Історія кафедри фізики та методики її навчання

Фізики фізмат1

Фізики фізмат2Історія нашого університету започатковується у 1620 році, коли у м. Кременці за зразком Львівських братчиків було започатковано братську школу, а з 1637 року вона стала Кременецьким колегіумом. За структурою він нагадував Острозьку та Києво-братську колегію. У середині 18 століття колегіум занепав і був закритий.

У 1805 році тут була відкрита Волинська гімназія, яка у 1819 році була реорганізована у ліцей – перший вищий учбовий заклад на території Волині та Поділля. Його відкриття було санкціоновано царським урядом. Усі предмети викладалися польською мовою. Це був заклад закритого типу, в якому вчилися діти польських поміщиків, підприємців та духовенства.

Кременецький ліцей мав добру матеріальну базу: необхідне якісне обладнання для лабораторних робіт, для унаочнення, солідну бібліотеку (50 тис. томів), ботанічний сад, який в значній мірі зберігся і до наших днів.

Славився ліцей і своїми викладачами.

У 1818 році після розгрому революційного руху в Польщі, Кременецький ліцей (за участь вихованців у повстанні) було закрито, а обладнання кабінетів, колекції ботанічного саду, бібліотеку передано Новоствореному Київському Університету (тепер Київський Національний університет ім. Т. Шевченка).

Із встановленням польської влади на Західній Україні Кременецький ліцей відновив свою діяльність (1921-1939 р.р.).

У вересні 1939 року внаслідок воєнних дій проти Польщі з боку фашистської Німеччини та Радянського Союзу, Польща перестала існувати. Західно-українські землі було приєднано до Радянського Союзу. Річка Збруч перестала бути кордоном між Великою Україною і західними областями.

Назріла необхідність відкриття сітки українських шкіл, у східних областях функціонували середні школи з обов’язковим чоторирічним навчанням. Такі завдання необхідно було вирішити і у Західних областях, які ввійшли до складу України.

Постановою Ради Народних Комісарів України № 316 від 4 березня 1940 року про відкриття в Західних областях України учительських інститутів з дворічним терміном навчання. Державні учительські інститути було відкрито у Львові, Дрогобичі, Рівному, Луцьку, Чернівцях, Кременці.

Отже, Кременецький державний учительський інститут розпочав свою діяльність у 1940 році.

В інституті було створено чотири факультети:

Мовно-літературний (з відділеннями української та російської мови і літератури;

Історичний;

Природознавство та географія (з відділеннями: біологія та географія);

Фізико-математичний факультет (з відділеннями: фізика та математика).

Розмістився інститут в приміщеннях колишнього польського ліцею закритого типу, одне приміщення старовинне (тепер Кременецької СШ №1), другий будинок новозбудований (будівництво закінчено у 1939 році). Вся багата матеріальна база передана інституту.

Труднощі були повязані з набором студентів на навчання умови зарахування, які існували у вузах України тут в той час важко було застосовувати. Добирали абітурієнтів із сусідньої Кам’янець-Подільської (тепер Хмельницької) області.

1-го вересня 1940 р. в Кременецькому учительському інституті розпочали навчання 170 студентів. Деканом фізмат факультету був Кікець Юрій Олександрович, він же очолив кафедру математики, кафедру фізики очолив Лисенко Григорій Миколайович.

На факультеті працювали: математики – Лисенко Олексій Миколайович, Комаха Антон Никифорович; фізики – Кікець Марія Григорівна і Заушкевич Катерина Дмитрівна.

Проблема з навчальною літературою швидко була знята, міністерство освіти забезпечило інститут потрібною літературою.

1940-1941 навчальний рік підходив до завершення, як несподівано, 22 червня 1941р., Німеччина напала на Радянський Союз, Кременець піддався бомбовому нападу в перші дні війни, а 28 червня 1941р. німецькі війська увійшли в Кременець.

Студенти і викладачі залишали Кременець, дороги загружені військовою технікою, тому довелося пішки польовими дорогами добиратись до своїх рідних, взявши з собою лише необхідне. Викладачі залишали свої квартири з домашніми речами.

З перших днів окупації Кременця, нищівному пограбуванню піддалося студентське містечко: обладнання лабораторій, меблі, все, що можна було зняти – розкрадено. Цей погром закінчився лише тоді, як німецька жандармерія облюбувала територію інституту для себе. Територія огороджена кам’яною стіною; приміщень достатньо – навіть на першому поверсі обладнали конюшню. Злодіяння німецьких фашистів тривало аж до середини березня 1944 року. Після важких кровопролитних боїв Кременець було звільнено 14.03.1944 р., про що повідомило інформ. бюро і артилерійський салют у Москві.

Зразу після визволення Кременця почалися роботи по відновленню учительського інституту. Бої на Тернопільщині ще тривали, Тернопіль визволено 15 квітня 1944р. Не дивлячись на цю складну ситуацію, в Кременець прибуває ініціативна група, яка в першу чергу взяла під контроль територію з її будовами Кременецького учительського інституту. Були підібрані довірені місцеві люди на посади комендантів навчальних корпусів, гуртожитків (проведені наказом №1 від 25 березня 1944р.). До Кременця стали повертатися викладачі, прибували нові. Наказом №24 Кременецького учительського інституту від 2 травня 1944 року проведено розподіл посад та розмір заробітку. Згідно цього наказу, директором  Кременецького учительського інституту був Лисенко Григорій Миколайович. Повернулися у Кременець Кікець Юрій Олександрович (математик), Кікець Марія Григорівна, його дружина (фізик), Заушкевич Катерина Дмитрівна, дружина Лисенка Г.М. (фізик), Комаха Антон Никифорович (математик), Лисенко Олексій Миколайович (математик).

Хоча підготовкою до 1944-45 навч. року розпочалася заздалегідь, постанова уряду про відновлення Кременецького учительського інституту вийшла 22 червня 1944 р., труднощів було багато. Матеріальну базу інституту потрібно створювати майже заново, невистачало навчальної літератури.

На перший курс було прийнято 140 абітурієнтів. В інституті було створено три факультети, а саме:

Мовно-літературний (з двома відділеннями);

Фізико-математичний факультет (з двома відділеннями);

Ліквідовується історичний факультет і реорганізовується природничий факультет: ліквідовується географічне відділення, а створюється історичне відділення.

Неспокійними на Кременеччині були роки 1944-1950 р.р. Вчителям, викладачам та іншим спеціалістам, які прибули за направленням на роботу в Західну Україну надходили погрози, а директора Кременецького педучилища було вбито і поглумилися над його могилою. За кожним кроком працівника слідкували працівники органів безпеки (КДБ).

Після Лисенка Г.М., посаду директора інституту займає колишній офіцер Краглих Устим аж до серпня 1950 року.

За роки свого існування Кременецький учительський інститут підготував для семирічних шкіл 1776 вчителів, в тому числі на заочному відділенні  – 927 і 849 – на стаціонарному відділенні.

Реорганізація Кременецького учительського інституту в педагогічний (серпень 1950 р.).

У серпні 1950 року Постановою Ради Міністрів Кременецький учительський інститут, як і інші учительські інститути України було реорганізовано в педагогічний (з чотирирічним навчанням). Це дало змогу підвищити науково-освітній рівень підготовки майбутніх вчителів відповідно до нових вимог, зумовлених підвищенням рівня загальної освіти учнівської молоді.

Директором Кременецького педагогічного інституту було призначено кандидата біологічних наук Бригінця Миколу Лаврентійовича, який до цього працював у Криворізькому інституті.

Підготовка спеціалістів велась на трьох факультетах:

Мовно-літературний (з двома відділеннями – української та російської мови і літератури;

Фізико-математичний факультет (з двома відділеннями: фізика та математика і математика та фізика);

Природничий факультет (з відділеннями: біологія та хімія і хімія та біологія);

Обовязки декана фізмат факультету виконував Кікець Юрій Олександрович.

Кафедру фізики очолив кандидат фізмат наук, доцент Захар’їн Георгій Петрович, який щойно прибув у Кременець.

До складу кафедри фізики входили:

Захарїн Георгій Петрович – зав. кафедрою, кандидат фізмат наук.

Лисенко Григорій Миколайович – ст. викладач.

Кікець Марія Григорівна – ст. викладач.

Заушкевич Катерина Дмитрівна – ст. викладач.

Ніколаєва Р.В. – ст. викладач (прибула після аспірантури у 1951 році).

На перший курс в 1950 році було прийнято 100 чоловік, утворено 4 академгрупи: дві групи на спеціальність “фізика та математика” і дві групи на спеціальність “математика та фізика”. Складали вступні іспити: з української мови та літератури (твір), математики (усно), фізики (усно), хімії (усно), іноземної мови. В наступні роки було знято екзамени з хімії та іноземної мови. На перший курс було прийнято до двадцяти колишніх фронтовиків – це позитивно відзначилось на дисципліні в групах та відношенні до навчання.

Матеріальна база кафедри фізики вимагала розширення і покращання. Цій справі приділив особливу увагу завідувач Захар’їн Г.П., який встановив зв’язки з виробниками лабораторного обладнання.

Заслуговує на похвалу робота старшого лаборанта Антонюка Олександра Герасимовича і лаборанта Вінниченко Галини, які забезпечували фізичним експериментом усі лекційні заняття.

В цей час педагогічний інститут поповнювався новими викладачами, на кафедру фізики прибули:

Ніколаєва Р.В. на посаду викладача астрономії;

Бовсунівський Л.Й. після закінчення Київського педінституту працював вчителем фізики та математики в сільській школі, а в жовтні 1952 року прибув у Кременецький педінститут.

В серпні 1953 р. на кафедру прибули: Вартабедян В.А. – інженер електротехніки (закінчив Львівський політехнічний інститут), працював старшим інженером теплоелектростанції у Кременці; викладач опору матеріалів Пінчук, викладач фізики Сінкевич.

Роки пролітали швидко і ось уже 1954 рік, рік першого випуску педагогічного інституту; фізичне відділення закінчили всі ті, хто у 1950р. поступав. Це був солідний випуск вчителів фізики та математики для шкіл Тернопільської області. Ряд випускників було залишено в інституті, серед них Шанський Леонід Йосипович. У 1966 році він поступив в аспірантуру при Київському інституті фізики АН України, займався питаннями низьких температур, захистив кандидатську дисертацію та продовжив працювати в цьому інституті. За значні наукові дослідження група працівників, в тому числі Шанський Л.Й. були удостоєні у 1983 році Державної премії.

У 1956р. на кафедру фізики прибув вчитель фізики Кременецької СШ №4 Лузан Михайло Андрійович, колишній  фронтовик, закінчив Львівський педінститут, відмінник освіти України, учасник Виставки Досягнень народного господарства, нагороджений медаллю виставки. В школі під його керівництвом творчо працював технічний гурток (учасники гуртка виготовили діючу модель комбайна та інших моделей).

У 1958 році звільняється старший викладач астрономії Ніколаєва Р.В., вже кандидат фізмат наук, в зв’язку з переїздом у Київ. В цьому ж році на посаду викладача астрономії прибув Гайдук Анатолій Романович.

Левінська Марія Германівна – спочатку працювала вчителем фізики в Кременецькій СШ №1 (1957-1959р.р.). З 1959 року асистент на кафедрі фізики, а з 09.1964р. по 02.1966р. – старший викладач кафедри фізики. Закінчила аспірантуру, кандидат педагогічних наук, на кафедрі працювала до 2000 року.

У зв’язку із запровадженням в школах виробничого навчання, відбулися зміни у підготовці вчителів за спеціальністю “Фізика і праця”. На кафедру прибули інженери: Киричук Аркадій (тракторна справа), Радчук, Голубовський (машинознавство), Найчук (майстер по обробці металу) та ряд інших допоміжних працівників. Силами працівників кафедри створюється лабораторія машинознавства, проводяться заняття з автомобільної справи, забезпечується проходження студентами фізичного відділу виробничої практики на підприємствах Львова. Непогано були обладнані фізичні лабораторії: лабораторія методики викладання фізики (викладачі Кікець М.Г. та Заушкевич К.Д., лаборант Птушинський Л.С.), лабораторія з технічних засобів навчання.

На кафедрі активізуються науково-дослідна робота: старший викладач Кікець М.Г. у 1961 році видає посібник для вчителів “Цікаві вечори фізики”, доцент Захар’їн Г.П. у 1961 році видає перший том “Курс загальної фізики” – це був перший підручник з фізики українською мовою, завершує рукопис наступного тому і збірника задач з фізики, які, на жаль, не було видано.

У 1962 році на кафедру прибули викладачі Заведюк Ігор Васильович, Ситнікова Ніна Миколаївна, випускники Кременецького педінституту, які працювали в школах. В цьому ж році на кафедру прибули Забокрицький Борис Якович, Нижник Петро Йосипович.

У 1963 році Лисенко Григорій Миколайович видає методичний посібник “Динаміка криволінійного руху в курсі фізики середньої школи”, а в 1965 році захищає кандидатську дисертацію з методики фізики. У 1964 році Кікець М.Г. у співавторстві з Івахом І.В. видає посібник “Методика розв’язування задач з фізики”.

Поповнення кафедри новими працівниками тривало. На кафедру прибули: у 1963 році – Пашинський проводив практичні та лекційні заняття, Скаржевський вів лекційний курс фізики на математичному відділенні. В 1964 році на посаду лаборанта прибули випускник інституту Андрієвський В.В.та викладач методики фізики Киричук О.С., який пропрацював недовго в зв’язку зі смертю (навчання в аспірантурі було пов’язано з радіацією, що підірвало його здоров’я). Щось подібне було і з Забокрицьким Борисом Яковичем, який на посаді асистента пропрацював біля двох років і поступив в аспірантуру при Київському інституті фізики АН, де в процесі проведення досліджень зазнав опромінення, що стало причиною смерті (слід зауважити, що в той тас про причину захворювання та смерті замовчували).

В серпні 1966 року поступає в аспірантуру Левінська Марія Германівна, яку успішно закінчує в 1969 році. Звільняється викладач Голубовський в звязку з переходом в Тернопільський медінститут, в якому він пропрацював недовго в зв’язку зі смертю (відмовила нирка).

І знову у 1967 році на кафедру прибуло поповнення: Пістун Петро Федорович (після аспірантури) та наш випускник Василів Володимир Іларович на посаду викладачів.

За період з 1950 по 1969 роки Кременецький педагогічний інститут здійснив 16 випусків висококваліфікованих вчителів.

Якщо у 1950-1951р.р. в інституті на трьох факультетах (філологічному, фізико-математичному і природничому) працювало 43 викладачі, зних лише 3 кандидати наук, то у 1964-1965р.р. – 120 викладачів, в тому числі 21 кандидат наук.

Підсумовуючи діяльність Кременецького педагогічного інституту, необхідно відзначити високу трудову дисципліну як у викладацькому так і в студентському колективах. За цей час була створена добра матеріальна база, відпрацьовано методики вищої школи, зв’язок зі школами.

Протягом 1968-1969 навчального року керівництво інституту (ректор Бригінець М.Л., парторг Забокрицький І.Я., проректор Касьяненко Д.М.) наполегливо добиваються переведення інституту у Тернопіль. І, накінець, Постановою Ради Міністрів України №423 від 21 липня 1969 року вирішено про перебазування Кременецького педагогічного інституту у Тернопіль.

Почалися тернопільські будні. Дещо вдалося зробити до початку навчального року, все інше вже в процесі навчання. Зрозуміло, що перевезення нанесло збитків – цілий ряд приладів довелося списати. На кафедру фізики повернулася з аспірантури кандидат педагогічних наук Левінська М.Г. Прибули лаборанти: Пістун Тамара Василівна, Артем’як Юліан Теодорович, Жак Михайло Антонович. Прибувають нові викладачі: Мельник Іван Григорович, Столяр Борис Дмитрович – у 1971 році; Ткачук Олександра Дмитрівна, кандидат фіз.-мат. наук – у 1972 році. У 1973 році на кафедру приходить Підгорна Галина Олександрівна, у 1974 році – Логвінов Георгій Миколайович, кандидат фіз.-мат. наук, Москаль Денис Миколайович – кандидат фізмат наук, у 1975 році – Штівельман Карл Якович, кандидат фізмат наук.

У 1971 році на пенсію виходить Захар’їн Г.П., кандидат фізмат наук, доцент, який очолював кафедру в 1950-1968 роках.

З відкриттям  в інституті нових спеціальностей, продовжувався набір нових працівників: так для забезпечення підготовки вчителів виробничого навчання на кафедру прибули Дутко Е.М., Дзядикевич Ю.В., Сіменач Б.В., Вітченко В.М. та ряд допоміжних працівників. Назріла потреба у відкритті нового факультету. В зв’язку з цим кафедру фізики виводять з фіз.-мат. факультету, з однієї кафедри утворено дві кафедри: кафедру фізики та методики викладання фізики і кафедру загальнотехнічних дисциплін (ЗТД). Кафедру фізики очолив доцент Лисенко Г.М., а кафедру ЗТД очолив Мартин В.М. На базі цих двох кафедр відкрито новий факультет – факультет загальнотехнічних дисциплін, деканом факультету призначено кандидата педагогічних наук Столяра Б.Д., заступником декана – Вуйлова Б.Е., секретарем парторганізації обрано Нижника П.Й. Почався новий відбудовчий період: побудова майстерень, лабораторій і т.д. На кафедру ЗТД перейшли Мартин В.М., Дутко Е.М., Вартабедян В.А., Дзядикевич Ю.В., Сіменач Б.В., Столяр Б.Д., Вітченко В.М., Милик М.В.

На кафедрі фізики людей поменшало, почалась активізація наукової та навчально-виховної діяльності. Доцент Мельник І.Г. створює лабораторію з дослідження проблем твердого тіла, до нього підключається Василів В.І. (розширюють роботу за госпдоговірною тематикою).

Наукові дослідження з проблем теплових процесів у напівпровідниках проводять кандидати фіз.-мат. наук Логвінов Г.М. і Штівельман К.Я. Їхні розробки переросли у докторські дисертації, які вони захистили і стали професорами. Через деякий час Штівельман К.Я. виїхав в Ізраїль, Логвінов Г.М. – професором політехнічного університету у Мехіко (Мексика).

У 1978 році з кафедри фізики йдуть Мельник І.Г. (у Вінницький педінститут), Василів В.І. – поступає в аспірантуру при Одеському університеті, після якої повернувся у Тернопільський педінститут. Через деякий час він переходить на роботу в систему профтехосвіти, захистив кандидатську дисертацію.

На кафедру прибувають викладачі: Чопик Володимир Юрійович (1974р.), кандидат фіз.-мат. наук Медвідь Андрій Гнатович.

Після захисту дисертації Гайдук А.Р. переходить працювати у медичний інститут, а з часом у медінститут переходить Москаль Д.М.

У 1976 році на посаду лаборанта прибув Бачинський Юрій Григорович (закінчив Львівський університет), потім викладач фізики, з 1996 року – кандидат технічних наук, а з 1998 року – доцент.

З 1976 року при фіз.-мат. факультеті розпочинає свою діяльність науково-дослідний сектор (НДС) під керівництвом Наумова Юрія Миколайовича. За госпдоговірною тематикою працюють Штівельман К.Я.,  Логвінов Г.М., Андрієвський В.В., Чопик В.Ю., Мацик С.В. та інші. Кандидат фіз.-мат. наук Медвідь Андрій Гнатович проводить наукові дослідження за госпдоговірною тематикою з проблем твердого тіла. Частина коштів, що надходила за проведену роботу науково-дослідного сектора,  використовувалась на придбання нового обладнання для фізичних лабораторій.

Викладачами кафедри проводяться вечори цікавої фізики, відкриті заняття з наступним обговоренням тощо. На засіданнях кафедри заслуховуються звіти викладачів про наукову, навчально-виховну роботу, про керівництво педпрактикою.

Відразу після перебазування інституту у Тернопіль виникла необхідність у будівництві  нового навчального корпусу, гуртожитків. Вибір проекту навчального корпусу повинна була зробити комісія, яку очолив декан фізмату Дручок Василь Павлович. Вибір на нього випав із-за того, що у новому корпусі буде розміщено фізмат факультет. Згідно проекту приміщення для фізичних лабораторій мали бути оснащені автоматикою для ТЗН, затемнення. Все це було зроблено будівельниками.

Але фізмату не судилося перейти у новий корпус. Незадовго до завершення будівництва відбулася зміна керівництва інституту: ректор Бригінець М. Л. пішов на пенсію, а ректором прибув професор, доктор хімічних наук Явоненко Олександр Федотович. Згідно його розпорядження у новий  корпус перейшов природничий факультет (тому було зроблено демонтаж: знято проводку і т. д.). Введення нового корпусу в експлуатацію відбулося у 1977 р., тоді кафедру фізики переселено з одного бувшого спального корпусу (тепер корпус № 3) у інший (колишній) спальний корпус (тепер корпус №4).

Спільними зусиллями працівників кафедри вдалося швидко завершити обладнання лабораторій та лекційних аудиторій. Активізувалась навчально-виховна та науково-дослідна роботі. До підготовки  та проведення вечорів цікавої фізики залучалися всі методисти, а проведення цих вечорів перетворювалося на свято (цікаві головоломки, захоплюючі досліди. вікторини).Особливо слід відзначити ефективні досліди з дисперсії, інтерференції, дифракціЇ світла, які демонстрували  студенти під керівництвом  Заушкевича К. Д.

З кафедри йдуть зав. лаб. Олексій Орест і лаборант Яремчук  Мілентій. Завідувачем  лабораторіями був прийнятий Мацик Сергій Володимирович.

 

сканирование0002

Рис. 1. Кафедра фізики та методики її навчання – 1980-1990-і роки.

 

 

У 1985 році на кафедру приходить Дідора Тарас Дмитрович – канд. фіз.-мат. наук, доцент (з 1982 р.). Закінчив Чернівецький університет, потім працював у Полтавському педагогічному інституті. На нашій кафедрі як фахівець читає всі розділи теоретичної фізики. Проводить теоретичні наукові дослідження фізичних властивостей напівпровідникових розчинів.

У 1988 р. зараховані на посаду ст. викладача Лісняк Павло Григорович та асистентами Наумов Юрій Миколайович і Мацюк Віктор Михайлович.

Завершують дисертаційні дослідження  ст. викладач  Бачинський Ю.Г., Васильків О.В., Чопик В.Ю. Лузан  М.А. успішно захищає кандидатську дисертацію з методики фізики, а Бачинський, Васильків – з технічних наук.

І ось УкраЇна здобула  незалежність. Політичні баталіЇ продовжуються, в краЇні наступила криза. Це не обминуло і інститут. Десятки працівників звертаються до влади, намагаючись змінити керівництво інституту, ректором обирають Кравці В.П. Проходить  скорочення штату працівників (з кафедри йдуть Лисенко, Заушкевич, Пістун, Лузан, Нижник, Бовсунівський). Зменшується набір студентів на навчання, запроваджується платне  (часткове) навчання, на кафедрі залишаються викладачі з вченими званнями, які мали неповне навантаження. З кафедри йде на пенсію доц. Ткачук О.Д., а доц.  Гринчишин Я. Т. переходить на іншу роботу (редактором видавництва).

Але життя не припинялось. Стабілізується обстановка в державі, поліпшуються справи і на кафедрі. Активізується  наукова робота, появилась перспектива на краще.

І ось, Кабінет Міністрів УкраЇни  Постановою №555 від 9 червня 1997 року “Про створення Тернопільського державного педагогічного університету” на базі  Тернопільського державного педагогічного інституту ім. Я.О. Галана, який ліквідовується.

Тернопільський державний педагогічний університет ім. В.Гнатюка

Статус університету здобутий заслужено, завдяки високій якості навчального процесу, застосуванню ефективних освітніх технологій, висококваліфікованому кадровому потенціалу, динамічним науково-виробничим зв‘язку з провідними науковими центрами.

 

fizuku3

Рис. 2. Кафедра фізики та методики її навчання – 2000-і роки.

 

Кафедру у 1996 році очолює доцент, кандидат фізико-математичних наук Дідора Тарас Дмитрович.

Кафедра фізики та методики її викладання фізики налічує 11 викладачів та 3 аспіранти (Дрогобицький Ю.В., Лашкевич І.М. (керівник – професор, доктор фізмат наук Логвинов Г.М., проблема – “Фізика напівпровідників та діелектриків“); Кульчицький В.І. (керівник – професор, доктор педнаук Будник Б.Є., проблема – “Теорія та методика навчання фізики”, 6 лаборантів. Матеріальна база: 6 лабораторій, 2 науково-дослідні лабораторії. На конкурсній основі Соросівські гранти отримали аспіранти Дрогобицький Ю.В. і Лашкевич І.М. Взаємовідносини між працівниками кафедри дружні, є належна трудова і виконавча дисципліна.

На кафедрі працюють:

Андрієвський Володимир Вікторович – канд. ф-м наук, доцент (з 1998 р.). Працює на кафедрі з 1964 р. (починав працювати лаборантом). Читає курс радіотехніки та мікропроцесорної техніки. Наукові дослідження з проблем МДН-структур, Їх магнітожорстких композицій на основі рідкоземельних елементів.

Бачинський Юрій Григорович – канд. техн. наук., доцент (з 1994 р.). Працює на кафедрі з 1976 р. ( починав працювати лаборантом). Наукові дослідження з проблеми “Вплив водню на магнітні властивості гідроутворюючих металів”. Читає курс загальної та теоретичної фізики.

Будний Богдан Євгенович – доктор пед.наук, професор (з 1998 р.). Випускник Тернопільського педагогічного інституту, на кафедрі працює з 1980р. Кандидатську дисертацію захистив у 1993 р., докторську – у 1997р. Працює над проблемою формування системи фундаментальних фізичних понять при вивченні фізики. Автор монографій з цієї проблеми, значної кількості посібників з фізики для учнів середньої школи. Має аспірантів, очолює видавництво навчальної літератури.

Вознюк Святослав Юхимович – канд. пед. наук, доцент (з 1992 р.). Працює на кафедрі з 1980 р. Автор ряду наукових статей з методики фізики,  “Практикуму по розв‘язуванню задач з елементарної фізики”. Читає курс загальної фізики.

Дідора Тарас Дмитрович – канд. фіз.-мат. наук, доцент (з 1982 р.). Працює на кафедрі з 1985 р. Закінчив Чернівецький університет, потім працював у Полтавському педагогічному інституті. Проводить теоретичні наукові дослідження фізичних властивостей напівпровідникових розчинів. Автор ряду наукових статей. Читає курс теоретичної фізики.

Дрогобицький Юрій Володимирович – аспірант, асистент кафедри з 1999 р. Наукові праці в галузі теоретичного дослідження теплових процесів у напівпровідниках.

Кульчицький  Віктор Іванович – асистент кафедри фізики, працює з 1999 р. Науковий керівник проф. Будний Б. Є. Наукові дослідження з методики фізики.

Лісняк Павло Григорович – канд. фіз.-мат. наук, доцент (з 1988р.). Випускник Кам’янець-Подільського інституту, працює на кафедрі з 1988 р. Наукова тема: ”Вивчення впливу газового середовища на електрофізичні властивості контактів метал-напівпровідник”. Читає курс астрономії та загальної фізики.

Мацюк Віктор Іванович – канд. пед. наук, випускник Тернопільського педагогічного інституту. Працює на кафедрі з 1988 р. (починав з посади лаборанта). Наукові інтереси стосуються виявленню основних тенденцій розвитку методики навчання фізики в загальноосвітній школі. Автор ряду навчальних посібників для учнів шкіл.

Медвідь Андрій Гнатович – канд. фіз.-мат. наук з 1969 р., доцент з 1972 р. На кафедрі працює з 1976 р. Випускник Кременецького педагогічного інституту, потім працював у Чернігівському педагогічному інституті. Проводить дослідження з комплексних фізичних і механічних властивостей сплавів. Автор довідника “Фізика в поняттях, формулах, законах, аналогіях”. Опублікував близько 50 статей з питань фізики металів та вузівської методики викладання фізики.

Чопик Володимир Юрійович – канд. фіз.-мат. наук з 1992р. Випускник Кременецького інституту, на кафедрі працює з 1974р. Наукові інтереси пов’язані  з розробкою методів дослідження механізмів струмопроходження в діодних структурах  на основі вузькозонних напівпровідників (в співавторстві з інститутом напівпровідників Академії Наук УкраЇни). Читає курс загальної фізики. З 1995р. працює на посаді заступника декана фізико-математичного факультету.

Аналізуючи склад кафедри, потрібно відзначити, що переважна більшість викладачів кафедри (теперішніх і тих, які працювали раніше) – випускники рідного університету, дехто з них починав з лаборантської посади з часом, завдяки наполегливій праці здобув степінь кандидата наук, доцента, а Будний Б.Є. досяг вершини – доктора педагогічних наук, професора. Незаперечним є те, що сучасний склад кафедри повинен  завдячити своїм попередникам – працівникам кафедри.

Статус університету, здобутий завдяки терпеливій і наполегливій праці викладачів, студентів, керівництва вузу, започаткував якісно новий етап діяльності кожного підрозділу університету, в тому числі і кафедри фізики та методики відкладання фізики. Віриться, що поставлена мета буде реалізована. Запорука цьому – невичерпний ентузіазм, величезна працездатність і творчі можливості викладацько-професорського складу університету.

Невід’ємну складову членів кафедри фізики та методики відкладання фізики становлять лаборанти. Від їхньої теоретичної і практичної підготовки, відношення до виконання службових обов’язків залежить рівень проведення лабораторних робіт. Лаборант зобов’язаний досконало знати обладнання робіт, вміти швидко виявити несправності і їх ліквідувати, мету кожної роботи і порядок виконання, забезпечувати лабораторії методичними розробками. Постійно підвищувати свій теоретичний і практичний рівень.

Як показала практика, посада лаборанта – це перша сходинка до наукової діяльності, потім перехід у викладачі, захист дисертації і т.д.

Лаборантами на кафедрі фізики працюють:

Мацик Сергій Володимирович – освіта вища, закінчив у 1968 році Львівський політехнічний інститут (радіоінженер), на кафедрі з 1975 року, займає посаду зав. лабораторіями кафедри фізики.

Матвіїва Євгенія Іванівна – випускниця фіз.-мат. факультету, на кафедрі з 1974 року, виконує обов’язки секретаря кафедри.

Басістий Павло Васильович – випускник фіз.-мат. факультету, на кафедрі з 1995 року, забезпечує діяльність лабораторії електрики та лабораторії фізики для природничого факультету, старший лаборант, пошукач, плідно працює над дисертацією.

Чопик Павло Іванович – 1979 р. народження, освіта вища, на кафедрі з 2000р., ст. лаборант, завідує лабораторією оптики. Пошукач, успішно працює над дисертацією. Має “золоті” руки. Обізнаний з комп’ютерами.

Мохун Сергій Володимирович — освіта вища, на кафедрі працює з 2000 року, ст. лаборант, завідує лабораторіями: механіки і молекулярної фізики та кабінетом астрономії. Обізнаний з роботою на комп’ютері. Пошукач.

Корсун Ігор Васильович — освіта вища, на кафедрі з 2000 р., ст. лаборант, завідує лабораторією методики викладання фізики, пошукач, розпочав роботу над дисертацією.

Хочеться вірити, що перспектива молодих лаборантів стане реальністю: умови для науково-дослідної роботи добрі, керівниками є викладачі кафедри і, що не менш важливо, захист дисертацій проводиться в рідному університеті, а опорною кафедрою по захисту дисертацій є кафедра фізики та методики викладання фізики Тернопільського державного педагогічного університету. Можливості здобути вчену степінь реальні. Так і сталося.

Басістий Павло Васильович свої наукові пошуки проводить у напрямку дослідження фізико-механічних властивостей конструкційних матеріалів. Результати цих досліджень були оформлені у дисертацію, яку він захистив у 2004 році і отримав ступінь кандидата технічних наук. Асистентом почав працювати у 2003 році, а в 2005 р. – доцентом нашої кафедри.

Мохун Сергій Володимирович навчався в аспірантурі фізико-механічного інституту імені Г.В. Карпенка НАН України (м. Львів) з 2002р. по 2006р. і виконував роботу над кандидатською дисертацією з проблем дослідження впливу водню на структуру гідридотвірних матеріалів на основі рідкісно-земельних металів, яка була успішно захищена у 2008р. на звання кандидата технічних наук. Асистентом на кафедрі працює з 2006 р. У лютому 2013 року переведений на посаду доцента кафедри, з 2016 року – завідувач кафедри.

Корсун Ігор Васильович виконав роботу над дисертаційним дослідженням на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук при кафедрі фізики національного педагогічного університету імені М. Драгоманова. Дисертацію захистив у 2009 році. З цього ж року працює на посаді викладача кафедри.

Чопик Павло Іванович – у 2003-2007 р.р. навчався в аспірантурі Львівського фізико-механічного інституту імені Г.В. Карпенка НАН України, яку успішно закінчив. Працює над відновленням 3D форми поверхні за даними про напівтони з використанням лінійних наближень. Асистентом на кафедрі працює з 2006 р.

Як бачимо, молоді науковці вийшли з рідних стін нашої кафедри. Сформувалися кваліфікованими викладачами, ініціаторами нових починань в галузі новітніх технологій навчання, добрими наставниками молоді. Вони є хорошою опорою у виконанні адміністративних завдань, поставлених ректоратом та деканатом.

Декани фізико-математичного факультету

1940-1941  Кікець Юрій Олександрович.

1944-1950  Кікець Юрій Олександрович.

1950-1954- Подшевкін

1954-1975- Дручок Василь Павлович.

1975-1977- доцент Ломакович Афанасій Миколайович.

1977-1979- доцент Фіцула Михайло Михайлович.

1979-1980- доцент Янченко Галина Михайлівна.

1980-1981- доцент Следзінський Ігор Федорович.

1981-1983- доцент Галан Данило Михайлович.

1983-1985- доцент Кравець Володимир Петрович.

1985-1990- доцент Габрусєв Валерій Григорович.

1990-1995- доцент Хома Григорій Петрович.

1995-по д.ч.- доцент Гром’як Мирон Іванович.

 

Завідувачі кафедри фізики та методики викладання фізики  (1950-2020 р.р)

Захар’їн Георгій Петрович – канд. Фіз.-мат наук, доцент 1950-1968 р.р.

Лисенко Григорій Миколайович – доцент, канд. Пед. наук 1968-1974 р.р.

Левінська Марія Германівна – доцент, канд. Пед. наук 1974-1978 р.р.

Логвінов Георгій Миколайович – доктор фіз.-мат наук, професор 1978-1983 р.р.

Гринчишин Ярослав Тадейович – канд. Фіз.-мат наук, доцент 1983-1995 р.р.

Ткачук Олександра Дмитрівна – канд. Фіз.-мат наук.доцент 1995-1996 р.р.

Дідора Тарас Дмитрович – канд. Фіз.-мат наук, доцент 1996-2015 р.р.

Будний Богдан Євгенович – доктор педагогічних наук, професор 2015-2016 р.р.

Мохун Сергій Володимирович – канд. технічних наук, доцент 2016 р. по даний час

     

Викладачі. які працювали (працюють) на кафедрі фізики (1940-2020 р.р.)

Лисенко Григорій Миколайович- канд. педнаук, доцент, 1940-1995 р.р.

Заушкевич Катерина Дмитрівна- викладач, 1940-1945 р.р.

Кікець Марія Григорівна- викладач, 1940-1964 р.р.

Захар”їн Георгій Петрович- канд. фізмат наук, доцент, 1950-1990 р.р.

Ніколаєва Р.В.- викладач астрономії, 1951-1960 р.р.

Сінькевич- викладач, 1952-1960 р.р.

Шанський Леонід Йосипович- канд. фізмат наук, 1952-1962 р.р.

Бовсунівський Леонід Йосипович- ст. викладач 1952-1999 р.р.

Вартабедян Володимир Арташесович- доцент, 1953-1974 р.р.

Пінчук- викладач, 1956-1963 р.р.

Лузан Михайло Андрійович- доцент, канд. педнаук, 1956-1994 р.р.

Левінська Марія Германівна- канд. педнаук, доцент, 1957-1999 р.р.

Гайдук Анатолій Романович- канд. фізмат наук, доцент, 1958-1980 р.р.

Голубовський Всеволод- викладач, 1958-1969 р.р.

Киричук Аркадій- інженер, 1958-1962 р.р.

Киричук Олександр Сергійович- канд. наук, 1960-1964 р.р.

Скоржевський В.- викладач, 1961-1964 р.р.

Забокрицький Борис Якович- викладач, 1961-1965 р.р.

Нижник Петро Йосипович- викладач, 1962-1996 р.р.

Ситнікова Ніна Миколаївна- викладач, 1962-1969 р.р.

Заведюк Ігор Васильович- викладач, 1962-1985 р.р.

Пашинський – викладач, 1963-1965 р.р.

Андрієвський Володимир Вікторович- канд. фізмат наук, з 1964 р.

Пістун Петро Федорович- викладач. 1967-1996 р.р.

Василів Володимир Іларович - викладач, 1967-1980 р.р.

Столяр Борис Дмитрович- канд. педнаук, доцент, 1971-1974 р.р.

Медвідь Андрій Гнатович- доцент, канд. фізмат наук, з 1972- 2009.

Ткачук Олександра Дмитрівна- канд.фізмат наук, доцент. 1972-1999 р.р.

Підгорна Галина Олександрівна- викладач, 1973-1985 р.р.

Логвінов Георгій Миколайович- професор, доктор фізмат наук, 1974-2001р.р

Чопик Володимир Юрійович- канд. фізмат наук, доцент, 1974 р.

Штівельман Карл Якович- професор, канд. фізмат наук, 1975-2000 р.р.

Бачинський Юрій Григорович- канд. фізмат наук, доцент з 1976-2018 р.р.

Москаль Денис Миколайович- канд. фізмат наук, доцент, 1977-1985 р.р.

Струбицький Роман Васильович- викладач

Будний Богдан Євгенович- доктор педнаук, професор з 1980-2008 р.р.

Васильків Орест Володимирович- канд. фізмат наук, 1980-1999 р.р.

Вознюк Святослав Юхимович - канд. педнаук, доцент, 1980 р..

Чопик Андрій - канд. фізмат наук

Гринчишин Ярослав Тадейович - канд. фізмат наук, доцент, 1981-1997 р.р.

Дідора Тарас Дмитрович - канд. фізмат наук, доцент, з 1985-2016 р.р.

Мельник Іван Григорович - канд. фізмат наук, доцент, 1985-1988 р.р.

Дрогобицький Юрій Володимирович - канд. фізмат наук, доцент, з 1999 р. . і до д. часу.

Кульчицький - асистент.

Лісняк Павло Григорович - канд. фізмат наук, доцент, з 1988 р.

Мацюк Віктор Михайлович - канд. наук, доцент, з 1988- і до д. часу.

Наумов Юрій Миколайович- викладач, 1995-1998 р.р.

Басістий Павло Васильович- кандидат технічних наук, з  2005 р. по даний час.

 Мохун Сергій Володимирович - кандидат технічних наук, доцент з 2006 р. по даний час.

 Корсун Ігор Васильович - кандидат педагогічних наук, з 2009 року по даний час.

 Чопик Павло Іванович – з 2006 р. по даний час.

Федчишин Ольга Михайлівна – кандидат педагогічних наук, з 2017 року по даний час.

Цмоць Володимир Михайлович – доктор фізмат наук, професор, з 2019 р. по даний час.

Список лаборантів кафедри

Антонюк Олександр Герасимович- зав. лабораторіями.

Вінниченко Галина Петрівна.

Лавренюк

Птушинський Леонід Серафимович.

Андрієвський Володимир Вікторович.

Артем’як Юліан Теодорович.

Ковальчук Григорій Іванович.

Мельник Оксана Миколаївна.

Пістун Тамара Василівна.

Жак Михайло Антонович.

Матвіїва Євгенія Іванівна.

Струбицький Роман Васильович.

Чопик Володимир Юрійович.

Олексій Орест Васильович- зав. лабораторіями.

Яремчук Мілентій Петрович.

Бачинський Юрій Григорович.

Васильків Орест Володимирович.

Мацюк Віктор Михайлович.

Волинець Михайло Володимирович.

Ткачук Любов Іванівна.

Мацик Сергій Володимирович- зав. лабораторіями.

Басістий Павло Васильович.

Чопик Павло Іванович.

Мохун Сергій Володимирович.

Корсун Ігор Васильович.

Матвіїва Євгенія Іванівна.

Страшок Михайло Михайлович.

Стаднік Тарас Миколайович.

 

Зараз на кафедрі працюють:

Крижановський Сергій Олексійович.

Мохун Наталія Борисівна.

Федачківський Віталій Дмитрович

 Text here....
Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси