Перший проректор

Дробик Надія Михайлівна

Дробик Надія Михайлівна 
Доктор біологічних наук, професор              drobyk@tnpu.edu.ua
              drobyk@chem-bio.com.ua


Профілі:  
Google Scholar
ORCID

ResearchGate
ResearcherID

Scopus


Біографія


Народилася в с. Погрібці Зборівського району Тернопільської області. У 1984 р. закінчила Зборівську середню школу (із золотою медаллю). У 1989 р. закінчила Тернопільський державний педагогічний інститут, спеціальність «Вчитель біології і хімії» (диплом з відзнакою). 


У 1989 р. вступила до аспірантури Київського державного університету імені Тараса Шевченка, де виконувала наукову роботу на кафедрі клітинної біології та генетичної інженерії біологічного факультету під керівництвом д.б.н. Я.Б. Блюма. У 1993 р. на спеціалізованій вченій раді в Інституті клітинної біології та генетичної інженерії НАН України захистила кандидатську дисертацію на тему «Одержання та аналіз мутантів Nicotiana plumbaginifolia, стійких до дії сполук з антимікротрубочковою активністю» за спеціальністю 03.00.15 – генетика.


У 2005 р. вступила до докторантури при кафедрі загальної біології ТНПУ і виконувала дисертаційне дослідження на базі лабораторії екології та біотехнології ТНПУ і відділу генетики клітинних популяцій Інституту молекулярної біології та генетики НАН України; науковий консультант завідувач цього відділу член-кор. НАНУ, доктор біол. наук, професор В.А. Кунах. У 2009 р. на спеціалізованій вченій раді в Інституті молекулярної біології та генетики НАНУ захистила докторську дисертацію на тему «Фізіолого-біохімічні та генетичні основи біотехнології рослин видів роду Gentiana L.» за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія. 


Стаж науково-педагогічної діяльності – 30 років. Асистент кафедри ботаніки – з 1989 р., доцент кафедри загальної біології – з 1996 р., професор цієї ж кафедри – з 2010 р. З вересня 2013 р. – декан хіміко-біологічного факультету, за сумісництвом – професор кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін. Завідувач лабораторії екології та біотехнології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка – з 1998 р. З 1 вересня 2023 року – перший проректор університету.


Персональні нагороди, відзнаки


За успіхи у навчальній і науковій роботі удостоювалася стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених (1994–2002 рр.); Соросівський молодий вчений і викладач – 1998 р. Неодноразово виборювала Міжнародні гранти: індивідуальний грант фонду Дж. і К. Макартурів для проведення наукових досліджень (1999 р.), гранти для участі у роботі Міжнародних симпозіумів (м. Лейпціг, Німеччина, 1999 р., м. Гамбург, Німеччина, 2000 р. та м. Стокгольм, Швеція, 2003 р.). Нагороджена грамотою відділу у справах сім’ї та молоді Тернопільської міської ради (2000 р.); подякою Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (2004 р.) за підготовку призерів ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України; грамотами Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2010 р., 2011 р.); Почесною грамотою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (2011 р.), грамотами Тернопільської обласної державної адміністрації (2014 р., 2017 р.); грамотою Тернопільської обласної ради (2015 р.), подякою Управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації (2016 р.). грамотами Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова за активну участь у роботі Товариства та вагомі досягнення у науковій діяльності (2012 р., 2017 р.), грамотою Тернопільської обласної державної адміністрації та Тернопільської обласної ради за вагомі здобутки у науковій діяльності та з нагоди 100-річчя НАН України (2018 р.). У 2017 році за успіхи у навчально-виховній та науковій роботі нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти», у 2019 р – Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.


Посадові обов'язки:


1. Заміщує ректора у випадку його відсутності; несе відповідальність перед ректором за організацію освітнього процесу та забезпечення його якості.

2. Здійснює керівництво навчально-методичною, організаційною роботою кафедр і факультетів.

3. Координує роботу з питань освітнього процесу та забезпечення якості освіти. 

4. Організовує впровадження нових освітніх технологій у навчальний процес.

5. Координує підготовку і підписує накази щодо навчання, переведення та відрахування здобувачів вищої освіти, надання їм академічних відпусток, призначення стипендій тощо.

6. Вносить пропозиції щодо змін у штатному розписі професорсько-викладацького та допоміжного складів.

7. Керує роботою науково-методичної ради університету, координує роботу науково-методичних комісій факультетів.

8. Бере участь у підготовці засідань вченої ради та ректорату університету.

9. Здійснює підбір і розстановку науково-педагогічних кадрів, працівників у відділах і службах безпосереднього підпорядкування.

10. Здійснює координацію та контроль діяльності навчально- наукового центру організації освітнього процесу та навчально-наукового центру якості освіти, відділів у справах молоді та інформаційно-обчислювального центру.

11. Координує роботу зі студентською молоддю, контролює її результативність.

12. Забезпечує контроль за виконанням заходів із охорони праці та техніки безпеки.

13. Підписує фінансові та інші документи за дорученням ректора або в разі його заміщення.Підрозділи, які безпосередньо підпорядковані першому проректору


1. Навчально-науковий центр організації освітнього процесу.

2. Навчально-науковий центр якості освіти.

3. Інформаційно-обчислювальний центр.

4. Інклюзивно-ресурсний центр. 

5. Відділ у справах молоді.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Офіційна скринька
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси