логотип кафедри.

Навчальна робота 


 Кафедра фізики та методики її навчання здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 014.08 Середня освіта (Фізика), які після виконання навчального плану отримують ступінь бакалавра (4 роки, кваліфікація: бакалавр середньої освіти, вчитель фізики та інформатики/іноземної мови/математики) та магістра (1рік та 4 місяці, кваліфікація: магістр освіти, викладач фізики, вчитель фізики, астрономії та математики/інформатики). 


Студентам фізико-математичного, інженерно-педагогічного, хіміко-біологічного, географічного факультетів викладачі кафедри викладають такі навчальні дисципліни

·        елементарна фізика;

·        загальна фізика;

·        фізика з основами геофізики;

·        фізика з основами біофізики;

·        теоретична фізика;

·        методика навчання фізики;

·        астрономія;

·        сучасні астрономічні спостереження;

·        практикум з астрономії;

·        методика навчання астрономії;

·        історія фізики та астрономії;

·        історія науки і техніки;

·        основи сучасної електроніки;

·        основи мікроелектроніки;

·        фізика твердого тіла;

·        методологія та організація наукових досліджень;

 та спецкурси:

·        захоплююча фізика;

·        олімпіадні задачі з фізики як засіб творчого мислення;

·        основи матеріалознавства;

·        основи фізики твердого тіла;

·        фізика фундаментальних взаємодій;

·        фундаментальні фізичні експерименти;

·   моделювання електричних схем засобами комп’ютерної техніки та їх аналіз.

 З усіх дисциплін створенні електронні навчально-методичні комплекси, які дають змогу студентам самостійно опрацьовувати лекційний матеріал, лабораторно-практичні завдання, а також здійснювати самоконтроль своїх знань.

Кафедра має в своєму підпорядкуванні фізичні лабораторії, в яких проводяться лабораторні експерименти з перевірки основних фізичних констант та законів.

При виконанні лабораторних робіт впроваджуються лабораторні установки з використанням новітніх інформаційних технологій (мікроконтролерів та комп’ютерної техніки). Розроблена методика використання комп’ютерних технологій при обробці експериментальних даних лабораторного практикуму.

 

На кафедрі функціонує бібліотека, в якій зібрана наукова, навчально-методична та науково-популярна література. Також є рідкісні фахові видання минулого і позаминулого століття.


Лабораторія механіки 
аудиторія 421
 Лабораторія 1 
 Лабораторія 2 
 Лабораторія 3

Лабораторія молекулярної фізики 

аудиторія 423
 Лабораторія 4
 Лабораторія 5
 Лабораторія 6

Практичні, лабораторні заняття i лекції забезпечені необхідними навчальними i методичними матеріалами, які періодично оновлюються згідно з навчальними програмами.

Лабораторія електрики

аудиторія 420
 Лабораторія 7
 Лабораторія 8
 Лабораторія 9
 Лабораторія 10

Лабораторія оптики та квантової фізики 
аудиторія 422

 Лабораторія 11 Лабораторія 12
 Лабораторія 13
 Лабораторія 14

Лабораторія загальної фізики 
аудиторія 434
 Лабораторія 15
 Лабораторія 16


Лабораторія радіо- та мікропроцесорної техніки 
аудиторія 419
 Лабораторія 18
 Лабораторія 19
 Лабораторія 20


Лабораторія астрономії 
аудиторія 430
 Лабораторія 21
 Лабораторія 22
 Лабораторія 23
 Лабораторія 25

Лабораторія методики викладання фізики 
аудиторія 433

 Лабораторія 26

 Лабораторія 27
 Лабораторія 28
 Лабораторія 29
 Лабораторія 30

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси