Учений секретар

Гевко Вікторія Романівна

Гевко Вікторія РоманівнаНародилася 24 грудня 1979 р. в місті Тернопіль. У 1997 р. закінчила Тернопільську ЗОШ № 17 із золотою медаллю. Потягом 1997-2002 рр. навчалася на історичному факультеті ТНПУ, здобула кваліфікацію « вчителя історії» ( диплом з відзнакою). У 2002 р. вступила до аспірантури. 23 грудня 2005 р. захистила у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича кандидатську дисертацію на тему «Україна і Польща: особливості розвитку двосторонніх відносин ( 1991-2004 рр.)

Із 2005 р. працює у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка. 

2005-2006 рр.  – асистент кафедри стародавньої і середньовічної історії.

2006-2012 рр. – асистент кафедри нової і новітньої історії та методики викладання історії.

17 лютого 2012 року Атестаційною комісією Міністерства освіти і науки присвоєно вчене звання доцента.

2012 р. – 2013 р. – доцент кафедри нової і новітньої історії та методики викладання історії. 

2014 – 2019 р. – помічник ректора Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 

3 2019, доцент кафедри філософії та суспільних наук, учений секретар Університету.

Сфера наукових інтересів: Зовнішня політика України та міжнародні відносини, українсько-польські відносини, аналітика суспільних процесів.

Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі фахові статті, доповіді і тези конференцій, навчальні та навчально-методичні програми для вузів тощо.

Учений секретар співпрацює із адміністрацією, структурними підрозділами, співробітниками університету; з підприємствами, організаціями, установами, з якими має службові взаємовідносини.

Учений секретар:
 • Забезпечує координацію при розробці основних напрямків роботи університету, планів і програм підвищення ефективності її діяльності, поліпшення організації праці і керування.
 • Готує проекти планів роботи вченої ради, контролює їх виконання і здійснення прийнятих вченою радою рішень.
 • Розглядає матеріали, пов’язані з присвоєнням учених звань.
 • Координує діяльність підрозділів університету.
 • Готує пропозиції з підготовки і підвищення кваліфікації наукових кадрів, стажуванню наукових співробітників.
 • Аналізує та узагальнює інформацію,  продукує нові ідеї, управлінські рішення, соціальні технології.
 • Забезпечує дотримання вимог посадових інструкцій.
 • Аналізує  стан  виконання  планів.
 • Упроваджує заходи щодо професійного розвитку  персоналу з метою досягнення високих професійних результатів.
 • Забезпечує організацію роботи вченої ради, експертно-кваліфікаційної, атестаційної та конкурсної комісій університету, готує відповідні матеріали та вносить їх на розгляд вченої ради та комісій.
 • Забезпечує ведення діловодства з питань роботи вченої ради та комісій.
 • Формує справи, забезпечує їх зберігання і в установлені строки здає до архіву.
 
Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси