Карабін Оксана Йосифівна

Карабін Оксана Йосифівна
Кандидат педагогічних наук

Доцентmail: karabin@tnpu.edu.ua


Профілі:
    Google Scholar

    ORCID

    ResearchGate

    ResearchID

    Scopus
Біографія

У 1986 р. закінчила Червоноградську загальноосвітню школу № 13 Львівської обл. з відзнакою. Упродовж 1986–1992 рр. навчалася в Тернопільському державному педагогічному інституті за спеціальністю «Математика», здобувши кваліфікацію «Вчитель математики, інформатики і обчислювальної техніки».

Із 1992 p. працює у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка на фізико-математичний факультеті. У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка) та здобула наукову ступінь із спеціальності 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти». У 2018 р. отримала вчене звання доцента кафедри інформатики і методики її викладання.


Викладає навчальні дисципліни

«Математична логіка і теорія алгоритмів»,

«Теорія інформації і кодування»,

«Комп’ютерна математика»,

«Основи вебдизайну», 

«Комп’ютерна графіка»,

«СІТ навчання»,

«Цифрові технології в освіті і науці: тренінг-курс».


Тренер освітніх стартапів  

Тренер програми «Intel@Навчання для майбутнього» (із 2006 р). Тренер освітніх стартапів: «Розвиток системи проектного менеджменту» (2014 р.), «Розробка медіаресурсів для створення відкритого «co-learning» центру з популяризації ідей Хартії Вільної людини» (2015 р.), «ІКТ-інструменти для формування навичок XXI століття» (2016 р.), «Розробка інноваційних навчальних проектів на засадах концепції нової української школи» (2017 р.), «Інноваційні підходи до застосування ІКТ та компетентнісного навчання в умовах нової української школи» (2018 р.), «Цифрові технології в умовах інтегрованого навчання» (2019 р.), «Цифрова освіта: соціально-інноваційні проєкти сталого розвитку університету та громади» (2020–2022 рр.), «Проєкти нової української школи: синергія інтеграції та цифровізації» (2023 р.).


Сфера наукових інтересів  

Вища педагогічна освіта. Освітні та інформаційні технології. Електронне навчання. STEM-освіта. Віртуальна реальність. Криптографія. Захист інформації та приватність. Машинне навчання. Обробка природних мов.


Стажування 

04.11.2019 – 05.06.2020, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, кафедра інформаційних технологій та програмування. Тема: «Професійний саморозвиток та сучасні цифрові технології навчання у контексті функціонування системи управління якістю у ЗВО».

17.09.2015 – 17.03.2016, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, кафедра комп’ютерних наук. Тема: «Організація навчально-виховної, методичної та науково-дослідної роботи, вивчення досвіду викладання комп’ютерних наук і технологій з метою вдосконалення професійної майстерності».


Підвищення кваліфікації 

04.04.2023 – 31.05.2023, DigIn.Net 2; German-Ukrainian Digital Innovation Network 2; International Internship «Digital Future: Blended Learning»; № DN 202305083. Kötgen (DE)-Kyiv (UA)-Odesa (UA)-Ternopil (UA).


04.05.2022 – 10.06.2022, DigIn.Net 2; German-Ukrainian Digital Innovation Network 2; International Internship «Digital Future: Blended Learning»; № DN 202205058. Kötgen (DE)-Kyiv (UA)-Odesa (UA)-Ternopil (UA).


05.05.2021 – 15.06.2021, POLISH-UKRAINIAN FOUNDATION «THE INSTITUTE OF INTERNATIONAL ACADEMIC AND SCIENTIFIC COOPERATION»; THEOLOGICAL ACADEMY OF THE UNIVERSITY OF CARDINAL STEFAN VYSHINSKY IN WARSAW; № KW-150621/022;15.06.2021. Warszawa, Polska.


06.11.2017 – 19.11.2017, Духовна Академія Університету Кардинала Стефана Вишинського; Сертифікований курсу підвищення кваліфікації згідно європейського освітнього проекту «Інновації в науці та освіті: виклики сучасності», м. Варшава, Польща,


11.04.2016 – 11.07.2016, Вища Школа Лінгвістична; Сертифікований курс підвищення кваліфікації згідно європейського освітнього проєкту «Інноваційні методи і технології навчання: Нові тенденції в європейській освітній практиці» (Освіта: професійна освіта (IT-освіта). Комп’ютерні науки: Інформатика), м. Ченстохово, Польща,


15.04.2016 – 5.07.2016, Вища Школа Лінгвістична; Сертифікований курс підвищення згідно європейського освітнього проекту «Інноваційні методи і технології навчання: Нові тенденції в європейській освітній практиці» (Комп’ютерні науки і ІТ), м. Ченстохово, Польща.


Отримані сертифікати про проходження курсів на міжнародній онлайн платформі дистанційної освіти Coursera: Graphic Design Elements for Non-Designers (Textual Elements of Design: Fonts, Typography, and Spacing; Print and Digital Elements of Design: Branding and User Experience; Basic Elements of Design: Design Principles and Software Overview; Graphic Elements of Design: Color Theory and Image Formats), University of Colorado Boulder, 2020; Математика і Python для аналізу даних, Moscow Institute of Physics and Technology, 2020; Основи програмування на Python, National Research University Higher School of Economics, 2020.


Основні наукові публікації  

Автор більше 160 науково-методичних публікацій, з них 150 наукових та 10 навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях. Брала участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференціях.


Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси