логотип кафедри.

Науково-методична робота 


Науковці кафедри працюють над розробкою важливих науково-дослідних проблем:

v Електрофізичні, оптико-механічні властивості напівпровідників, металічних сплавів та конструкційних матеріалів;

v Шляхи і методи підвищення професійної підготовки вчителів фізики. 

Науково-дослідна робота студентів охоплена роботою студентського наукового товариства через проблемні групи, студентське конструкторське бюро, творчу майстерню з методики навчання фізики. Результати досліджень використовуються для виконання курсових і магістерських робіт, а також у процесі самостійної та індивідуальної роботи. 

 Наукові групи

1.     Інноваційні технології в процесі вивчення фізики

2.     Нові технології навчання фізики та астрономії у середній та вищій школах.

3.     STEM-технології в процесі вивчення фізики

4.     Використання Web-технологій при вивченні фізики

5.     Творча фізична майстерня

6.     Актуальні питання методики навчання фізики

7.     Студентське конструкторське бюро

8.     Проектування навчального процесу з фізики


Одним із інноваційних напрямів наукових досліджень викладачів кафедри є залучення студентів та магістратів до виконання наукових проектів, що мають прикладний характер: 

·    впровадження технологій електронного навчання у вищих та середніх закладах освіти; 

·  використання електронних курсів у навчальному процесі, розробка інтерактивних навчальних матеріалів; 

·   розробка та впровадження в навчальний процес лабораторних установок з використанням новітніх інформаційних технологій з використанням мікроконтролерів та комп’ютерної техніки.

·        розробка та впровадження засобів контролю та аналізу здійснення дистанційного навчання. Викладачі кафедри співпрацюють з численними науковими закладами:


·        фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, м. Львів; 

·        Київський національний державний університет ім. Т.Г.Шевченка; 

·        Київський національний державний педагогічний університет ім. М.Драгоманова; 

·        НАПН України; 

·        Львівська астрофізична обсерваторія. 

Спільно з департаментом освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації бере участь у проведенні олімпіад з фізики та астрономії.

Викладачі кафедри фізики та методики її навчання спільно з департаментом освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації беруть участь у підведенні підсумків щорічного конкурсу учнівських наукових робіт з фізики, що навчаються у Тернопільському відділені МАН України.


1.     Мацюк В., Струж Н.  Фізика. Тематичні контрольні роботи. 7 клас Тернопіль:  Навчальна книга – Богдан, 2015.- 184 с.

2.     Мацюк В., Струж Н., Слободян О. Збірник задач з фізики. 7 клас. Тернопіль: Підручники і посібники, 2015.- 208 с.

3.     Мацюк В., Струж Н. Фізика. 7 клас. Робочий зошит. Тернопіль: Підручники і посібники, 2015.- 144 с.

4.     Струж Н., Мацюк В., Остап’юк С. Фізика. Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання 2016. Тернопіль: Підручники і посібники, 2015.- 432 с.

5.     Струж Н., Мацюк В. Фізика. 7 клас. Контрольні роботи. Тернопіль: Підручники і посібники, 2015.- 56 с.

Книга фізика 7 клас 2 
Книга фізика 7 клас 3

Книга фізика ЗНО
Книга фізика 7 клас 4                                                                                   

Мацюком В.М., Бачинським Ю.Г., Чопиком П.І., Федчишин О.М. з теми «Актуальні проблеми методики викладання фізики» опубліковано матеріали, що стосуються тенденції розвитку методики фізики на сучасному рівні.

1.     П.Ф. Пістун, В.В. Добровольський, П.І. Чопик. Фізика. Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2016. – 208 с.: іл.  

2.     Фізика. Збірник задач. 8 клас / В. Мацюк, Н. Струж, О. Сенишин. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2016. — 192 с.

3.     Фізика. 8 клас. Контрольні роботи / В. Мацюк, Н. Струж. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. — 64 с. 

4.     Фізика. 8 клас. Робочий зошит / Струж Н., Мацюк В. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2016 – 144 с.

5.     Струж Н. Фізика. Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання 2017 / Н.І.Струж, В.М.Мацюк, С.І.Остап’юк. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2016.- 432 с.

6.     Мацюк В.М. Фізика. Збірник тематичних контрольних робіт. 7 клас / В.М.Мацюк, Н.І.Струж. - Тернопіль:  Навчальна книга – Богдан, 2016. - 96.

7.     
Н.Струж, Ю.Бачинський, Л.Іванова. ЗНО. Розв'язник. Тернопіль: Підручники і посібники, 2016. - 112с.

8.     Струж Н.І., Федчишин О.М. Фізика. Зошит для лабораторних робіт і фізичного практикуму. 10 клас. Рівень стандарту. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2016. — 32 с.

Книга фізика 8 клас Книга фізика 8 клас 2

 
Книга фізика 8 клас  3


Книга фізика ЗНО 2 
Книга фізика задачник

Книга фізика зошит


Мохуном С.В. у темі «Формування експериментальних та практичних вмінь студентів із загальної фізики та астрономії» розроблені організаційно-методичні шляхи в реалізації завдань професійної підготовки майбутніх учителів фізики при проведенні лабораторного практикуму в курсі загальної фізики (розділ «Механіка»). Матеріали опубліковано у збірнику наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський. – Випуск 20: Управління якістю підготовки майбутнього вчителя фізико-технічного профілю. – С. 205-209.  

Розроблено і видано навчальний посібник, в якому систематично та доступно викладено фізичні основи механіки, який дасть змогу студентам освоїти теоретичний матеріал для його подальшого застосування при розв’язуванні практичних та експериментальних завдань. Головну увагу приділено розкриттю фізичного змісту і сучасного розуміння основних законів і понять механіки, обґрунтуванню фундаментальних теорій основних розділів механіки і встановленню меж їх застосовності:

Мохун С. «Фізичні основи механіки. Курс лекцій»: Навч. посібн. – Тернопіль: ТНПУ, 2016. – 255 с.: іл.

Розроблено і видано навчальний посібник, в якому історія астрономії викладається як еволюційний процес однієї з найважливіших природничих наук, висвітлюється роль астрономії в розвитку культури від неоліту до наших днів. Посібник призначений для студентів, вчителів, однак може бути рекомендований і широкому колу читачів, які цікавляться історією світової науки.  

Мохун С. «Історія астрономії. Курс лекцій»:  Навч. посібн. – Тернопіль: ТНПУ,  2017. – 394 с.: іл.

Книга фізика курс лекцій

Книга фізика курс лекцій 2

   

 

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси