Мацюк Віктор Михайлович

Мацюк копія

mail: mvm279@i.ua


Профілі:    GoogleScholar 
                  ORCID 
                  ResearcherID 

                  Scopus


Народився 27 вересня 1962р. у Заліщицькому районі Тернопільської області. У 1978р. закінчив Вербовецьку середню школу Лановецького району.

Під час навчання на фізико-математичному факультеті Тернопільського педагогічного інституту був активним учасником проблемної групи з теоретичної фізики, захоплювався читанням художньої літератури, цікавився філософією та психологією.

Після закінчення педагогічного інституту отримав направлення в Дніпропетровськ, де працював вчителем фізики.

У 1986-88р.р. проходив військову службу у м. Оренбург.

З 1988р. працює на кафедрі фізики. З 1991р. член Українського фізичного товариства, яке засноване у 1990р., і сприяє фізичним дослідженням, створенню нових технологій та поширенню знань з фізики.

У 1997р. захистив кандидатську дисертацію. Автор понад 60 наукових публікацій, серед яких науково-методичні посібники, методичні рекомендації, спецкурс з методики викладання фізики.

У 2001р. був активним засновником Всеукраїнської комп’ютерної школи, яка займалася впровадженням нових інформаційних технологій у навчальні заклади України.

Впродовж останніх років велику увагу приділяє питанням духовного розвитку, цікавиться історією рідного краю.

Сфера наукових інтересів

Методика навчання фізики, сучасний урок фізики.


Розроблено програми курсу «Методика викладання фізики» згідно нових програм 12-річної підготовки загальноосвітніх шкіл.

Навчальні посібники


1.        М.В. Головко, В.М. Мацюк, Н.І. Струж. Контрольні роботи Контрольні роботи з фізики. 7 клас. Тернопіль, "Підручники і посібники". 2014, - 48 с.

2.        М.В. Головко, В.М. Мацюк, Н.І. Струж. Контрольні роботи Контрольні роботи з фізики. 10 клас. Академічний рівень. Тернопіль, "Підручники і посібники", 2014, - 96 с.


3.        М.В. Головко, В.М. Мацюк, Н.І. Струж. Контрольні роботи Контрольні роботи з фізики. 11 клас. Академічний рівень. Тернопіль, "Підручники і посібники", 2014, - 80 с.

4.        Н.І. Струж, В.М. Мацюк, С.І. Остап’юк. Фізика. Міні-довідник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання 2015. Тернопіль, "Підручники і посібники", 2014, - 208 с.


5.        Н.І. Струж, В.М. Мацюк, С.І. Остап’юк. Фізика. Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання 2015. Тернопіль, "Підручники і посібники", 2014, - 232 с.

6.        Н. Струж, В. Мацюк. Контрольні роботи з фізики. 7 клас. Тернопіль, "Підручники і посібники", 2015, - 215 с.

7.        В. Мацюк, Н. Струж, О. Слободян. Збірник задач з фізики. 7 клас. Тернопіль, "Підручники і посібники", 2015, - 208 с.

8.        В. Мацюк, Н. Струж. Фізика. Тематичні контрольні роботи. 7 клас. Тернопіль "Навчальна книга – Богдан", 2015, - 184 с.

9.        В. Мацюк, Н. Струж. Фізика. 7 клас. Робочий зошит. Тернопіль, "Підручники і посібники", 2015, - 144 с.

10.   Н. Струж, В. Мацюк, С. Остап’юк. Фізика. Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання 2016. Тернопіль, "Підручники і посібники", 2015, - 144 с.

11.   Н. Струж, В. Мацюк, О. Сенишин. Робочий зошит з фізики. 8 клас. Тернопіль, "Підручники і посібники", 2016, - 144 с.

12.   В. Мацюк, Н. Струж, О. Сенишин. Збірник задач з фізики. 8 клас. Тернопіль, "Підручники і посібники", 2016, - 192 с.

13.   В.М. Мацюк, Н.І Струж. Фізика. Тематичні контрольні роботи. 7 клас. Тернопіль, "Підручники і посібники", 2016, - 184 с.

14.   В.М. Мацюк, Н.І. Струж. Фізика. 8 клас. Контрольні та самостійні роботи. . Тернопіль, "Підручники і посібники", 2016, - 51 с.

15.   Н.І. Струж, В.М. Мацюк, С.І. Остап’юк. Фізика. Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання 2017. Тернопіль, "Підручники і посібники", 2016, - 432 с.


16.   ВМ. Мацюк, Н.І Струж. Контрольні роботи з фізики. 7 клас. Тернопіль, "Підручники і посібники", 2016, - 56 с.

17.   В. Мацюк, Н. Струж. Фізика. Збірник задач. 9 клас. Тернопіль, "Підручники і посібники", 2017, - 304 с.

18.   В Мацюк, Н. Струж. Фізика. 9 клас. Контрольні та самостійні роботи. Тернопіль, "Підручники і посібники", 2017, - 64 с.


19.   В. Мацюк, Н. Струж. Робочий зошит з фізики. 7 клас. Тернопіль, "Підручники і посібники", 2017, - 144 с.


20.   Н. Струж, В. Мацюк, С. Остап’юк. Фізика. Міні-довідник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання 2018. Тернопіль, "Підручники і посібники", 2017, - 208 с..

21.   Н. Струж, В. Мацюк, С. Остап’юк. Фізика. Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання. Тернопіль, "Підручники і посібники", 2017, - 448 с..

22.   В.М. Мацюк, Н.І. Струж. Фізика. Збірник тематичних самостійних та контрольних робіт. 8 кл. "Навчальна книга – Богдан", 2015, - 112 с.

23.   В Мацюк, Н. Струж. Фізика. 9 клас. Робочий зошит. Частина 1. Тернопіль, "Підручники і посібники", 2017, - 128 с..

24.   В Мацюк, Н. Струж. Фізика. 9 клас. Робочий зошит. Частина 2. Тернопіль, "Підручники і посібники", 2017, - 128 с.

25.   Мацюк В., Струж Н. Фізика. Контрольні та самостійні роботи 10 клас. Рівень стандарту. Тернопіль: Підручники і посібники, 2018. – 88 с.

26.   Струж Н., Мацюк В., Остап’юк С. Фізика. Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання 2019. Тернопіль: Підручники і посібники, 2018. -  448 с.

27.   Мацюк В., Струж Н. Фізика. Збірник задач. 9 клас. Тернопіль: Підручники і посібники, 2018. – 304 с.

Основні публікації

1.   Мацюк В. Маловідомі сторінки історії розвитку кристалографії / В.Мацюк, І.Корсун // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: педагогіка. – Тернопіль: ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2002. – №8. – С. 59-61.

2.   Мацюк В. Використання історичного матеріалу під час вивчення теми “Кристалічні тверді тіла” / В. Мацюк, І.Корсун // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: педагогіка. – Тернопіль: ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2002. – №11. – С. 88-90.

3.   Мацюк В. Тема “Кристали і життя” у змісті поглибленого курсу фізики середньої школи / В.Мацюк, І.Корсун // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. Серія: педагогічні науки. – Кіровоград: КДПУ ім. В. Винниченка, 2003. – №51. – С. 37-40.

4.   Мацюк В. До сторіччя від дня народження О.Стасіва / В.Мацюк, І.Корсун // та астрономія в школі. – 2003. – №4. – С. 54-55.

5.   Корсун І. Історизм як засіб обґрунтування нових знань / І.Корсун, В.Мацюк, В.Чопик // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: педагогіка. – Тернопіль: ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2003. – №4. – С. 145-151.

6.   Удосконалення методики проведення шкільного фізичного демонстраційного експерименту / [Андрієвський В., Корсун І., Мацюк В., Чопик В. ] // Фізика та астрономія в школі. – 2005. – №3. – С. 40-42.

7.   Вознюк С.Ю., Мацюк В.М., Федачківський В.Д. Використання методу апроксимації та комп’ютерних засобів обробки відео- та фотознімків у навчальному фізичному експерименті // Фізика та астрономія в сучасній школі : науково-методичний журнал. – 2013. – N 7. – С. 36-43

8.   Velychko S., Buzko V., Matsyuk V. Integration of knowledge of nature studies as a means of forming cognitive interests while teaching Physics in secondary schools // Lat. Am. J. Phys. Educ. Vol.7, No.2, June 2013. P. 269-274

9.   Мацюк В.М., Крижановський С.Ю.  «Реалізація міжпредметних зв’язків на уроках фізики». Науковий часопис національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія 5. Випуск № 50 – Київ, 2015, с. 7-14.

10.   Мацюк В.М., Крижановський С.Ю., Головко М.В. «Моделювання віртуального фізичного експерименту для систем дистанційного навчання в загальноосвітній і вищій педагогічних школах». Журнал «Інформаційні технології і засоби навчання», –  2015. – Том 47. №3. – с. 36-48.

11.    Мацюк В.М., Крижановський С.Ю.  Використанння інформаційних технологій під час вивчення фізики. «Фізика та астрономія в рідній школі». № 1 – 2017.

12.    Viktor Matsyuk. The role of modern physical theories in formation of the worldview. Scientific letters of academic society of michal baludansky (issn 1338-9432), № 5, ст. 89-90. Видавець academic society of Мichal Вaludansky 

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси