гіллястих ланцюгових дробів спеціального вигляду // VІ Всеукраїнська наукова конференція ім. Б. В. Василишина «Нелінійні проблеми аналізу» (26 –28 вересня 2018 р., Івано-Франківськ). – Тези допов. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарп. нац. ун-ту ім. В.Стефаника, 2018. – С. 8.
17. Bilanyk I., Bodnar D., Buyak L, Voznyak O. Representation of a quotient of solutions of a linear recurrence relation in the form of a branched continued fraction // Всеукраїнська наук. конф. «Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу» (25 лютого – 1 березня 2019 р., Ворохта). – Тези допов. – Івано-Франківськ : Прикарп. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – 2019. – С. 22.
18. Біланик І. Б. Про збіжність гіллястих ланцюгових дробів у параболічних областях // Конференція молодих вчених «Підстригачівські читання – 2019» (Львів, 27 – 29 травня 2019 р., Львів). – Режим доступу до ресурсу : http://www.iapmm.lviv.ua/chyt2019/abstracts/Bilanyk.pdf 
19. Біланик І. Б. Оцінка швидкості збіжності двовимірних гіллястих ланцюгових дробів спеціального вигляду у деяких кутових областях // Міжнар. конф. молодих математиків (6 – 8 червня 2019 р., Київ). – Тези допов. – Київ : Ін-т математики НАН України, 2019. – С. 102.
20. Біланик І. Б., Боднар Д. І. Про збіжність гіллястих ланцюгових дробів спеціального вигляду в кутових областях // Міжнародна наукова конференція «Функціональні методи теорії наближень, диференціальних рівняннях та обчислювальній математиці IV» присвячена 100-річчю з дня народження В. К. Дзядика (20 – 26 червня 2019 р., Світязь, Україна). – Тези допов. – Київ : Ін-т математики НАН України. – 2019. – С. 33.
21. Bodnar D. I. Bilanyk I. B. Vovnyak O. G. Some unlimited convergence domains of branched continued fractions of the special form // Всеукраїнська наук. конф. «Теорія наближень і її застосування» з нагоди 70-річчя В. Ф. Бабенка (3 – 5 жовтня 2019 р., Дніпро). – Тези допов. – Дніпро : ДНУ ім. О. Гончара, 2019. – С. 52.
22. Bodnar D. I. Bilanyk I. B. On convergence of branched continued fractions of the special form with positive elements // International Conference “Infinite Dimentional Analysis and Topology” dedicated to the 70th anniversary of Professor Oleh Lopushansky (October 16 – 20, 2019, Ivano-Frankivsk). – P. 7.
23. Біланик І. Б., Боднар Д. І. Оцінка швидкості збіжності гіллястих ланцюгових дробів з нерівнозначними змінними // Всеукраїнська наук. конф. «Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу» (26 лютого – 1 березня 2020 р., Ворохта). – Тези допов. – Івано-Франківськ : Прикарп. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – 2020. – С. 35-36. 
24. Біланик І. Б. Оцінка швидкості поточкової збіжності гіллястих ланцюгових дробів з нерівнозначними змінними // Конференція молодих вчених «Підстригачівські читання – 2020» (Львів, 26 – 28 травня 2020 р., Львів). – Режим доступу до ресурсу : http://iapmm.lviv.ua/chyt2020/abstracts/Bilanyk.pdf
25. Wojtowicz М., Bodnar D., Shevchuk R., Bodnar O., Bilanyk I. The Monte Carlo Type Method of Attack on the RSA Cryptosystem // International Conference «Advanced Computer Information Technologies» (September 16-18, 2020, Deggendorf, Germany). – Conference Proceedings. – P. 755 – 758.
26. Bilanyk I., Voznyak O. On The Convergence Of Multidimensional S-Fractions With Independent Variables // 11th International Skorobohatko Mathematical Conference (October 26–30, 2020, Lviv, Ukraine). – P. 14.
27. Bilanyk I., Bodnar D., Voznyak O. Multidimensional analogue of Thron's theorem about twin parabolic convergence regions for continued fractions. International Online Workshop on Approximation Theory (March 19-21, 2021, Ivano-Frankivsk, Ukraine). P. 8–9.
28. Біланик І. Параболічні області збіжності гіллястих ланцюгових дробів спеціального вигляду. Конференція молодих вчених «Підстригачівські читання – 2021» (Львів, 26 – 28 травня 2021 р., Львів).  Режим доступу до ресурсу : http://www.iapmm.lviv.ua/chyt2021/abstracts/Bilanyk.pdf 
29. Біланик І. Параболічна область збіжності гіллястих ланцюгових дробів спеціального вигляду. Міжнар. конф. молодих математиків (3 – 5 червня 2021 р., Київ). Тези допов. Київ : Ін-т математики НАН України, 2021. С. 119.
30. Bodnar D. I., Bilanyk I. B. Unbounded conditional convergence regions of branched continued fractions of the special form. International online Conference "Complex Analysis and Related Topics"  dedicated to the  90th anniversary of A. A. Gol'dberg (June 28 – July 1, 2021, Lviv). P. 10.
Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси