Проректор з наукової роботи та міжнародного співробітництва

 

Буяк Богдан Богданович

    @-mail: bbb261074@gmail.com


Народився 26 жовтня 1974 року в місті Тернополі у сім’ї службовців. В 1992 р. закінчив Тернопільську СШ № 11, протягом 1992-1997 рр. навчався на історичному факультеті Тернопільського державного педагогічного інституту, а по закінченні і до 2000 р. навчався на стаціонарному відділенні аспірантури ТДПУ ім.В.Гнатюка за спеціальністю “Історія України”, яку у вересні 2000 р. дотерміново закінчив на підставі попереднього захисту. Поруч із навчанням в аспірантурі працював помічником директора ТОВ «Ватра-Арс» та завідувачем клубу «Перлина» при палаці культури ВО «Ватра». Протягом осені 1997 року попрацював вчителем історії у Прошівській загальноосвітній школі Тернопільської області. З 11 вересня 2000 р. призначений на посаду начальника відділу виховної роботи педагогічного університету.

26 грудня 2001 року захистив кандидатську дисертацію “Розвиток промислової сфери в західних областях Української РСР упродовж 1944 – 50-х років (На матеріалах Дрогобицької, Львівської, Станіславської, Тернопільської областей)” за спеціальностю – 07.00.01 - історія України у спеціалізованій вченій раді Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 22 січня 2013 року захистив докторську дисертацію.

З 2001 року на посаді асистента кафеди історії України Тернопільського державного педагогічного університету ім.В.Гнатюка, а з 2005 року доцента цієї ж кафедри провадив викладацьку діяльність.

В жовтні 2006 року був призначений проректором з наукової роботи Тернопільського національного педагогічного університету імені В.Гнатюка. В січні 2007 року переведений на посаду проректора з наукової роботи та міжнародного співробітництва цього ж університету.

У 2004 році був відзначений Почесною грамотою МОН України, 13 травня 2009 року нагороджений нагрудним знаком МОН України «Відмінник освіти України», а 15 травня 2011 року – Почесною грамотою Кабінету міністрів України. Протягом 2009-2011 років був стипендіатом Кабінету Міністрів України для молодих вчених та науковців. Буяк Б.Б. свого часу обирався членом президії асоціації проректорів з наукової роботи та атестаційної наукової колегії Міністерства освіти і науки України, членом президії Харківської асоціації політологів та Всеукраїнської асоціації політичних наук.

Результати науково-пошукової та навчально-методичної діяльності відображені в чисельних публікаціях (всього понад 50).

Буяк Б.Б. фахівець у галузі історії України, політології та філософії освіти. Протягом останніх 14 років його наукова діяльність присвячена проблемам новітньої історії України, політичної соціалізації молоді, світоглядної складової політичної освіти і виховання молоді, історико-філософських аспектів освіти.

Основні наукові праці: "Розвиток промислової сфери західних областей Української РСР протягом 1944-1958 рр.(на матеріалах Львівської, Дрогобицької, Івано-Франківської, Тернопільської областей).(2001р.), "Формування політичної культури сучасної української молоді" (2002р.) "Політична соціалізація молодих людей: суть поняття та сучасний український досвід" (2004р.) "Етнонаціональні аспекти у формуванні політичної культури та соціалізації молоді в Україні" (2006р.) "Політична соціалізація студентської молоді в умовах сучасного українського державотворення" (2007р.), „Молодь, як особлива соціально-демографічна група в умовах становлення соціально-правової держави та громадянського суспільства” (2007); „Модернізація освіти української молоді в контексті трансформаційно-глобалізаційних процесів” (2010), " Педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Тернопільська область"(2011р.) та ін.

Працюючи на посаді проректора з наукової роботи та міжнародного співробітництва постійно веде активний пошук дієвих структур наукової роботи та міжнародного співробітництва у вищому навчальному закладі. Протягом минулих років брав активну участь у розробці ряду наукових проектів міжнародних грантових програм Темпус, Тасіс. Протягом листопада-грудня 2010 року брав участь у міжнародній програмі стажування у Державному Департаменті США для керівників українських вищих навчальних закладів «INTERNATIONAL VISITOR LEADERSHIP PROGRAM», очолював оргкомітети ряду Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференцій.

Під його керівництвом здійснюють наукові дослідження студенти, магістранти та аспіранти, а також захищено кандидатську дисертацію з проблем наддніпрянської політичної еміграції у громадсько-політичних процесах Західної України (Іващук В.М).

 

Посадові обов'язки проректора з наукової роботи

1. Представляє університет в різних організаціях з питань наукової роботи.

2. Здійснює керівництво науково-технічною радою, контролю роботу методологічних на наукових семінарів на кафедрах.

3. Координує роботу з підготовки кандидатських та докторських дисертацій, діяльність аспірантури і докторантури.

4. Затверджує річні наукові звіти кафедр.

5. Контролює роботу студентського наукового товариства, координує роботу кафедр університету по організації студентської науки.

6. Організовує і контролює підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів.

7. Координує роботу редакційних колегій фахових видань університету, зебезпечує видання наукових журналів, монографій, тез тощо.

8. Очолює роботу та проведення вузівського туру всеукраїнської студентської олімпіади з окремих навчальних дісциплін, по комплектуванню команд університету на ІІ тур.

9. Координує роботу по проведенню в університеті наукових та науково-практичних конференцій різного статусу.

10. Контролює планування і організацію роботи наукової бібліотеки університету.

11. Готує кафедри до участі в міжнародних конкурсах і програмах (TEMPUS, TACIS, COPERNICUS та ін.)

12. Очолює роботу з міжнародної наукової співпраці, здійснює контроль ефективності міжнародних наукових зв'язків, готує проекти угод з міжнародного співробітництва.

 

Підрозділи, що безпосередньо підпорядковані проректору

1. Науковий відділ.

2. Аспірантура.

3. Бібліотека.

4. Міжнародний відділ.

Menu
Гаряча лінія
телефон: 43-58-80 email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси
Natural Natural Natural