Кафедра математики та методики її навчання

Кафедра математики та методики її навчання

В.о. завідувача: Гоменюк Ганна Володимирівна                         кандидат педагогічних наук, доцент

Диспетчер: Вовчук Наталія Іванівна

Поштова скринька: fizmat.km@gmail.comАдреса: вул. В.Винниченка, 10, каб. 438, м. Тернопіль Кафедра математики запрошує на навчання Кафедра математики

Кафедра математики та методики її навчанняКафедра математики та методики її навчання

  


Історія кафедри

Кафедра математики та методики її навчання - 1Кафедра математики та методики її навчання - 2

Кафедра створена 1 вересня 2013 року в результаті об'єднання кафедр математичного аналізу та математики і методики її викладання.У 1940 році у Кременецькому учительському інституті був відкритий фізико-математичний факультет. Тоді на факультеті існувала кафедра фізики і математики, яку очолював доц. Кікець Ю. О. У 1950 році після реорганізації Кременецького учительського інституту в педагогічний була створена кафедра вищої математики, якою далі керував доц. Кікець Ю.О., а з 1968 року – доц. Касьяненко М. Д.Після перебазування у 1969 році інституту з міста Кременець у місто Тернопіль на фізико-математичному факультеті з кафедри вищої математики було утворено дві кафедри: кафедру математичного аналізу, якою керував доц. Галіцин А. С. і кафедру математики та методики її викладання, яку очолював Маланюк М. П.У різні роки завідувачами кафедри математики і методики її викладання працювали: доц. Маланюк М. П., доц. Янченко Г. М., доц. Гап’юк Я. Ф., доц. Тадеєв В. О., доц. Підручна М. В. На кафедрі працювали в різні часи такі викладачі: канд. пед. наук, доценти: Гап’юк Я. Ф., Підручна М. В., Янченко Г. М., Волчаста М. М., Кирилецький І.М; канд. техн. наук, доцент Тадеєв В. О.; канд.. фіз..-мат. наук: Галан В,Д., Кравчук В.,Р.; асистенти: Русіна Л.В., Маховик О.В., Ковальчук О. Р.Кафедра математичного аналізу ТДПУ була утворена в 1973 році на базі кафедри математики. Першим завідувачем кафедри був кандидат фізико-математичних наук, доцент А.М. Ломакович. Надалі завідувачами кафедри були: доц. Галан Д.М., доц.. Габрусєв В.Г., проф.. Хома Г.П., доц. Лотоцький В.А. На кафедрі математичного аналізу працювали: доктор фіз.-мат. наук, професор Г. П. Хома; канд. фіз.-мат. наук, професори А. М. Ломакович, В.Й. Горбайчук; канд. фіз.-мат. наук, доценти Д. М. Галан, В. Г. Габрусєв, М.О Талюш., О.М. Габрель, В.А. Лотоцький, В.З. Чорний, М.І. Громяк, Л.Г. Хохлова, канд. пед. наук, викладач Г.В. Дідик., канд. фіз..-мат., викладач Р.І. Качурівський., асистент Т.М. Стаднік.1 вересня 2013 року в результаті об’єднання двох кафедр була створена кафедра математики та методики її навчання, яку очолив канд. фіз.-мат. наук, доцент В.А. Лотоцький. З 2014 р. до 2020 року завідувачем кафедри був канд. фіз.-мат. наук, доцент В.З. Чорний. З 2020 року обов’язки завідувача кафедри математики та методики її навчання виконує Гоменюк Г.В.

Склад кафедриПрофесори

Ачкан Віталій Валентинович – доктор педагогічних наук;
Боднар Дмитро Ількович – доктор фізико-математичних наук;
Грод Іван Миколайович – доктор фізико-математичних наук.

Доценти

Громяк Мирон Іванович – кандидат фізико-математичних наук;
Хохлова Лариса Григорівна – кандидат фізико-математичних наук.
Гоменюк Ганна Володимирівна – кандидат педагогічних наук;
Бойко Андрій Романович – кандидат технічних наук
Бондар Іванна Анатоліївна  кандидат фізико-математичних наук


Викладачі

Біланик Ірина Богданівна – доктор філософії зі спеціальності «Математика»

Асистент

Гетманюк Оксана Іванівна   аспірантка

Кафедра готує за такими освітніми програмами:
 • Середня освіта (Математика, інформатика)
 • Середня освіта (Математика, фізика)
 • Комп’ютерна математика
Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:Для бакалаврів фізико-математичного факультету читаються такі курси:
 • Математичний аналіз
 • Елементарна математика
 • Лінійна алгебра
 • Аналітична геометрія
 • Алгебра і теорія чисел
 • Основи геометрії
 • Диференціальна геометрія та топологія
 • Методика навчання математики
 • Диференціальні рівняння
 • Функціональний аналіз
 • Комплексний аналіз
 • Теорія ймовірностей та математична статистика
 • Олімпіадні задачі з математики
 • Методи математичної фізики
 • Рекреаційна математика
Для магістрів фізико-математичного факультету читаються такі курси:
 • Методика наукових досліджень
 • Методи математичних доведень
 • Математичні методи дослідження операцій
 • Методика навчання математики
 • Вибрані питання вищої математики
 • Нестандартні задачі з математики 
 • Асимптотичні методи у математиці
 • Новітні досягнення у математиці

Напрями наукової роботи кафедри математики та методики її навчання:
1. Рівняння математичної фізики (Громяк М.І., Хохлова Л.Г.). 

2. Чисельно-аналітичні методи дослідження розв’язків крайових задач (Хохлова Л.Г.). 

3. Періодичні та асимптотично-періодичні розв’язки систем диференціально-функціональних рівнянь нейтрального типу та їх властивості (Громяк М.І.).

4. Інноваційна педагогічна діяльність учителя математики (Ачкан В.В.)

5. Крайові задачі для лінійних та нелінійних систем інтегро-диференцівльних рівнянь (Бондар  І.А.)

6. Звичайні диференціальні рівняння та теорія коливань (Грод І.М.).

7. Аналітична теорія гіллястих ланцюгових дробів (Боднар Д.І., Біланик І.Б.).
 
8. Формування логічного складника математичної компетентності учнів основної школи (Мілян Р.С.). 

9.  Методи дослідження пластичних деформацій в армованих та композитних матеріалах (Бойко А.Р.).
 
Співпраця:
Кафедра математики та методики її навчання підтримує міцні зв’язки з провідними науковими та освітніми закладами нашої держави: 
1. Інститут математики НАН України. 

2. Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України.

3. Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України.

4. Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

5. Український державний університет імені Михайла Драгоманова.

6. Львівський національний університет імені Івана Франка.

7. Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.

8. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки.

9. Західноукраїнський національний університет.

10. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

11. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.

12. Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси