Мерва Людмила Сергіївна

Мерва Людмила СергіївнаНародилася 21 жовтня 1974 року. У 1991 році завершила навчання у загальноосвітній школі № 23 м. Тернополя. У 1996 році закінчила Тернопільський державний педагогічний інститут і здобула кваліфікацію вчителя початкових класів і образотворчого мистецтва.  До 2004 р. працювала вчителем початкових класів у класичній гімназії м. Тернополя. У 2013 році присвоєно звання «Майстер народної творчості» (художня вишивка). Кандидат педагогічних наук з 2014 року. Захистила дисертацію на тему: «Підготовка майбутніх вчителів початкової школи до роботи з обдарованими учнями». З 2016 р. – учений секретар Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 

Сфера інтересів: методика роботи з обдарованими учнями початкової школи; розвиток здібностей та обдарувань учнів; мистецтво створення костюма; технологія художньої вишивки.

Учений секретар співпрацює із адміністрацією, структурними підрозділами, співробітниками університету; з підприємствами, організаціями, установами, з якими має службові взаємовідносини.

Учений секретар:
 • Забезпечує координацію при розробці основних напрямків роботи університету, планів і програм підвищення ефективності її діяльності, поліпшення організації праці і керування.
 • Готує проекти планів роботи вченої ради, контролює їх виконання і здійснення прийнятих вченою радою рішень.
 • Розглядає матеріали, пов’язані з присвоєнням учених звань.
 • Координує діяльність підрозділів університету.
 • Готує пропозиції з підготовки і підвищення кваліфікації наукових кадрів, стажуванню наукових співробітників.
 • Аналізує та узагальнює інформацію,  продукує нові ідеї, управлінські рішення, соціальні технології.
 • Забезпечує дотримання вимог посадових інструкцій.
 • Аналізує  стан  виконання  планів.
 • Упроваджує заходи щодо професійного розвитку  персоналу з метою досягнення високих професійних результатів.
 • Забезпечує організацію роботи вченої ради, експертно-кваліфікаційної, атестаційної та конкурсної комісій університету, готує відповідні матеріали та вносить їх на розгляд вченої ради та комісій.
 • Забезпечує ведення діловодства з питань роботи вченої ради та комісій.
 • Формує справи, забезпечує їх зберігання і в установлені строки здає до архіву.
 
Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (095) 565-38-98 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси