Наукові та освітні проєкти


Прапор Естонії   Прапор України  Прапор Німеччини  Прапор Великої Британії

Струганець Любов ВасилівнаЗадорожна Ірина ПавлівнаПроєкт «Розвиток потенціалу підготовки учителів іноземної мови на шляху України до впровадження багатомовної освіти та європейської інтеграції» – АКТИВНИЙ 

в рамках Проєкту "Європейський інструмент сусідства (Erasmus+: КА2 CBHE)"

Установа-грантоотримувач - Тартуський університет (Естонія)

Роль ТНПУ (факультет філології і журналістики) – установа-партнер

Вихідні дані проєкту: 610427-EPP-1-2019-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP

Розмір гранту - 900 000 євро * 29,4274 = 26 484 660 грн

Термін виконання -

Коротко про проєкт: метою проекту є оновлення навчальної програми розвитку вчителя іноземних мов, навчання викладачів (як шкіл, так і університетів), інтернаціоналізація освіти через запуск курсів на базі CLIL та розробка стратегій багатомовної освіти для ВНЗ та Національних рекомендацій щодо багатомовної вищої освіти.Прапор Німеччини  Прапор України

Удич Зоряна ІгорівнаШульга Ірина МирославівнаПроєкт «Learnopolis+» За допомогою цифрових медіа до міжнародного навчального досвіду” – АКТИВНИЙ

Реалізується за підтримки Німецької служби академічних обмінів (DAAD) та Федерального міністерства освіти і досліджень Німеччини (BMBF) у рамках програми «Підтримка інтернаціоналізації українських ЗВО».

Установа-грантоотримувач: Байройтський університет (м. Байройт, Німеччина).

Установи-партнери: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (інклюзивно-ресурсний центр), Львівський національний університет імені Івана Франка, Донецький національний університет імені Василя Стуса.

Вихідні дані: ID: 57603050.

Термін виконання: 2021–2023 рр.

Коротко про проєкт. Мета проєкту – підтримка цифрових компонентів в освітньому процесі, а також розвиток відповідних концепцій та інструментів з огляду на потреби користувачів та університети.

ТНПУ відповідає за реалізацію інклюзивного модуля проєкту, зокрема, серед іншого заплановані:

- організація та проведення дискусійних заходів на тему інклюзивної освіти (Всеукраїнська міждисциплінарна науково-практична конференція «Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат», спільний захід «Майстерня ідей та обмін досвідом: інклюзія в освіті в Україні та Німеччині», науково-методичний семінар «Університет: разом до успіху! Інклюзія в закладі вищої освіти» тощо);

- запис подкастів з виконавцями проєкту та експертами;

- спільна розробка безкоштовного україномовного масового відкритого онлайн-курсу (MOOC) на освітній платформі Prometheus.

Сайт проєкту


Прапор Німеччини  Прапор України

Задорожна Ірина Павлівна Генсерук Галина РоманівнаПроєкт «DigIn.Net2: Deutsch-Ukrainisches Netzwerk DigitalerInnovationen-2»АКТИВНИЙ

Реалізується за підтримки Німецької служби академічних обмінів DAAD. Підтримка інтернаціоналізаії українських університетів: формуємо цифрове майбутнє разом 2021-2023.

Установа-грантоотримувач: Університет прикладних наук Анхальт (HSA, Німеччина).

Установи-партнери: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (ТНПУ, Тернопіль, Україна), Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (КПІ, Київ, Україна), Національний університет «Одеська політехніка» (НУОП, Одеса, Україна), Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку (ДУІТЗ, Одеса, Україна)

Вихідні дані:

Термін виконання: 2021–2023 рр.

Коротко про проєкт.

Мета та завдання проєкту

- Популяризація інтернаціональних досліджень у сфері цифрових інновацій. 

- Залучення провідних учених України та Німеччини до співпраці з метою популяризації цифрової компетентності в університетах-партнерах. 

- Виявлення, розвиток, стимулювання та фінансова підтримка молодих науковців та студентів до втілення та реалізації їх інноваційних ідей на практиці в умовах дослідницької або навчальної поїздки до Університету прикладних наук Анхальт (Німеччина).

- Підвищення професійної кваліфікації науково-педагогічних працівників в галузі інноваційних технологій.

ТНПУ відповідає за:

- виявлення, розвиток, стимулювання молодих науковців до втілення та реалізації їх інноваційних ідей на практиці в умовах дослідницької або навчальної поїздки до Німеччини на період до одного семестру навчального року;

- реалізацію програми стажування науково-педагогічних працівників ЗВО IІІ – IV рівнів акредитації незалежно від форм власності та підпорядкування.

Сайт проекту 


Прапор Німеччини  Прапор України

Задорожна Ірина ПавлівнаГенсерук Галина РоманівнаМартинюк Сергій ВолодимировичПроєкт «Computer Systems and Networks/ Internet of Things (IoT)»АКТИВНИЙ

Реалізується за підтримки Німецької служби академічних обмінів DAAD.

Установа-грантоотримувач: Університет прикладних наук Анхальт (HSA, Німеччина).

Установи-партнери: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (ТНПУ, Тернопіль, Україна), Національний університет «Одеська політехніка» (НУОП, Одеса, Україна).

Вихідні дані:

Термін виконання: 2023–2024 рр.

Коротко про проєкт.

Мета та завдання проєкту:

- Cтворення нової унікальної німецько-української бакалаврської програми в галузі інформаційних технологій, яка передбачає отримання студентами подвійного диплому та здійснення академічної мобільності студентів.Прапор Німеччини  Прапор України

Костюк ЮліяПроєкт «Менеджмент інтернаціоналізації і німецько-української академічної співпраці 2022–2023 (МоI Ukraine)» – АКТИВНИЙ

Реалізується за підтримки Німецької служби академічних обмінів (DAAD) та Федерального міністерства освіти і досліджень Німеччини (BMBF), програма «Підтримка інтернаціоналізації українських ЗВО».

Установа-грантоотримувач: Ганноверський університет імені Ляйбніца (м. Ганновер, Німеччина).

Роль ТНПУ: установа-учасник.

Термін виконання: 2022–2023 рр.

Коротко про проєкт.

Мета – поглибити знання і вміння з менеджменту міжнародної академічної співпраці у працівників українських ЗВО. ТНПУ в проєкті представляє провідний фахівець відділу наукової роботи, асистент кафедри загального мовознавства і слов’янських мов Юлія Костюк, яка працює над індивідуальним проєктом «Міжнародна онлайн-школа українських студій», покликаним залучити іноземців до вивчення української мови, літератури, історії та культури.Прапор Естонії   Прапор України
Горішна Надія МирославівнаЗадорожна Ірина Павлівна
Проєкт «Improving access to speech therapy services for Ukrainian children and empowering professionals working in educational institutions»/«Покращення доступу до логопедичних послуг для українських дітей та підтримка фахівців, які працюють у навчальних закладах»» – АКТИВНИЙ

Реалізується за підтримки компанії SpeakTX OÜ та ESTDEV – Естонського центру міжнародного співробітництва у розвитку.

Установи-партнери: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Запорізький національний університет.

Термін виконання: травень 2023 р. – серпень 2024 р.

Розмір гранту – 16 000 євро.

Коротко про проєкт.

Метою проєкту є покращити доступ українських дітей до логопедичних послуг, пропонуючи цифрову платформу, адаптовану до української мови та контексту.

Завдання проєкту передбачають:
- розробку та впровадження стратегії локалізації цифрової логопедичної платформи SpeakTX в Україні; 
- створення інтерактивних вправ для корекції порушень та розвитку мовлення у дітей; 
- проведення пілотного дослідження з оцінки ефективності використання цифрової логопедичної платформи SpeakTX у закладах дошкільної та початкової освіти; 
- забезпечення ефективного процесу навчання та використання цифрової логопедичної платформи SpeakTX для фахівців та батьків дітей з порушеннями мовлення;
- здійснення комплексного аналізу результатів пілотування платформи, підготовка наукового звіту та дисемінація його результатів через виступи на конференціях та публікацію наукових статей за результатами реалізації проєкту.
Слозанська Ганна БогданівнаПроєкт «2022.01/0166 «Дослідження розвитку соціально-реабілітаційних послуг для дітей з інвалідністю та їх сімей на рівні територіальних громад у воєнний та повоєнний періоди»АКТИВНИЙ 

Реалізується за підтримки Національного фонду досліджень України за конкурсом «Наука для відбудови України у воєнний та повоєнний періоди».

Установи-грантоотримувач: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Термін виконання: серпень 2023 р. – грудень 2024 р.

Розмір гранту – 2 873 667 грн.

Коротко про проєкт.

Мета проєкту – дослідження розвитку соціально-реабілітаційних послуг для дітей з інвалідністю та їхніх сімей на рівні територіальних громад у воєнний та повоєнний періоди шляхом створення методології та методики їх моніторингу й оцінювання, що ґрунтуватиметься на загальноприйнятих міжнародних принципах і стандартах оцінювання та виступатиме у ролі дорожньої карти з планування, збору, аналізу та використання даних. Стандартизований набір індикаторів та інструментів для збору й аналізу даних дасть можливість проводити моніторинг та оцінювання за єдиними підходами.
Завдання проєкту:
1.дослідити рівень розвитку соціально-реабілітаційних послуг для дітей з інвалідністю та їх сімей у воєнний та повоєнний періоди шляхом розробки різнорівневої структурно-логічної моделі індикаторів для моніторингу й оцінювання цих послуг на основі аналізу результатів вітчизняних і зарубіжних досліджень; 

2. укласти перелік індикаторів різних рівнів для моніторингу та оцінювання соціально-реабілітаційних послуг для дітей з інвалідністю та їх сімей на основі консультацій з експертами та ключовими стейкхолдерами;

3. розробити інформаційну базу для визначеного переліку індикаторів для моніторингу й оцінювання соціально-реабілітаційних послуг для дітей з інвалідністю та їх сімей (визначення та опис, запитання, що розкривають сутність індикатора, джерело та інструменти збору даних тощо); 

4. укласти методичні рекомендації щодо особливостей розрахунку та використання індикаторів для моніторингу й оцінювання соціально-реабілітаційних послуг для дітей з інвалідністю та їх сімей на рівні ОТГ.

Автори проєкту:
керівник проєкту: 
Слозанська Ганна Іванівна, завідувач кафедри, професор, доктор педагогічних наук, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка;
виконавці проєкту:
Петрочко Жанна Василівна, професор, доктор педагогічних наук, Київський університет імені Бориса Грінченка;

Горішна Надія Мирославівна, доцент, кандидат педагогічних наук, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка;

Криницька Ірина Петрівна, доцент, кандидат соціологічних наук, ЗВО «Український католицький університет»;

Столярик Ольга Юріївна, доцент, доктор філософії з соціальної роботи, Львівський національний університет імені Івана Франка;

Скочко Максим Олександрович, старший викладач, доктор філософії з соціальної роботи, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Прапор Чехії Прапор України Прапор Великої Британії Прапор США

Герц Андрій Іванович Команда проєкту
Проект «Пом’якшення наслідків зміни клімату за допомогою передових фітотехнологій для військових земель» АКТИВНИЙ

в рамках програми: НАТО «Наука заради миру та безпеки» (NATO SPS)

Установа-грантоотримувач – Університет Яна Євангеліста Пуркін’є (Усті-над-Лабем, Чеська Республіка)

Установи-партнери: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Національний університет "Львівська політехніка", Національний університет біоресурсів і природокористування України, Cluster WASTen (Чеська Республіка), University of Applied Sciences Zittau/Görlitz (Німеччина), Hendrix College (США), Royal Military College (Канада)

Роль ТНПУ (хіміко-біологічний факультет) – установа-партнер

Вихідні дані проєкту: NATO SPS Multiyear Research Project G6094

Розмір гранту: 350000 євро

Термін виконання: 3 роки

Коротко про проєкт: метою проєкту є екологічна регенерація колишніх військових об’єктів та пом’якшення наслідків кліматичних змін, шляхом впровадження передової фітотехнології M×g на комплексно забруднених, у результаті військової діяльності, землях в Україні.


Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси