Виконання завдань перспективного плану розвитку наукового напряму "Суспільні науки" Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимир Гнатюка


Договір: № БФ/3-2021 від 01.06.2021 року із Міністерством науки і освіти України.


Кваліфікаційна група: Група Б


Державний реєстраційний номер: 0121U111539


Голова групи забезпечення розвитку наукового напрямку, науковий керівник: д.філософ.н., професор Б. Б. Буяк.


 Відповідальні виконавці: д. пед.н., проф. Терещук Г. В., д. пед.н., проф. Кравець В. П., д. пед.н., проф. Цідило І. М., д. пед.н., проф. Янкович О. І., д. пед.н., проф.  Сорока О. В., д. пед.н., проф. Радчук Г.К., д. пед.н., проф. Мешко Г.М., д. психол.н., проф.  Кікінежді О.М.,  д.філ.н., проф. Поплавська Н. М.,  д. пед.н., проф. Гевко І. В., д. пед.н., проф. Чайка В. М., д. пед.н., проф. Сокол М.О., к.пед.н., доц. Генсерук Г. Р., к.пед.н., доц. Наумчук В. І., к.пед.н., доц. Балик Н. Р., к.псих.н.,  доцент Кізь О. Б.


Основними пріоритетними тематичними напрямами для Університету за напрямом "Суспільні науки" у 2021 – 2025 рр. є:

1. Обґрунтування шляхів поліпшення якості підготовки майбутніх фахівців Університету відповідно до Концепції Нової української школи, Нового Державного стандарту початкової освіти, професійного стандарту «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», Державного стандарту дошкільної освіти;

2. Впровадження інноваційної діяльності за напрямами STEM-освіти  (міжнародний грантовий проєкт Eurasia 2019 CPEA-ST-2019/10067 «Development of students’ mathematical competencies through Digital Mathematical Modeling» (DeDiMaMo) (Україна - Норвегія); кафедральна тематика);

3.  Впровадження гібридної  моделі хмарної інфраструктури ЗВО;

4.  Хмарні технології як засіб організації дистанційного навчання;

5.  Використання технологій змішаного навчання у вищих і загальноосвітніх навчальних  закладах;

6.  Розвиток компетентностей учнів та студентів за допомогою цифрових ресурсів;

7. Дослідження теоретичних принципів сучасної моделі соціальних комунікацій та трансформація їх в прикладні комунікативні технології  ;

8.  Сучасні тенденції медіагалузі та регіональні ЗМІ;

9.  Обґрунтування нових фізкультурно-оздоровчих технологій формування в учнів ключових компетентностей для життя;

10. Моделювання інноваційних фізкультурно-оздоровчих технологій освітнього процесу освітніх закладів, вищих педагогічних закладів освіти;

11. Формування полісуб’єктного, здоров’язбережувального середовища закладів освіти;

12. Розробка нових шляхів поліпшення практичної підготовки студентів відповідно до Нового державного стандарту початкової освіти, Професійного стандарту «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти»;

13. Формування здатності здоров’язбереження впродовж життя учнів у партнерстві з батьками, вчителями, вихователями;

14. Чисельне моделювання дифракційної взаємодії тріщиноподібних дефектів у полі плоскої електромагнітної хвилі;

15. Дослідження періодичних розв’язків диференціально-інтегральних та диференціально-функціональних рівнянь;

16. Розвиток компетентностей учнів та студентів у процесі навчання математики (міжнародний грантовий проєкт Eurasia 2019 CPEA-ST-2019/10067 «Development of students’ mathematical competencies through Digital Mathematical Modeling» (DeDiMaMo) (Україна - Норвегія); кафедральна тематика).


Анотований звіт про Виконання завдань перспективного плану розвитку наукового напряму «Суспільні науки» Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка у 2021 році

Анотований звіт про Виконання завдань перспективного плану розвитку наукового напряму «Суспільні науки» Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка у 2022 році

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси