Кафедра  інформатики та методики її навчання


logo-kaf_inf 

Завідувач кафедриГенсерук Галина Романівна кандидат педагогічних наук, доцент


 Диспетчер: Талюш Галина  Володимирівна

 Поштова скринька: inf.tnpu@gmail.com


Сайт кафедри: http://kafinf.tnpu.edu.ua


Презентаційні матеріали для абітурієнтівКафедра інформатики та методики її навчання здійснює підготовку фахівців за спеціальностями 014.09 Середня освіта (Інформатика), 122 Комп'ютерні науки (Інженерія ігрових проектів), 122 Комп'ютерні науки (Digital-аналітика)які після виконання навчального плану отримують ступінь бакалавра (4 роки, денна форма навчання) та магістра за спеціальністю  014.09 Середня освіта (Інформатика) (1,4 роки, денна / заочна форма навчання).
 
Студенти мають можливість здобути подвійний диплом — український та європейського зразка.


На кафедрі функціонують

 • STEM-центр «Цифрові ерудити»;

 • Міжнародний тренінговий центр «Освітня інноватика»;

 • Спільна науково-дослідна лабораторія з питань застосування технологій «хмарних обчислень» в освіті ТНПУ імені Володимира Гнатюка й Інституту інформаційних технологій і засобів навчання  Національної академії педагогічних наук України;

 • Спільна міжнародна (Україна-Польща) науково-дослідна лабораторія «Комп’ютерні методи структурування лексичної семантики»;

 • Науково-дослідна лабораторія електронного навчання.


Склад кафедри

2 професори:

доктор педагогічних наук, професор Цідило Іван Миколайович
доктор педагогічних наук, професор Романишина Оксана Ярославівна


13 доцентів: 
кандидат педагогічних наук Балик Надія Романівна  
кандидат педагогічних наук Барна Ольга Василівна  
кандидат педагогічних наук Габрусєв Валерій Юрійович  
кандидат педагогічних наук Генсерук Галина Романівна  
кандидат фізико-математичних наук Грод Інна Миколаївна  
кандидат педагогічних наук Карабін Оксана Йосифівна 
кандидат педагогічних наук Лещук Світлана Олексіївна   
кандидат фізико-математичних наук Мартинюк Сергій Володимирович  
кандидат педагогічних наук Олексюк Василь Петрович
кандидат фізико-математичних наук Струк Оксана Олегівна 
кандидат біологічних наук Шмигер Галина Петрівна
кандидат фізико-математичних наук Вельгач Андрій Володимирович


3 асистенти: 
Василенко Ярослав Пилипович 
Лень Андрій Володимирович
Маланюк Надія Богданівна 
Скасків Ганна Михайлівна

Історія кафедри


Кафедра інформатики створена у 1988 році на базі кафедри математичного аналізу. 
Першими викладачами цієї кафедри стали: доцент Слєдзінський І. Ф., доцент Піх З. А., доцент Ломакович А. М., старший викладач Дідик Г. В., інженером кафедри працював Господарський Я. Г., лаборантом – Маланюк П. М. 
Керівництво кафедрою здійснювали: Слєдзінський І. Ф. (до 1999 р.), Мартинюк С. В. (до 2004 р.), Маланюк П. М. (до 2009 р.), Балик Н. Р. (на даний час). У різні роки на кафедрі працювали: доктор технічних наук Приймак М. В., доктор фізико-математичних наук Боднар Д. І.


 

Напрями наукової роботи

1. Розвиток сучасної STEM-освіти та навчання протягом життя.
Методика формування цифрових компетентностей в системі підготовки школярів; створення навчально-методичних комплексів для освітніх закладів на основі діяльнісного та компетентнісного підходів; сучасні засоби геймифікації для підтримки діяльнісного навчання інформатики. 

2. 3D-технології та технології віртуальної реальності
Теоретичні та практичні аспекти 3D конструювання. 

3. Наукове обґрунтування та методичний супровід технологій хмарних обчислень.
Розробка гібридної моделі хмарної інфраструктури фізико-математичного факультету, яка передбачає інтеграцію загальнодоступних (Google Suite, Microsoft Office 365) приватних (Microsoft Windows Azure, Apache CloudStack) хмар. Розробка віртуальних хмарних лабораторій інформатичних дисциплін, які містять: шаблони та розгорнуті екземпляри віртуальних комп’ютерів,        віртуальні мережі, ЕНМК відповідних навчальних курсів; хмарні засоби організації навчального процесу, збереження даних, комунікації студентів. 

4. Розробка та впровадження технологій електронного та дистанційного навчання.
Підготовка фахівців в галузі електронного навчання; вивчення передового досвіду з навчально-методичного забезпечення e-learning; підготовка електронних навчально-методичних комплексів дисциплін; підготовка методичних рекомендацій з використання ЕНКМД у навчальному процесі; участь у науково-практичних конференціях, симпозіумах, семінарах з розвитку системи електронного та дистанційного навчання; підвищення кваліфікації викладачів університету з питань розробки та використання електронних навчально-методичних матеріалів для програми дистанційного навчання.


Інформація для абітурієнтів

Наші переваги

 • сучасні знання з комп’ютерних наук та інформаційних технологій, що ґрунтуються на математичних дисциплінах із врахуванням найновішого світового досвіду ІТ-освіти;
 • поглиблене вивчення англійської мови;
 • викладачі — працівники ІТ-фірм;
 • практично-орієнтоване навчання: комп’ютерні та виробничі практики, стажування в ІТ-компаніях;
 • розвиток практичних і бізнес-орієнтованих навичок;
 • цікаве, живе студентське життя, зустрічі з відомими людьми;
 • можливості наукового та творчого зростання;
 • 100% працевлаштування після завершення навчання.

Ким можуть працювати випускники

 • прикладний чи системний програміст;
 • адміністратор системи;
 • адміністратор баз даних;
 • науковий співробітник;
 • викладач вищого навчального закладу;
 • учитель інформатики у школах, ліцеях та гімназіях.

Навчальні предмети, які вивчають студенти спеціальності «Інформатика»

1 курс
Основи інформатики
Комп'ютерні мережі та інтернет
Архітектура комп’ютерів та конфігурування комп’ютерних систем
Операційні системи
Програмне забезпечення комп’ютерних систем
Комп’ютерна практика
2 курс
Комп’ютерні мережі та інтернет
Програмування
Дискретна математика
Основи теорії графів
Бази даних та інформаційні системи
Комп’ютерна графіка
Сервісні програми
Комп’ютерна практика

3 курс
Інформаційно-комунікаційні технології
Програмування
Математична логіка і теорія алгоритмів
Аналіз алгоритмів
Web-програмування
Практикум розв’язування задач з інформатики
Технології документообігу
Теорія інформації і кодування
Методи оптимізації та дослідження операцій
Комп’ютерна практика
4 курс
Методика навчання інформатики
Методи обчислень
Комп’ютерне моделювання
Аналіз алгоритмів
Web-програмування
Математична економіка
Мультимедійні технології
Програмування для мобільних платформ
Сучасні технології програмування
Комп’ютерна практика

Магістратура
Основи робототехніки
Основи наукових досліджень
Алгоритми і теорія складності
Адміністрування комп’ютерних мереж
Розробка розподілених систем
Сучасні операційні системи
Методика навчання інформатики у вищій школі
Комп’ютерні інформаційні технології в освіті і науці
Програмна інженерія
Спеціалізовані мови програмування
Соціально-правові питання інформатики
Основи хмарних технологій
Сучасні web-технології
Спецкурс (3D-технології)


Розвиток соціального партнерства кафедри

Кафедра розглядає соціальне партнерство як залучення широкого кола зацікавлених осіб, організацій, органів влади усіх рівнів, бізнес-середовища, співтовариств та об’єднань в Україні та закордоном в узгоджене, відповідальне та взаємовигідне обговорення та розв’язання проблем розвитку науково-освітнього та соціокультурного простору.
Соціальне партнерство сприяє розвитку університету та кафедри як відкритої освітньої системи, що усвідомлює міру своєї соціальної відповідальності перед партнерами та суспільством у цілому.
Особливий акцент робиться на взаємодії із працедавцями, співпраці з українськими та міжнародними ІТ-компаніями, громадськими організаціями. Науковці кафедри працюють над створенням мережі площадок для апробації моделі соціального партнерства, участі у соціально-значимих заходах, проектах, їх ініціації.
Розвиток партнерства як одного із засобів професіоналізації, соціалізації і самореалізації студентів та викладачів відноситься до ключових завдань кафедри. Кафедра інформатики та методики її навчання відкрита для співпраці і шукає партнерів для взаємовигідного співробітництва.

Кафедра щорічно проводить ACM ICPC 1/4 фіналу першості світу з програмування (Південно-Західний регіон)

ІІ -етап Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування, АСМ-ІСРС у Південно-Західному регіоні  http://kafinf.tnpu.edu.ua/photos/registration/

Відкриття  http://kafinf.tnpu.edu.ua/photos/opening/

Пробний Тур http://kafinf.tnpu.edu.ua/photos/test_tour/

Основний Тур http://kafinf.tnpu.edu.ua/photos/general_tour/

Підсумки    http://kafinf.tnpu.edu.ua/photos/end_acm/

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ДРУК на 3D-принтері


 Stem


Тернопільський замок

stem 2


Кременецький замок

stem 3

STEM-ЦЕНТР КАФЕДРИ

Stem logo

 

http://kafinf.tnpu.edu.ua/stem-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/

http://stem.tnpu.edu.ua/

 

Європейський тиждень коду


Europian week of code

Europian week of code 2

Europian week of code 3

Фестиваль «STEM-креатон»

Stem picture 1

Stem picture 2

Stem picture 3

Stem picture 4

“ЦИФРОВІ” канікули школярів


НАУКОВІ ПІКНІКИ

Science picknics 1

 

TERNOPIL SMART CITY HACKATHON   2016

TERNOPIL SMART CITY HACKATHON  2016


СУЧАСНІ КОМП’ЮТЕРНІ ЛАБОРАТОРІЇ КАФЕДРИ

 Аудиторія № 403 

25 робочих місць

 КОМП’ЮТЕРНІ ЛАБОРАТОРІЇ КАФЕДРИ


Аудиторія № 412
25 робочих місць

 КОМП’ЮТЕРНІ ЛАБОРАТОРІЇ КАФЕДРИ 2


Аудиторія № 417
20 робочих місць

 КОМП’ЮТЕРНІ ЛАБОРАТОРІЇ КАФЕДРИ 3

Аудиторія № 406
18 робочих місць
Аудиторія № 427
20 робочих місць

 КОМП’ЮТЕРНІ ЛАБОРАТОРІЇ КАФЕДРИ 4Аудиторія №003 
14 робочих місць

 КОМП’ЮТЕРНІ ЛАБОРАТОРІЇ КАФЕДРИ 5


 СТУДЕНТСЬКЕ ДОЗВІЛЛЯ 


ТУДЕНТСЬКЕ ДОЗВІЛЛЯ 1

ТУДЕНТСЬКЕ ДОЗВІЛЛЯ 2

ТУДЕНТСЬКЕ ДОЗВІЛЛЯ 3

ТУДЕНТСЬКЕ ДОЗВІЛЛЯ 4

ТУДЕНТСЬКЕ ДОЗВІЛЛЯ 5  Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси