Грод Інна Миколаївна


Грод І.М.

Кандидат фізико-математичних наук,  доцент     

 

Профілі:
     Google Scholar
     ORCID
     ResearchGate
     ResearchID
     Scopus        
У 1986 році закінчила Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича за спеціальністю «Математика».

В 1990 році почала працювати на кафедрі інформатики та методики викладання інформатики.

У 1996 році захистила кандидатську дисертацію (Інститут математики НАН України, м. Київ) та здобула науковий ступінь кандидата фізико-математичних за спеціальністю 01.01.02 – Диференціальні рівняння.

У 1998 році отримала звання доцента кафедри інформатики та методики її навчання.

1998 – по даний час – доцент кафедри інформатики та методики її навчання ТНПУ імені Володимира Гнатюка.


Стажування

Проходила стажування в Інституті математики АН України, в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича на базі кафедри математичного моделювання.


Підвищення кваліфікації

Отримані сертифікати про проходження курсів на міжнародній онлайн платформі дистанційної освіти Coursera.


Сфера наукових інтересів

Прикладне застосування математики. Виконавець наукового проекту Development of students’ mathematical competencies through Digital Mathematical Modeling (DeDiMaMo), CPEA-ST-2019/10067 (Україна – Норвегія). Член журі Всеукраїнської олімпіади з інформатики та з інформаційних технологій.


Основні публікації

Автор та співавтор понад 160 наукових публікацій, навчальних та навчально-методичних посібників, 3 колективних монографій. Неодноразово брала участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах.


Вибране

  1. Project-based learning in a computer modelling course. Balyk, N.Grod, I.Vasylenko, Y.Oleksiuk, V.Rogovchenko, Yu. Journal of Physics: Conference Series, 2021, 1840(1), 012032

  2. Nadiia Balyk, Inna Grod, Yaroslav Vasylenko, Galyna Shmyger, Vasyl Oleksiuk. The Methodology of Using Augmented Reality Technology in the Training Future Computer Science Teachers. International Journal of Research in E-learning Vol. 7 (1), 2021, pp. 1–20. [ISSN 2451-2583 (Print), ISSN 2543-6155 (Online)], published by the University of Silesia Press

  3. Інна Грод, Світлана Лещук, Василь Олексюк. Організація процесу постановки і розвʼязування прикладних задач як засіб підвищення якості вивчення інформатики у закладах вищої освіти. Наукові записки. Серія: педагогіка. — 2021. — № 2. С. 144–153.

  4. І. М. Грод, 2 І. В. Загороднюк, 1Л. О. Шевчик, 3Н. Я. Кравець. Моделювання чисельності гризунів у лісових біотопах західного поділля (на прикладі Myodes Glareolus). Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Біол., 2021, Т. 81, № 1–2. С. 19-30.

  5. A computer simulation of population reproduction rate on the basis of their mathematical models. Tsidylo, I.M.Shevchyk, L.O.Hrod, I.M.Solonetska, H.V.Shabaga, S.B. Journal of Physics: Conference Series, 2022, 2288(1), 012014

  6. Грод І., Балик Н., Василенко Я., Мартинюк С., Олексюк В., Барна О. Веб-сервіс планування робіт з використанням мережевого графа. Фізико-математична освіта. 2022. Том 34( 2). С. 18–25.

  7. Stellarium Virtual Environment as a Means of Implementing Interdisciplinary Connections during the Study of Astronomy. Mokhun, S.Fedchyshyn, O.Kasianchuk, M., Chopyk, P., Hrod, I.Leshchuk, S. 2023 13th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2023 - Proceedings, 2023, страницы 646–649

  8. Аналіз динаміки чисельності популяції кабана дикого Sus scrofa (Linnaeus, 1758) у рамках моделі Ферхюльста / І. М. Грод, Л. О. Шевчик, Г. М. Голіней [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – Т. 83, № 1–2. – С. 49-59. DOI : 10.25128/2078-2357.23.1–2.8


Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Офіційна скринька
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси