Мохун Сергій Володимирович

Мохун


mail:  mohun_sergey@ukr.net


Профілі:  GoogleScholar
                 ORCID
                 ResearcherID 

                 Scopus

Народився 27 серпня 1979р. у м. Підгайці Тернопільської області.

Навчався в педагогічному ліцеї при Тернопільському педагогічному інституті (1994-1996р.р.). Після його закінчення поступив та успішно закінчив Тернопільський педагогічний університет (1996-2001р.р.). 

У 2001-2005р.р. навчався в аспірантурі Фізико-механічного інституту імені Г.В. Карпенка (м. Львів). 

У 2008 році захистив дисертацію на тему «Взаємозв’язок структури і дифузійних параметрів водню у гідридотвірних матеріалах (V, Nb, Ta, Dd-Fe-B)».

На кафедрі працює з 2000 року на посаді старшого лаборанта, з 2006 року – на посаді асистента, з 2013 року – на посаді  доцента, з 2016 року – на посаді  завідувача кафедри. . 

Сфера наукових інтересів

Сучасний урок астрономії, використання НІТ у формуванні астрофізичних знань, умінь і навичок в учнів, підготовка вчителя астрономії до роботи в сучасній школі

Автор та співавтор багатьох наукових та методичних праць у вітчизняних та зарубіжних журналах, член українського фізичного товариства 


Основні публікації

навчальні посібники


1.   Мохун, С.В. Фізика з основами геофізики: навч. посібник [Текст] / С.В.Мохун, Т.Д.Дідора, Ю.Г.Бачинський; Тернопільський національний педагогічний університет. – Тернопіль: ТНПУ, 2011. – 236 с. 

2.   Мохун С.В. Загальна фізика. Механіка. Лабораторний практикум: Навч. Посібник. – Тернопіль: ТНПУ, 2012. – 147с.: аб. 

3.   Мохун С. «Астрономія. Збірник задач»: Навч. Посібн. – Тернопіль: ТНПУ, 2013. – 226 с.: аб. 

4.   Мохун С. «Астрономія. Лабораторний практикум»: Навч. Посібн. – Тернопіль: ТНПУ, 2013. – 297 с.: аб. 

5.   Мохун, С. В. Фізичні основи механіки. Курс лекцій: навч. посібник  [Текст] / С.В. Мохун; Тернопільський національний педагогічний університет. – Тернопіль, 2016. – 255 с. 

6.   Мохун, С. В. Історія астрономії. Курс лекцій: навч. посібник  [Текст] / С.В.Мохун; Тернопільський національний педагогічний університет. – Тернопіль, 2017. – 394 с. 

7.   Мохун С.В. Загальна фізика. Механіка. Збірник задач: Навч. посібн. – Тернопіль: ТНПУ, 2019. – 260 с.: іл. 

8.   Мохун С.В. Загальна фізика. Молекулярна фізика та термодинаміка. Лабораторний практикум: Навч. посібн. – Тернопіль: ТНПУ, 2019. – 95 с.: іл. 

9.   Мохун С. Астрономія. Робочий зошит. 11 клас / С. Мохун. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2019. – 64 с. (лист від 09.08.2018 №2.1-Г-715).

публікації

1.        Мохун, С.В. Вплив водневої обробки на розмір частинок порошку постійних магнітів системи Dd-Fe-B [Текст] / С.В.Мохун // Вісник Тернопільського держ. техн. ун-ту. – Тернопіль, 2007. – №2. – С. 62-65. 

2.        Оптимізація умов хіміко-термічної обробки гідридоутворюючих матеріалів на основі визначення в них коефіцієнта дифузії водню [Текст] / В.В.Федоров, І.І.Булик, А.М.Тростянчин, С.В.Мохун //  Hауковi нотатки Луцького держ. техн. ун-ту. – Луцьк, 2007. – Випуск 20. – С. 522-527. 

3.        Мохун, С.В. Розробка  методичного забезпечення курсу „Теоретична фізика. Електродинаміка” (дистанційна форма навчання) [Текст] / Т.Д.Дідора, С.В.Мохун // Hауковi нотатки ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2008. – Серія 8. – С. 11-17. 

4.        Мохун, С.В. Организация и дидактическое обеспечение дистанционной формы обучения в вузе [Текст] / Т.Д.Дидора, С.В.Мохун, В.В.Иванко // Образовательные технологии. – Москва, 2010. – № 2. – С. 36-52. 

5.        Високотемпературна воднева проникність сплавів на основі металів V групи [Текст] / Ю.Г.Бачинський, І.І.Сидорак, Р.І.Іваницький, С.В.Мохун, П.В.Басістий, В.В.Федоров // Hауковi нотатки Луцького нац. техн. ун-ту. – Луцьк, 2011. – Випуск 32. – С. 27-31. 

6.        Основні аспекти проведення лабораторного практикуму з астрономії / Мохун С.В. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія №5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 40, 2013. – с. 161-170. 

7.        Комп’ютерне моделювання на уроках фізики (електрика) / Мохун С.В. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 44, 2013. – с. 135-143. 

8.        С.Мохун. Опрацювання експериментальних даних лабораторного практикуму з фізики (розділ «механіка») із використанням комп’ютерних технологій / «Фізика та астрономія в рідній школі», № 5. 2014. – с. 23-29. 

9.        Мохун, С.В. Про основні етапи проведення уроків фізики та астрономії [Текст] / С.В.Мохун // Фізика та астрономія у рідній школі: науково-методичний журнал. – 2014. –  № 6. – С. 2-6. 

10.   Мохун, С.В. Організаційно-методичні шляхи в реалізації завдань професійної підготовки майбутніх учителів фізики при проведенні лабораторного практикуму в курсі загальної фізики (розділ «Механіка») [Текст] / С.В.Мохун // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2014. – Випуск 20: Управління якістю підготовки майбутнього вчителя фізико-технічного профілю. – С. 205-209. 

11.   Мохун, С.В. Викладання фізики і педагогічна майстерність викладача [Текст] / С.В.Мохун // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2017. – Випуск 23: Теоретичні і практичні основи управління процесами компетентністного становлення майбутнього учителя фізико-технологічного профілю. – С. 142-146. 

12.   Мохун, С.В., Федчишин О.М.  Астрономічні спостереження та методика проектування сонячного годинника. [Текст] / С.В.Мохун // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2018. – Випуск 24: STEM-інтеграція як важлива передумова управління результативністю та якістю фізичної освіти. – С. 159-164. 

13.   Федчишин О.М.,  Мохун, С.В. Методичні можливості застосування експериментальних задач для розвитку винахідницької та дослідницької діяльності учнів. [Текст] / С.В.Мохун // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2018. – Випуск 24: STEM-інтеграція як важлива передумова управління результативністю та якістю фізичної освіти. – С. 84-88.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси