Кафедра фізичної реабілітації і безпеки життєдіяльності

Кафедра здоров'я людини, фізичної реабілітації та безпеки життєдіяльності

В.о. завідувача -  кандидат медичних наук,  доцент Барладин Ольга Романівна 

Поштова скринька: kafzlfr@gmail.com

Адреса: вул. Винниченка, 10, каб. 608, м. Тернопіль, 46027 Тел.: (0352) 533610

 

Історична довідка


Заснована у 1969 р. як загальноінститутська  кафедра цивільної оборони та медичної підготовки. В 1986 р. на її базі за ініціативою доцента Стасюка Г.А. була створена кафедра основ здорового способу життя. З 1992 року переведена на хіміко-біологічний факультет і  за пропозицією доц. Грушка В. С.  була перейменована на кафедру валеології та охорони здоров’я дітей.  Це стало знаковою подією, оскільки це була перша кафедра валеології не лише в Україні, а й в усіх країнах СНД. Саме кафедра валеології Тернопільського державного педагогічного інституту стала ініціатором викладання валеології в середній школі. 

У 2005 році у зв’язку із відкриттям нової спеціальності “фізична реабілітація” кафедра  переведена на факультет фізичного виховання і була перейменована на кафедру фізичної реабілітації і валеології, з 2012 р. – кафедра здоров’я людини, фізичної реабілітації і безпеки життєдіяльності.  З 1969 р. по 1989 р. кафедру очолював доцент  Стасюк  Г. А., у 1989–1995 рр. – доцент Царенко А. В.,  в 1995–1999 рр. – професор Ситник С. І., у 1999–2002 рр.  – доцент    Лопатка Г. Ф., з 2002 по 2007 рр. – професор Олійник А. М., з 2007 по 2016 рр. – проф. Єпішин А. В., у 2016– 2017 рр. – в. о. завідувача кафедри, доцент  Храбра С. З., у 2017–2018 рр. – доц. Фальфушинська Г. І.  , з лютого 2018 р. –    в. о. завідувача кафедри, доц. Барладин О. Р.  

За період свого існування на факультеті фізичного виховання кафедрою було підготовлено понад 150 фахівців з фізичної реабілітації. Троє випускників захистили кандидатські дисертації (Олена Соколюк, Іванна Багрій, Анастасія Руцька), працюють викладачами у вищих навчальних закладах.

Випускники кафедри працюють у медичних закладах, санаторіях, будинках-інтернатах різного профілю, приватних оздоровчих закладах. Відповідно до навчального плану і термінів проходження виробничих практик, кафедрою підібрано бази, які повністю відповідають вимогам підготовки фахівців у галузі фізичної реабілітації. Це, зокрема, Петриківський обласний  геріатричний пансіонат, Тернопільський  обласний  навчально-реабілітаційний центр, Тернопільське обласне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство,  Тернопільський  обласний  центр комплексної реабілітації, Тернопільський регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт", ТОВ «Санаторій «Райдуга»».   З даними закладами  укладені відповідні угоди.

Ефективність підготовки фахівців-реабілітологів на базі кафедри підтверджується високим відсотком працевлаштування за спеціальністю наших випускників у багатьох лікувально-реабілітаційних закладах області, України.


У даний час на кафедрі працює 7 викладачів: 


Барладин Ольга Романівна – кандидат медичних наук, доцент, в. о. завідувача 

кафедри 

 

Фальфушинська Галина Іванівна – доктор біологічних наук, професор кафедри 


Вакуленко Людмила Олексіївна – кандидат медичних наук, доцент 

кафедри 


Грушко Валентин Валерійович – 

кандидат медичних наук, викладач кафедри

   
Храбра Світлана Збігнівна – кандидат біологічних наук, викладач кафедри 

Варакута Олександр Павлович  асистент кафедри

Веремчук Оксана Дмитрівна – асистент кафедри


Кафедра є випусковою і здійснювала підготовку фахівців за освітньо-професійною програмою Спеціальна освіта (Фізична реабілітація) та за освітньо-кваліфікаційними рівнями – бакалавр і магістр. 

З 2020/2021 навчального  року кафедра здійснює підготовку фахівців галузі знань 01 – Освіта/Педагогіка кваліфікація: бакалавр фізичної культури і спорту, фахівець з фізичної реабілітації та магістр фізичної культури і спорту, фахівець з фізичної реабілітації за освітньо-професійною програмою «Фізична реабілітація» на спеціальності 017 Фізична культура і спорт.  

Висока професійність викладацького складу кафедри є гарантом підготовки фахівців вищої кваліфікації – творчих, неординарно-мислячих, націлених на майбутнє, здатних працювати в спеціальних навчально-виховних, лікувально-оздоровчих, лікувально-профілактичних закладах та закладах освіти на посадах: фахівця з фізичної реабілітації в реабілітаційних, навчально-реабілітаційних, лікувально-реабілітаційних центрах; фахівця з фізичної реабілітації  (терапії) в лікарнях, госпіталях, диспансерах, поліклініках та інших медичних і санаторно-курортних закладах; інструктора-методиста з фізичної культури і спорту; інструктора-методиста з виробничої гімнастики; інструктора-методиста тренажерного комплексу (залу); інструктора-методиста спортивної школи; викладача університетів та вищих навчальних закладів;  молодшого  наукового співробітника; методиста  з фізичної культури;  педагога-організатора; наукового співробітника (фізична культура і спорт); фахівця з рекреації; масажиста; спортивного масажиста.


На факультеті кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін: oснови здорового способу життя, основи медичних знань, нейробіологія розвитку і рухових функцій, психологічний супровід в реабілітації з основами психофізіології, психологічні аспекти фізичної реабілітації, фізична реабілітація (пропедевтична практика), фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів, фізична реабілітація при захворюваннях опорно-рухового апарату, фізична реабілітація  при нервових захворюваннях, масаж загальний і самомасаж, фізична реабілітація у спорті, методи фізичної реабілітації,  технічні засоби фізичної реабілітації, клініко-лабораторна діагностика, фізична реабілітація  у педіатрії, лікувальний масаж, реабілітаційний масаж, фізична реабілітація в акушерстві і гінекології, фізична реабілітація при множинних захворюваннях, фізична реабілітація в травматології і хірургії, фармакологія у фізичному вихованні та спорті, системи оздоровлення з основами курортології, дієтотерапія, лікарські рослин і здоров’я, організація освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами. Наукова робота


Наукові дослідження кафедри проводяться на основі науково-дослідної роботи за таким напрямом: «Вивчення залежності рівня навчальної успішності студентів першого курсу Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка від морфо-функціональних особливостей організму» та «Вплив фізичних чинників на фізичний стан здорових та осіб з відхиленням у стані здоров’я». З  2020/2021 навчального року кафедра працює над новою науковою темою «Фізіотерапевтичний і соціально-педагогічний супровід інтеграції дітей та дорослих з особливими потребами в соціум», державний реєстраційний номер: 0120U103468 .

При кафедрі працюють студентські наукові гуртки, проблемні групи. За підсумками науково-дослідницької роботи студенти готують виступи на підсумкову наукову конференцію університету, беруть участь у підсумкових науково-практичних конференціях ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, олімпіадах. Під керівництвом Вакуленко Л. О.  члени гуртка проводять благодійні оздоровчі сеанси масажу для учасників АТО та неповносправних дітей.

Результатами наукової роботи викладачів кафедри є монографії, наукові статті, тези доповідей, майстер-класи на наукових конференціях, з’їздах, семінарах. Є наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus.

Колектив кафедри постійно працює над удосконаленням навчального процесу. Зокрема, доц.  Вакуленко Л. О. видала підручники: «Лікувальний масаж», «Основи реабілітації фізичної терапії, ерготерапії», «Масаж загальний та самомасаж», фрагмент до підручника «Фізична реабілітація та спортивна медицина» для медичних вузів України; навчальні посібники: «Атлас масажиста», «Медична і соціальна реабілітація», «Основи фізичної реабілітації», «Фізична реабілітація хворих, що перенесли гостре порушення мозкового кровообігу», «Основи масажу: спеціальність ортопедагогіка», «Інформаційні технології у фізичній та реабілітаційній медицині», «Лікувально-реабілітаційний масаж у педіатрії», «Інформаційні технології в лікувально-реабілітаційному масажі», «Преформовані фізичні чинники (в схемах, рисунках, алгоритмах, таблицях)», «Основи медичної і соціальної реабілітації в медсестринстві»; електронні посібники «Спортивна медицина», «Основи реабілітації фізичної терапії, ерготерапії», «Лікувально-реабілітаційний масаж у педіатрії»; зошити-практикуми до всіх навчальних дисциплін.

Доц. Грушко В. С. опублікував навчальні посібники: «Психовалеологія», «Психологічні аспекти фізичної реабілітації», «Акцентуації характеру. Хрестоматія», «Психофізіологія», «Здоров’я людини та основи здорового способу життя»,  «Основи медичних знань та долікарської допомоги»;

Кандидат біологічних наук, викладач Храбра С. З. видала навчальні посібники «Основи нутриціології і лікувального харчування», «Лікарські рослини і здоров’я», монографія «Лікарські рослини Тернопільської області».

Доц. Барладин О. Р. – є співавтором монографії, підручників і посібників,  видала методичні рекомендації «Магістерська робота як кваліфікаційне дослідження», методичні рекомендації до написання  та захисту курсових робіт, методичні рекомендації щодо організації та проведення реабілітаційних (клінічних) практик бакалаврів  та магістрів. 

Асистент Варакута О. П.  – автор електронного посібника «Культура безпеки».

Асистент Веремчук О. Д. є автором посібника та співавтором статей у наукових фахових виданнях, методичних рекомендацій з дисциплін для самостійної роботи студентів.Виховна робота


На кафедрі здійснюється цілеспрямована робота щодо виховання студентів у дусі патріотичних ідей, наслідування загальнолюдських цінностей та формування високої національної свідомості.


Крім щоденної цілеспрямованої виховної роботи зі студентами, яку здійснюють викладачі та куратори академічних груп, традицією на кафедрі стало проведення низки масових заходів: посвята першокурсників у студенти, посвята першокурсників у реабілітологи, на яку запрошуються батьки студентів-першокурсників, зустрічі з випускниками, День факультету, тиждень кафедри, конкурси студентських наукових робіт, участь у ярмарках професій тощо.


Студентство кафедри славиться своїми досягненнями не лише в навчальній та науковій роботі, але й у спорті. Наші випускники – відомі тренери футбольної команди, дитячих спортивних клубів, інваспорту, з легкої атлетики, вільної боротьби.


Все вищесказане свідчить про те, що кафедра кафедра фізичної реабілітації і безпеки життєдіяльності  сьогодні має висококваліфіковане кадрове забезпечення та належну навчально-матеріальну базу. Це вселяє у всіх нас надію на перспективи її подальшого зміцнення і розвитку.
Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси