Проектна діяльність


Проєкт "Discovering and Sharing Common Human and Moral Values / Відкриття та поширення загальнолюдських моральних цінностей"  
в рамках Проєкту "Erasmus+"
Установа-грантоотримувач - "Стамбульський Фонд науки і культури (Туреччина)"
Роль ТНПУ (історичний факультет) – установа-партнер
Вихідні дані проєкту: 2019-3-TR01-KA105-079765  
Розмір гранту - 20.514.00 €
Термін виконання -  2020-2022 рр.
Коротко про проєкт: метою проєкту є висвітлення й актуалізація певних загальнолюдських цінностей, які є спільними та необхідними для всіх, але можуть імплементуватися по-різному в різних суспільствах, або навіть бути тимчасово забутими й не впливати на повсякденне життя людей. На думку співорганізаторів проєкту, актуалізація відповідних цінностей допоможе наблизитися до мирного та безпечного світу, де буде менше конфліктів і збройного протистояння між спільнотами. Проєкт передбачає молодіжний обмін між представниками кількох українських, турецьких та європейських установ під час офлайн-активностей у Стамбулі (Туреччина) в листопаді 2021 р. (зустріч може бути відтермінована у випадку посилення карантинних обмежень в Туреччині у зв'язку з пандемією covid-19).

Проєкт «Шлях равлика: Модель партнерства на прикладі розвитку сімейних ферм з розведення равликів / Український кластер виробників равликів» 
в рамках Проєкту "Посилене партнерство для сталого розвитку" Спільний проект Уряду Швеції та Програми розвитку ООН в Україні"
Установа-грантоотримувач - "Український кластер виробників равликів" (код ЄДРПОУ – 42260406)
Роль ТНПУ (хіміко-біологічний факультет) – установа-партнер
Вихідні дані проєкту: Договір із Сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом "Український кластер виробників равликів" 
Розмір гранту - 700 тис. грн
Термін виконання - 
Коротко про проєкт: мета проекту - налагодження партнерського підходу між органами державної влади, навчально-науковими установами та виробниками для сталого розвитку сільських територій на прикладі розвитку та кооперації ферм сімейного типу з вирощування їстівних равликів.


Проєкт «Development of students’ mathematical competencies through Digital Mathematical Modeling (Розвиток математичних компетентностей студентів за допомогою цифрового математичного моделювання)» 
в рамках Проєкту "Програма Eurasia 2019"
Установа-грантоотримувач - Університет Агдера , Норвегія (University of Agder, Norway)
Роль ТНПУ (фізико-математичний факультет) - установа-партнер
Вихідні дані проєкту: CPEA-ST-2019/10067
Розмір гранту - 1500000 NOK (близько 3800000 грн)
Термін виконання -
Коротко про проєкт: метою проекту є спільна розробка, пілотування і впровадження нового курсу «Цифрове математичне моделювання», за допомогою якого студенти вивчатимуть основи математичного моделювання, ознайомляться з методами побудови моделей і розроблятимуть власні моделі у співпраці з місцевою громадою, промисловими та діловими партнерами. Особлива увага буде приділена вибору та розробці завдань для математичного моделювання реальних завдань для різних галузей промисловості. Важливою особливістю курсу є широке використання сучасних цифрових технологій, він включатиме елементи адаптивного навчання та штучного інтелекту.

Проєкт «Розвиток потенціалу підготовки учителів іноземної мови на шляху України до впровадження багатомовної освіти та європейської інтеграції» 
в рамках Проєкту "Європейський інструмент сусідства (Erasmus+: КА2 CBHE)"
Установа-грантоотримувач - Тартуський університет (Естонія)
Роль ТНПУ (факультет філології і журналістики) – установа-партнер
Вихідні дані проєкту: 610427-EPP-1-2019-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP
Розмір гранту - 900 000 євро * 29,4274 = 26 484 660 грн
Термін виконання -
Коротко про проєкт: метою проекту є оновлення навчальної програми розвитку вчителя іноземних мов, навчання викладачів (як шкіл, так і університетів), інтернаціоналізація освіти через запуск курсів на базі CLIL та розробка стратегій багатомовної освіти для ВНЗ та Національних рекомендацій щодо багатомовної вищої освіти.

Проєкт «Розробка набору біопроб-біомаркерів для оцінки впливу фармацевтичних препаратів на водні екосистеми» 
в рамках Проєкту "Конкурс спільних українсько-литовських науково-дослідних проектів для реалізацїі у 2020-2021 рр."
Установа-грантоотримувач - Тернопільський національний педагогічний університет
Роль ТНПУ (факультет хімії та методики її навчання) – установа-партнер
Вихідні дані проєкту: 
Розмір гранту - 210 тис грн/рік
Термін виконання -
Коротко про проєкт: метою проекту є розробка системи біомаркерів та біопроб шляхом відбору та оптимізації чутливих наборів тестів для оцінки водних зразків, взятих з типових забруднених фармацевтичними препаратами водойм України та Литви. Система буде об’єднувати реакції водних видів організмів, що належать до різних трофічних ланок на рівнях організму, клітинному та біохімічному.

Проєкт «Програма вдосконалення викладання у вищій освіті України» 
в рамках Проєкту "Британська Рада/ Програма вдосконалення викладання у вищій освіті України"
Установа-грантоотримувач - Інститут Вищої Освіти
Роль ТНПУ акультет педагогіки і психології) - установа-подавач
Вихідні дані проєкту: 
Розмір гранту - 
Термін виконання -
Коротко про проєкт: метою програми – підвищення якості вищої освіти України шляхом розвитку інституційної спроможності університетів України щодо вдосконалення викладання і навчання.

Проєкт «Міжнародна кредитна мобільність KA107»
в рамках Проєкту Erasmus+ КА1
Установа-грантоотримувач - "Університет Мармара (Туреччина)
Роль ТНПУ – установа-партнер
Вихідні дані проєкту: 
Розмір гранту 
Термін виконання -  2020-2023 рр.
Коротко про проєкт: передбачає короткострокові програми обміну:  кредитна мобільність на навчання для студентів; академічна мобільність для викладачів та працівників закладів вищої о світи.

Проєкт «Розробка методології інтегральної оцінки біобезпеки забруднення оточуючого середовища пестицидами для цільових та нецільових організмів» 
в рамках конкурсу Національного фонду досліджень України"Підтримка досліджень провідних та молодих учених"
Установа-грантоотримувач - Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (код ЄДРПОУ – 02125544)
Роль ТНПУ – установа-виконавець
Вихідні дані проєкту: 2020.02/0270
Розмір гранту - 8000 тис. грн.
Термін виконання -2020-2022 р.р.
Коротко про проєкт: метою проєкту є дослідження фізіологічних, біохімічних і молекулярних механізмів відповіді Drosophila melanogaster та Danio rerio до впливу широковживаних гербіцидів (раундап, атразин) та інсектицидів (малатіон, хлорперифос) за умов індивідуальної та комплексної дії. Проєкт передбачає дослідження впливу пестицидів на фізіолого- біохімічні показники дрозофіли, як цільового організму щодо впливу інсектицидів та нецільового щодо впливу гербіцидів; а також комплексне дослідження впливу пестицидів на стресочутливі системи нецільового організму даніо в екологічно реальних концентраціях. За результатами проєкту планується розробити тест-систему для експрес-діагностики біобезпеки широковживаних пестицидів для тварин та людини.

Проєкт "Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» (Academic Integrity and Quality Initiative – Academic IQ)" 
Установа-грантоотримувач - Американські Ради з міжнародної освіти в Україні
Роль ТНПУ – установа-учасник
Розмір гранту - 
Термін виконання -2020-2022 рр.
Коротко про проєкт: проєкт Academic IQ спрямований на інституціоналізацію принципів академічної доброчесності в системі середньої та вищої освіти України.


Проєкт «Розробка молекулярної тест-системи для оцінки біобезпеки ціанотоксинів та фармацевтиків» 
в рамках конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених МОН України.
Установа-грантоотримувач - Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (код ЄДРПОУ – 02125544)
Роль ТНПУ – установа-виконавець
Вихідні дані проєкту: МВ-2, номер державної реєстрації – 0120U101544
Розмір гранту - 1206 тис. грн.
Термін виконання -2020-2022 р.р.
Коротко про проєкт: Зростання антропогенного тиску та аномальні кліматични змінами зобумовлюють зменшення біорізноманіття водойм. Тому ціллю проєкту є розробка тест-систем для експрес-оцінки біобезпеки та ступеня токсичності ціанотоксинів та широковживаних фармацевтиків на підставі визначення мінімального набору селективних біомаркерів.

Проєкт «Імунологічне та біохімічне порівняння резистентності інвазивних і природних двостулкових молюсків до впливу викликів довкілля»

в рамках Проєкту "Конкурс спільних українсько-французьких науково-дослідних проєктів на 2021-2022 роки"

Організація – виконавець:  Тернопільський національний педагогічний університет.

Організація – партнер:  Université Reims Champagne Ardenne (Університет Реймса Шампань-Арденни). Франція

Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор Столяр Оксана Борисівна.

Chef projet français: Mélissa Palos-Ladeiro Université Reims Champagne Ardenn.

Розмір гранту  - 165 тис грн/рік

Термін виконання – 2021-2022 роки.

Мета проєкту: Оцінка стійкості імунної та стресової реактивності в популяціях корінних та інвазивних двостулкових молюсків для з’ясування впливу еко-експосоми на здатність організму до послідовних реакцій, що призводять до кінцевого несприятливого ефекту. Порівняння імунореактивності у природних та інвазивних популяціях двостулкового молюска дрейсени буде сприяти розумінню і прогнозу залежності цього виду від новітніх екологічних впливів та балансу між біологічною цінністю виду та шкідливим наслідками його поширення. Оскільки існує невідповідність у межах температурної толерантності популяцій з різних зон, особливо цінним буде реалізація можливостей спільного проєкту для поєднаного дослідження аборигенної популяції молюсків з півдня України та інвазивних популяцій із заходу України та Франції, що буде здійснено вперше.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси